کاوش برنامه‌های کاری

برنامه‌های افزودنی و کاربردی Chrome برای مدیریت و رشد کسب و کارتان.

فروشگاه وب Chrome

Chrome، سفارشی شده

Chrome‏ یا دستگاه‌های Chrome‏ را پیکربندی کنید تا برنامه‌های افزودنی و کاربردی را برای مدیریت و استفاده کارآمد از قبل نصب کنید.

ارائه برنامه‌های سفارشی

مجموعه خصوصی برنامه‌های Chrome‏ را تنظیم کنید تا وقتی کارمندان وارد سیستم Chrome می‌شوند، برنامه‌های سفارشی شرکتتان را ارائه دهید.

برنامه‌های ویژه برای کسب و کار

برنامه‌های افزودنی و کاربردی در Chrome‏ که به تیمتان کمک می‌کند کارها را انجام دهند، با افراد ارتباط برقرار کنند، محتوا ایجاد کنند و امور مالی را مدیریت کنند.