Smluvní podmínky použití propagačních kreditů Google Ads:

 • Nabídka je poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4.
 • Nárok na propagační kredit vám vzniká za těchto podmínek: (a) se službou Google Ads teprve začínáte a od prvního zobrazení reklamy zaznamenaného ve vašem prvním účtu Google Ads do okamžiku zadání propagačního kódu uplynulo méně než 14 dní, nebo (b) již jste zákazníkem služby Google Ads a v Google Ads aktivujete novou funkci nebo službu, případně znovu aktivujete neaktivní účet (dle podmínek stanovených společností Google v poukazu). Příslušný požadavek na možnost uplatnění uvádí nabídka, kterou jste obdrželi od společnosti Google.
 • Inzerentům budou účtovány veškeré náklady na reklamu, které přesáhnou propagační kredit. Inzerenti mohou své reklamy stáhnout kdykoliv před vyčerpáním propagačního kreditu, pokud nechtějí, aby jim byly účtovány reklamní náklady nad rámec propagačního kreditu. Inzerenti nebudou na vyčerpání propagačního kreditu upozorněni.
 • Nabídka podléhá schválení reklamy, platné registraci a přijetí standardních podmínek služby Google Ads.
 • Propagační kredit/kód je nepřenosný a nelze jej prodat ani směnit.
 • Nabídka může být kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu zrušena ze strany Google Ireland Limited.
 • Inzerenti odpovídají za uhrazení veškerých vzniklých daní.
 • Každý inzerent má možnost použít pouze jeden propagační kredit.
 • Připsání propagačního kreditu může být podmíněno minimální útratou za reklamu a první úspěšně provedenou platbou.
 • Využítí této nabídky muže být omezeno pouze na inzerenty, kteří používají tzv. automatické platby.
 • Pokud při zakládání účtu Google Ads uvedete, že váš učet bude veden v jiné měně, než je měna, ve které jste obdrželi propagační kredit, aktuální výše propagačního kreditu může kolísat podle pohybu kurzu zahraničních měn.
 • Nabídka se vztahuje pouze na zákazníky, kteří mají fakturační adresu v České republice.
 • Platnost nabídky vyprší 3 měsíce po vydání média, ve kterém byl propagační kód přiložen.
 • Skutečné datum ukončení platnosti je uvedeno v nabídce.
 • Použitím tohoto propagačního kreditu vyjadřujete souhlas s těmito smluvními podmínkami. V případě rozporu s příslušnými právními předpisy je tato nabídka neplatná.