دسترسی به فایل‌ها و همگام‌سازی آن‌ها از هرکجا

شخصی

از فایل‌های موجود در رایانه، دوربین یا کارت SD در ابر پشتیبان‌گیری کنید. با استفاده از Google Drive، فایل‌هایتان را در هر دستگاه یا رایانه‌ای پیدا کنید و عکس‌هایتان را در Google Photos ببینید.

بارگیری بیشتر بدانید

کسب و کار

روشی جدید برای دسترسی به همه فایل‌های Google Drive به‌محض تقاضا، مستقیماً از Mac یا رایانه شخصی و بدون استفاده از همه فضای دیسک.

شروع به کار
Google Drive Icon

دسترسی به Google Drive از تلفن یا رایانه لوحی

برنامه Google Drive را دریافت کنید تا به همه فایل‌هایتان از دستگاه Android یا iOS دسترسی پیدا کنید.

بارگیری «پشتیبان‌‌گیری و همگام‌سازی» برای Windows

بارگیری «پشتیبان‌گیری و همگام‌سازی» برای Mac

شرایط و ضوابط Google Drive

با استفاده از «پشتیبان‌گیری و همگام‌سازی»، با شرایط و ضوابط Google‏‏ موافقت می‌کنید. اگر کاربر Google Apps هستید، استفاده‌تان منوط به رعایت شرایط و ضوابط Google Apps‏ مربوطه یا شرایط مذاکره‌شده Google Apps (درصورت وجود) است.

با استفاده از Google Drive٬ شما با شرایط سرویس Google موافقت می‌کنید. اگر شما کاربر Google Apps هستید٬ استفاده شمامنوط به رعایت شرایط سرویس Google Apps مربوطه٬ یا شرایطی است که٬ در صورت وجود٬ بین شما و GoogleApps توافق شده است.