ایجاد طرح زمینه Chrome شخصی خود

یک تصویر دلخواه را آپلود کرده و یک طرح رنگی را برای ایجاد یک طرح زمینه سفارشی که می‌خواهید با دوستان خود به اشتراک بگذارید انتخاب نمایید.

ایجاد طرح زمینه

طرح‌های زمینه توسط هنرمندان

طرح‌های زمینه Chrome ایجاد شده توسط هنرمندان جدید را از سراسر جهان بیابید.

یافتن طرح‌های زمینه توسط هنرمندان

طرح‌های زمینه توسط Google

طرح‌های زمینه Chrome ایجاد شده توسط طراحان Google را بیابید.

یافتن طرح‌های زمینه توسط Google