Työkaluja sivustojen omistajille

Autamme käyttäjiä löytämään julkaisijat ja yritykset verkossa.

Tarjoamme verkkosivustojen omistajille lukuisia työkaluja ja vinkkejä, joiden avulla he voivat hallita löydettävyyttään. Yritämme samaan aikaan kertoa hakujärjestelmän toimintaperiaatteesta avoimesti ja huolehtia verkon turvallisuudesta ja hyödyllisyydestä.

Apua hakunäkyvyyteen sivustojen omistajille

Jotta käyttäjät näkisivät parhaita mahdollisia vastauksia, kerromme verkkovastaaville ja kehittäjille, miten heidän sisältönsä, sivustonsa ja sovelluksensa olisivat helpommin löydettävissä. Annamme verkkovastaavien käyttöön monenlaisia työkaluja ja tietolähteitä, jotka auttavat heitä ymmärtämään hakujärjestelmän toimintaa, esimerkiksi verkkosivustoja, videoita, aloitusoppaita, blogikirjoituksia, keskusteluryhmiä ja reaaliaikaisia asiantuntijaohjeita.

 • Ohjeet

  Verkkovastaavien portaalissa ohjeet ja koulutusmateriaali, kuten yli tuhat videota sisältävä verkkovastaavien ohjeiden YouTube-kanava, löytyvät yhdestä paikasta.

 • Asiantuntijoiden neuvot

  Verkkosivustojen omistajat saavat apua sivustojen hallintaan kokeneilta verkkovastaavilta verkkovastaavien keskusteluryhmässä, johon kuuluu myös Googlen työntekijöitä ja ulkoisia asiantuntijoita. Googlen työntekijät tarjoavat verkkotukea tiettyinä aikoina Hangoutsissa yli 15 kielellä.

 • Työkalut ja vianetsintä

  Search Console ‑työkalu auttaa verkkovastaavia ratkomaan ongelmia näyttämällä sivustoilta löytyneitä virheitä, esimerkiksi haittaohjelmia tai hitaita latausaikoja, ja niiden mahdollisia ratkaisuja. Autamme sivustojen omistajia luomaan hakuystävällisiä sivustoja myös muilla työkaluilla, esimerkiksi verkkovastaavien vianetsintäominaisuudella, mobiiliystävällisyystestillä ja PageSpeed Insightsilla.

Toivomme, että näiden työkalujen ja viestintäkanavien avulla verkkosivustojen omistajat voivat luoda sivustoja, jotka tarjoavat käyttäjille hyvän käyttökokemuksen ja sijoittuvat hakutuloksissa korkealle.

Turvallisten ja hyödyllisten sivustojen tukeminen

Google panostaa myös laadukkaisiin algoritmeihin ja manuaalisiin tarkistuksiin varmistaakseen, etteivät sivustot nouse hakutuloksissa petollisen tai manipuloivan toiminnan kautta. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että monet roskasisältöä tuottavat sivustot voivat olla käyttäjille haitallisia tai harhaanjohtavia.

Roskasivustot pyrkivät hakutulosten kärkeen käyttämällä erilaisia tekniikoita, kuten avainsanojen jatkuvaa toistamista, PageRankia siirtävien linkkien ostamista ja näkymättömän tekstin lisäämistä sivulle. Roskasisältö vaikuttaa usein myös sivuston turvallisuuteen. Viime aikoina useita sääntöjä noudattavia sivustoja on hakkeroitu ja monilla sivustoilla on havaittu petollisia display-mainoksia, jotka ohjaavat käyttäjiä uudelleen ei-toivotuille sivustoille heidän tietämättään.

Verkkovastaavien ohjeissamme kerrotaan selkeästi, mikä on roskasisältösääntöjen vastaista toimintaa. Niihin kuuluu myös selkeä poistojen valitusprosessi tilanteisiin, joissa rikkomus on johtanut toimenpiteisiin.

 • Algoritmimme löytävät pääosan roskasisällöstä ja voivat automaattisesti alentaa sen sijoitusta tai poistaa sen.

 • Roskasisällön poistotiimimme poistaa muun roskasisällön manuaalisesti. He tarkistavat sivut ja merkitsevät verkkovastaavan ohjeiden rikkomukset. Kun suoritamme manuaalisia toimenpiteitä verkkosivustolla, pyrimme ilmoittamaan verkkosivuston omistajalle asiasta ja auttamaan ongelmien korjaamisessa.

 • Kun sivuston ongelma on korjattu, sille voidaan pyytää manuaalisen toimenpiteen uudelleenarviointia. Käsittelemme kaikki uudelleenarviointipyynnöt ja ilmoitamme sivuston omistajalle asian etenemisestä.

 • Haluamme, että sivuston omistajilla on riittävästi tietoa sivustojen laadun parantamiseksi. Siksi olemme ajan mittaan panostaneet merkittävästi verkkovastaavien informointiin ja heidän kanssaan kommunikointiin. Vuonna 2016 lähetimme verkkovastaaville yli 9,6 miljoonaa viestiä heidän sivustoiltaan löydetystä roskasisällöstä.

Roskasisällön torjuminen on päivittäinen haaste, mutta niin verkko pysyy turvallisena ja hyödyllisenä. Haluamme toisaalta kertoa hakujärjestelmän toiminnasta mahdollisimman avoimesti, mutta toisaalta emme voi paljastaa liikaa yksityiskohtia, joiden avulla käyttäjät voisivat hämätä algoritmeja ja heikentää kaikkien käyttökokemusta. Opimme tämän asian kantapään kautta. Vuonna 1999 Googlen perustajat julkaisivat tärkeän artikkelin Googlen algoritmi-innovaatio PageRankin toiminnasta. Julkaisemisen jälkeen roskasisällön luojat yrittivät hämätä Googlea maksamalla toisilleen linkeistä.

Haku on tehokas työkalu. Sen avulla käyttäjät voivat löytää, jakaa ja käyttää valtavaa määrää sisältöä yhteystavasta ja sijainnista riippumatta. Pyrimme kaikin keinoin varmistamaan, että käyttäjät näkevät laadukkaita hakutuloksia roskasisällön sijaan. Kehitämme jatkuvasti roskasisällön torjuntatekniikkaamme ja teemme verkkovastaavien sekä käyttäjien kanssa yhteistyötä laadukkaan verkkoympäristön luomiseksi ja tukemiseksi.