Käyttäjä etusijalla

Tavoitteenamme on näyttää sinulle aina hyödyllisimmät ja olennaisimmat tiedot

Teemme hakujärjestelmään muutoksia vain, jos ne parantavat näkemiesi tulosten hyödyllisyyttä. Siksi emme koskaan lisää sisältöä hakutuloksiin maksua vastaan.

Käyttäjätestaus

Google Haku on muuttunut vuosien varrella käyttäjien muuttuvien tarpeiden ja odotuksien mukaisesti. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tulosten hyödyllisyyttä uusilla innovaatioilla (esim. Tietograafi) ja sijoitusalgoritmien muutoksilla, joilla varmistetaan hyödyllisen sisällön näyttäminen.

Arvioimme ja testaamme kaikki suunnitellut muutokset tarkasti ennen niiden käyttöönottoa. Jos testauksen jälkeen näyttää siltä, että muutos johtaisi vähemmän hyödyllisiin tuloksiin, emme ota sitä käyttöön.

Hakukokeilut: ideasta käyttöön

Tiimeillämme on paljon ideoita tulosten parantamiseksi. Emme kuitenkaan toteuta niitä tunnepohjaisesti tai mielipiteiden perusteella. Ideoita testaan pitkällisesti ja arvioidaan tarkkaan useiden muuttujien perusteella ennen päätöstä käyttöönotosta. Esimerkiksi vuonna 2016 teimme yli 150 000 koetta, osan koulutettujen ulkoisten arvioijien kanssa ja osan reaaliaikaisina käyttäjäkokeina, joiden seurauksena hakujärjestelmään tehtiin yli 1 600 parannusta.

Keräämme tietoa useilla tavoilla. Viime vuonna teimme seuraavaa:

 • Haun laatuarviotestit

  130 336 laatutestiä

  Ulkoiset arvioijat mittaavat jatkuvasti hakutulosten laatua. Arvioijat tutkivat, missä määrin sivusto vastaa sen linkkiä klikanneen käyttäjän kyselyä, ja mittaavat tulosten laatua sisällön asiallisuuden, asiantuntevuuden ja luotettavuuden perusteella. Laatuarvio ei suoraan vaikuta sijoituksiin, mutta niistä saamme vertailuarvoja hakutuloksillemme ja varmistamme, että tulokset ovat Google Haun käyttäjien korkeiden laatuvaatimusten mukaisia.

  Johdonmukaisuuden varmistamiseksi olemme julkaisseet laatuarvioijien ohjeet, joissa ohjeistetaan arvioijia ja annetaan esimerkkejä arviointien toteuttamisesta. Voit lukea ohjeet täältä. Ohjeista käy ilmi, että tulosten arvioinnissa voi tulla vastaan monia hankalia tilanteita, vaikka laadun arviointi voi vaikuttaa yksinkertaiselta. Siksi arvioinnista saatava palaute on olennaista laadukkaiden tulosten näyttämiseksi.

 • Rinnakkaiset kokeilut

  18 015 rinnakkaista kokeilua

  Haku muuttuu jatkuvasti. Kehitämme algoritmejamme jatkuvasti, jotta hakutulokset paranisivat, ja laatuarvioijilla on tärkeä rooli uusien ominaisuuksien käyttöönotossa. Näytämme rinnakkaiskoetilanteessa arvioijille kaksi hakutulossarjaa, joista toisessa ehdotettu muutos on jo käytössä. Sitten pyydämme arvioijia kertomaan, kummat tulokset ovat heistä paremmat.

 • Reaaliaikaiset liikennekokeilut

  9 800 reaaliaikaista liikennekokeilua

  Haun laadun testaamisen lisäksi teemme reaaliaikaisia liikennekokeiluja nähdäksemme, miten todelliset käyttäjät käyttävät jotakin uutta ominaisuutta ennen sen julkaisemista. Pieni osuus käyttäjistä, yleensä vähintään 0,1 %, saa uuden ominaisuuden käyttöönsä. Kun olemme keränneet riittävästi tietoa, vertaamme koehenkilöitä kontrolliryhmään, jolla ei ollut ominaisuutta käytössään. Otamme huomioon klikkaukset, kyselyjen määrän, tulosten klikkaamisen, haun ja klikkauksen välisen ajan ja monia muita muuttujia. Näiden tulosten perusteella arvioimme, onko uuden ominaisuuden käyttökokemus ollut myönteinen, sillä haluamme varmistaa, että tekemämme muutokset lisäävät tulostemme relevanssia ja hyödyllisyyttä käyttäjille.

 • Käyttöönotot

  1 653 käyttöönottoa

  Kokeneet insinöörit ja hakuanalyytikot tarkistavat kaikki hakujärjestelmään ehdotetut muutokset. Kokeiluista saadun tiedon perusteella he päättävät, hyväksytäänkö muutos yleiseen käyttöön. Monia viime vuonna ehdotetuista muutoksista ei koskaan otettu käyttöön, sillä muutosta ei hyväksytä, jos se ei tietojemme mukaan paranna käyttökokemusta.


Myymme mainospaikkoja, emme hakutuloksia

Olemme aina olleet sitä mieltä, että parhaan tiedon tulee olla maksutta kaikkien saatavilla. Mainosten avulla Google voi tarjota maksutta hakukonepalveluja, jotka palvelevat kaikkia yhtä lailla, koulutuksesta tai tuloista riippumatta.

Kun käytät Google Hakua, saatat nähdä hakutulosten yhteydessä mainoksia. Haluamme kertoa avoimesti maksullisten ja orgaanisten tulosten välisistä eroista, joten mainokset on merkitty selvästi erottumaan sivun muusta sisällöstä.

Kaikki mainokset ja sponsoroitu sisältö hakutuloksissa on selkeästi merkitty Mainos- tai Sponsoroitu-sanoilla, jotta ne voi helposti erottaa itse tuloksista.

Pyrimme parhaamme mukaan näyttämään vain sellaisia mainoksia, jotka liittyvät senhetkiseen toimintaasi Googlessa. Veloitamme mainostajia vasta, kun käyttäjä reagoi mainokseen, joten on etujemme mukaista näyttää vain hyödyllisiä mainoksia. Usein emme näytä mainoksia lainkaan.

Googlen yhteistyösopimukset eivät vaikuta hakualgoritmien muokkaamiseen, eivätkä mainostajakumppanit saa erityiskohtelua vastineeksi maksuttomiin hakuihin vastaamisesta tai ongelmien korjaamisesta. Varmistamme, että tulosten käsittelyyn vaikuttaa niiden tärkeys ja vaikutus käyttäjän kannalta eikä yrityksen yhteistyösopimus Googlen kanssa.