Notification ng Privacy ng Google Chrome

Huling binago: Hunyo 21, 2016

Matutunan kung paano kontrolin ang impormasyong kinokolekta, iniimbak at ibinabahagi kapag ginamit mo ang Google Chrome browser sa iyong computer o mobile device, Chrome OS at Ligtas na Pagba-browse. Bagama't inilalarawan ng patakarang ito ang mga feature na partikular sa Chrome, ang anumang personal na impormasyong ibinibigay sa Google o iniimbak sa iyong Google Account ay gagamitin at poprotektahan alinsunod sa Patakaran sa Privacy ng Google.

Mga detalye tungkol sa Notification ng Privacy

Sa Notification ng Privacy na ito, ginagamit namin ang terminong "Chrome" upang tukuyin ang lahat ng produkto sa hanay ng Chrome na nakalista sa itaas. Kung may mga pagkakaiba sa aming patakaran sa iba't ibang produkto, aayusin namin ito.

Nagbibigay-daan sa iyo ang mga "Beta," "Dev" o "Canary" na bersyon ng Chrome na subukan ang mga bagong feature na ginagawa pa rin sa Chrome. Naaangkop ang Notification ng Privacy na ito sa lahat ng bersyon ng Chrome, ngunit maaaring hindi ito napapanahon para sa mga feature na ginagawa pa rin.

Para sa mga sunud-sunod na gabay sa pamamahala sa iyong mga kagustuhan sa privacy, basahin ang pangkalahatang-ideya na ito ng mga kontrol sa privacy ng Chrome.

Talaan ng mga content

Mga mode ng browser

Hindi mo na kailangang magbigay ng anumang personal na impormasyon upang magamit ang Chrome, ngunit may iba't ibang mode ang Chrome na maaari mong gamitin upang mabago o mapaganda ang iyong karanasan sa pagba-browse. Iba't iba ang mga kasanayan sa privacy depende sa mode na ginagamit mo.

Basic na mode ng browser

Lokal na nag-iimbak ng impormasyon ang basic na mode ng browser sa iyong system. Maaaring kasama sa impormasyong ito ang:

 • Impormasyon sa history ng pagba-browse. Halimbawa, iniimbak ng Chrome ang mga URL ng mga page na binibisita mo, isang cache ng text, mga larawan at iba pang mga mapagkukunan mula sa mga page na iyon at kung naka-on ang feature na paghula sa mga pagkilos ng network, isang link ng ilan sa mga IP address na naka-link mula sa mga page na iyon.

 • Personal na impormasyon at mga password upang matulungan kang punan ang mga form o mag-sign in sa mga site na nabisita mo na dati.

 • Isang listahan ng mga pahintulot na ibinigay mo sa mga website.

 • Isang nahahanapang index ng mga hindi ligtas na page na binibisita mo. Hindi kasama ang mga ligtas (HTTPS) na page tulad ng mga website ng bangko.

 • Mga screenshot na kasinglaki ng thumbnail ng mga page na pinakamadalas mong binibisita.

 • Cookies o data mula sa mga website na binibisita mo.

 • Data na na-save ng mga add-on.

 • Isang talaan ng mga na-download mo mula sa mga website.

Maaari mong pamahalaan ang impormasyong ito sa ilang paraan:

Hindi ipapadala sa Google ang personal na impormasyong iniimbak ng Chrome maliban na lang kung pipiliin mong iimbak ang data na iyon sa iyong Google Account sa pamamagitan ng pagsa-sign in sa Chrome. Kapag nag-sign in, nae-enable ang feature na pag-synchronize ng Chrome.

Paano pinapangasiwaan ng Chrome ang iyong impormasyon

Impormasyon para sa mga operator ng website. Ang mga site na binibisita mo gamit ang Chrome ay awtomatikong makakatanggap ng karaniwang impormasyon ng log, kasama na ang IP address ng iyong system at data mula sa cookies o mga katulad na teknolohiya. Sa pangkalahatan, ang paggamit mo ng Chrome upang i-access ang mga serbisyo ng Google, gaya ng Gmail, ay hindi nagiging dahilan upang makatanggap ang Google ng anumang karagdagang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan tungkol sa iyo. Sa mga website ng Google at iba pang mga website na nag-o-opt in, kung may makikita ang Chrome na mga senyales na may aktibong umaatake sa iyo sa network (isang "man in the middle na pag-atake"), maaaring magpadala ng impormasyon ang Chrome tungkol sa koneksyong iyon sa Google o sa website na binisita mo upang makatulong na matukoy ang magiging epekto ng pag-atake at kung paano isasagawa ang pag-atake. Binibigyan ng Google ang mga kalahok na may-ari ng website ng mga ulat tungkol sa mga pag-atakeng nagaganap sa kanilang mga site.

Paunang pagre-render. Upang mas mabilis na ma-load ang mga web page, may setting ang Chrome na maaaring gamitin upang mahanap ang mga IP address ng mga link sa isang web page at ng mga bukas na koneksyon sa network. Maaari ding hilingin ng mga site at Android app sa browser na paunang i-load ang mga page na maaari mong sunod na bisitahin. Ang mga kahilingan sa paunang paglo-load mula sa mga Android app ay kinokontrol ng parehong setting na ginagamit sa mga paghulang pinasimulan ng Chrome. Ngunit palaging isinasagawa ang mga tagubilin sa paunang paglo-load mula sa mga site, kahit na naka-enable ang feature sa paghula ng network ng Chrome. Kung humiling ng paunang pagre-render, ang Chrome man o ang isang site o app, bibigyang-daan ang paunang na-load na site na magtakda at mag-read ng sarili nitong cookies na parang nabisita mo na ito, kahit na hindi mo bibisitahin ang paunang na-render na page. Matuto nang higit pa.

Lokasyon. Upang makakuha ng higit pang impormasyong may kaugnayan sa heograpiko, nagbibigay sa iyo ang Chrome ng opsyong ibahagi ang iyong lokasyon sa isang site. Hindi papayagan ng Chrome ang isang site na i-access ang iyong lokasyon nang wala ang iyong pahintulot; gayunpaman, sa mga mobile device, kapag binigyan mo ang app ng pahintulot na i-access ang iyong lokasyon, awtomatikong ibabahagi ng Chrome ang iyong lokasyon sa iyong default na search engine. Ginagamit ng Chrome ang Mga Serbisyo ng Lokasyon ng Google upang tantyahin ang iyong lokasyon. Maaaring kasama sa impormasyong ipinapadala ng Chrome sa Mga Serbisyo ng Lokasyon ng Google:

 • Ang mga wi-fi router na pinakamalapit sa iyo
 • Ang mga cell ID ng mga cell tower na pinakamalapit sa iyo
 • Ang lakas ng signal ng iyong wi-fi o cell
 • Ang IP address na kasalukuyang nakatalaga sa iyong device

Walang kontrol ang Google sa mga website ng third party o sa kanilang mga kasanayan sa privacy, kaya mag-ingat kapag ibinabahagi ang iyong lokasyon sa isang website.

Mga Update. Pana-panahong nagpapadala ng impormasyon ang Chrome sa Google upang tingnan kung may mga update, makakuha ng status ng koneksyon, patunayan ang kasalukuyang oras at tantyahin ang bilang ng mga aktibong user.

Mga feature sa paghahanap. Kapag naghanap ka gamit ang address bar sa Chrome, ipinapadala sa iyong default na search engine ang mga character na itina-type mo (kahit na hindi mo pa napindot ang “enter”). Nagbibigay-daan ito sa search engine mo na mapahusay ang iyong paghahanap at mapaganda ang iyong karanasan sa pagba-browse sa pamamagitan ng awtomatikong pagmumungkahi ng mga termino o URL na maaaring hinahanap mo. Matuto nang higit pa. Kung Google ang iyong default na search engine, nakikipag-ugnayan ang Chrome sa Google kapag nagsimula kang maghanap o kapag nagpalit ka ng network, upang makuha mo ang pinakamahusay na lokal na web address para sa pagpapadala ng mga query sa paghahanap. Kung naka-sign in ka sa isang site ng Google o naka-sign ka sa Chrome at Google ang iyong default na search engine, iniimbak sa iyong Google account ang mga paghahanap na isinasagawa mo gamit ang address bar sa Chrome.

Serbisyo sa suhestyon. Nakabatay ang mga suhestyon sa mga may kaugnayang paghahanap sa web, sa iyong history ng pagba-browse at mga sikat na website. Kung nagbibigay ang iyong default na search engine ng serbisyo sa suhestyon, ipinapadala ng browser ang text na tina-type mo sa address bar sa search engine. Matuto nang higit pa tungkol sa serbisyo sa paghula sa address bar.

Tulong sa navigation. Kapag hindi ka makakonekta sa isang web page, maaari kang makakuha ng mga suhestyon para sa mga alternatibong page na katulad ng page na sinusubukan mong mapuntahan. Upang makapag-alok sa iyo ng mga suhestyon, ipinapadala ng Chrome sa Google ang URL ng page na sinusubukan mong maabot.

Pamamahala sa autofill at password. Nagpapadala ang Chrome sa Google ng limitado at anonymous na impormasyon tungkol sa mga form sa web na napupuntahan mo, kasama na ang isang naka-hash na URL ng web page at mga detalye ng istruktura ng form, upang mapahusay namin ang aming mga serbisyo sa pamamahala sa Autofill at password . Iaalok sa iyo ng ilang form sa web na pinapangasiwaan ng Chrome ang opsyong Pag-o-autofill ng mga card mula sa Google Payments. Kung gagamit ka ng card mula sa Google Payments o pipiliing i-save ang iyong credit card sa iyong Google Payments account para sa paggamit sa hinaharap, mangongolekta ang Chrome ng impormasyon tungkol sa iyong computer at ibabahagi ito sa Google Payments upang maprotektahan ka laban sa panloloko.

Mga istatistika sa paggamit at ulat ng pag-crash. Maaari kang magpadala ng mga istatistika sa paggamit at ulat ng pag-crash sa Google upang makatulong sa amin na mapahusay ang aming mga produkto. Para sa mga user na gumagamit ng aming mga unang inilabas na bersyon at gumagamit ng Mga Chromebook, naka-enable bilang default ang mga istatistika sa paggamit at ulat ng pag-crash. Ang mga istatistika sa paggamit ay may impormasyon gaya ng mga kagustuhan, pag-click sa button at paggamit ng memory.2 Ang mga istatistika sa paggamit ay walang mga URL ng web page o personal na impormasyon maliban na lang kung nakarating ka sa isang web page ng phishing o malware. Ang mga ulat ng pag-crash ay may impormasyon ng system sa panahon ng pag-crash, at maaaring mayroon itong mga URL ng web page o personal na impormasyon, depende sa kung ano ang nangyayari sa panahon na na-trigger ang ulat ng pag-crash. Maaari kaming magbahagi sa mga third party ng pinagsama-sama at hindi personal na impormasyon mula sa mga ulat ng pag-crash. Matuto nang higit pa.

Paglilisensya ng content. Upang payagang ma-access ang ilang partikular na content gamit ang Chrome browser para sa Windows o Chrome OS, nagbibigay ang Chrome ng natatanging identifier sa mga kasosyo at website ng content na gumagamit ng Adobe Flash Access. Iniimbak ang identifier sa iyong system. Maaari mo itong i-disable sa mga setting ng Chrome o i-reset ang value ng natatanging identifier sa pamamagitan ng muling pag-i-install ng operating system. Kung mag-a-access ka ng HD na content sa Chrome OS, maaaring humiling ang isang content provider sa Chrome ng certificate upang i-verify ang pagiging kwalipikado ng device. Upang i-verify ang iyong device, ang iyong Chromebook ay magbabahagi ng data tungkol sa mga attribute ng hardware nito sa website at gagamit ng Na-verify na Access upang i-certify na pinoprotektahan ng hardware ng Chrome ang mga cryptographic key nito. Ipo-prompt ka ng Chrome na payagan o tanggihan ang pagsusuri para sa pag-verify na ito. Matuto nang higit pa.

Iba pang mga serbisyo ng Google. Inilalarawan sa abisong ito ang mga serbisyo ng Google na naka-enable bilang default sa Chrome. Bukod pa rito, maaaring mag-alok ang Chrome ng iba pang mga serbisyo sa web ng Google. Halimbawa, kung napupunta ka sa isang page na gumagamit ng ibang wika, mag-aalok ang Chrome na ipadala ang text sa Google para sa pagsasalin. Aabisuhan ka tungkol sa iyong mga opsyon para sa pagkontrol sa mga serbisyong ito kapag una mong ginamit ang mga ito. Makakahanap ka ng higit pang impormasyon sa Whitepaper ng Privacy ng Chrome.

Mga Identifier sa Chrome

Ang Chrome ay may ilang identifier na kinakailangan upang mapagana ang mga feature. Halimbawa, kung gumagamit ka ng push messaging, may ginagawang identifier upang maihatid sa iyo ang mga abiso. Kung saan posible, gumagamit kami ng mga hindi natatanging identifier at inaalis namin ang mga identifier kapag hindi na kinakailangan ang mga ito. Bukod pa rito, nakakatulong sa amin ang mga sumusunod na identifier na pahusayin, ipamahagi at i-promote ang Chrome, ngunit ang mga ito ay hindi direktang may kaugnayan sa isang feature ng Chrome.

 • Pagsubaybay sa pag-install. Ang bawat kopya ng desktop na bersyon ng Chrome browser ay may pansamantalang random na binuong numero ng pag-install na ipinapadala sa Google kapag na-install mo at unang ginamit ang Chrome. Nakakatulong sa amin ang pansamantalang identifier na ito na matantya ang bilang ng mga naka-install na browser at ide-delete ito kapag na-update ang Chrome sa unang pagkakataon. Patuloy na gumagamit ang mobile na bersyon ng Chrome ng variant ng identifier ng device upang subaybayan ang bilang ng mga pag-install ng Chrome at pamahalaan ang mga update.

 • Pagsubaybay sa promosyon. Upang matulungan kaming subaybayan ang tagumpay ng mga pampromosyong campaign, bumubuo ang Chrome ng natatanging token na ipinapadala sa Google kapag una mong pinatakbo at ginamit ang browser, at isang hindi natatanging pampromosyong tag kung natanggap mo o muling na-activate ang iyong kopya ng Chrome browser bilang bahagi ng pampromosyong campaign. Maaari ding pana-panahong magpadala ang Chrome OS ng hindi natatanging pampromosyong tag sa Google (kasama na sa panahon ng paunang pag-set up) at kapag naghahanap sa Google. Matuto nang higit pa.

 • Mga trial sa field. Minsan, nagsasagawa kami ng mga limitadong pagsubok sa mga bagong feature. Ang Chrome ay may numero ng seed na random na pinipili sa unang pagpapatakbo upang magtalaga ng mga browser sa mga pangkat ng eksperimento. Maaaring limitado rin ang mga eksperimento ayon sa bansa (tinutukoy ayon sa iyong IP address), operating system, bersyon ng Chrome at iba pang mga parameter. Kasama sa lahat ng kahilingang ipinapadala sa Google ang isang listahan ng mga trial sa field na kasalukuyang aktibo sa iyong pag-install ng Chrome. Matuto nang higit pa.

Naka-sign in na mode ng Chrome

Kapag nag-sign in ka sa Chrome browser o isang Chromebook gamit ang iyong Google Account, sine-save sa mga server ng Google at sini-sync sa iyong account ang iyong personal na data mula sa pagba-browse. Maaaring kasama sa ganitong uri ng impormasyon ang:

 • History ng pagba-browse
 • Mga Bookmark
 • Mga Tab
 • Mga password at impormasyon sa Autofill
 • Iba pang mga setting ng browser, tulad ng mga naka-install na extension

Awtomatikong nilo-load para sa iyo ang mga setting na ito anumang oras na mag-sign in ka sa Chrome sa iba pang mga computer at device. Upang i-customize ang partikular na impormasyong isi-synchronize mo, gamitin ang menu na “Mga Setting.” Matuto nang higit pa. Maaari mong tingnan ang dami ng data sa Chrome na iniimbak para sa iyong Google Account at pamahalaan ito sa Dashboard ng Pag-sync ng Chrome. Sa Dashboard, maaari mo ring ganap na i-disable ang pag-synchronize at i-delete ang lahat ng nauugnay na data sa mga server ng Google. Matuto nang higit pa.

Paano pinapangasiwaan ng Chrome ang iyong naka-sign in na impormasyon

Kapag na-sync mo ang Chrome sa iyong Google Account, gagamitin namin ang iyong data mula sa pagba-browse upang pahusayin at i-personalize ang iyong karanasan sa Chrome. Maaari mo ring i-personalize ang iyong karanasan sa iba pang mga produkto ng Google, sa pamamagitan ng pagbibigay-daan na isama ang iyong history sa Chrome sa iyong Google Web at History ng App. Matuto nang higit pa.

Maaari mong baguhin ang setting na ito sa iyong page ng History ng Account o pamahalaan ang iyong pribadong data kailan mo man gusto. Kung hindi mo gagamitin ang iyong data sa Chrome upang i-personalize ang iyong karanasan sa Google sa labas ng Chrome, gagamitin lang ng Google ang iyong data sa Chrome pagkatapos itong ma-anonymize at maisama sa data mula sa iba pang mga user. Ginagamit ng Google ang data na ito upang gumawa ng mga bagong feature, produkto at serbisyo, at upang pahusayin ang pangkalahatang kalidad ng mga kasalukuyang produkto at serbisyo. Kung gusto mong gamitin ang cloud ng Google upang iimbak at i-sync ang iyong data sa Chrome ngunit ayaw mong i-access ng Google ang data, maaari mong i-encrypt ang lahat ng iyong naka-sync na data gamit ang iyong sariling passphrase sa pag-sync. Matuto nang higit pa.

Mode na incognito at guest mode

Maaari mong limitahan ang impormasyong iniimbak ng Chrome sa iyong system sa pamamagitan ng paggamit ng mode na incognito o guest mode. Sa mga mode na ito, hindi mag-iimbak ang Chrome ng ilang partikular na impormasyon, gaya ng:

 • Pangunahing impormasyon sa history ng pagba-browse tulad ng mga URL, naka-cache na text ng page o mga IP address ng mga page na naka-link sa mga website na binibisita mo
 • Mga snapshot ng mga page na binibisita mo
 • Mga talaan ng iyong mga pag-download, bagama't iiimbak pa rin ang mga file na dina-download mo sa iba pang lugar sa iyong computer o device

Paano pinapangasiwaan ng Chrome ang iyong incognito na impormasyon o impormasyon ng bisita

Cookies. Hindi ibabahagi ng Chrome ang kasalukuyang cookies sa mga site na binibisita mo sa mode na incognito o guest mode. Maaaring maglagay ang mga site ng bagong cookies sa iyong system habang ikaw ay nasa mga mode na ito, ngunit iiimbak at ipapadala lang ang mga ito hanggang sa isara mo ang window na incognito o window ng bisita.

Mga pagbabago sa configuration ng browser. Kapag gumawa ka ng mga pagbabago sa configuration ng iyong browser, tulad ng pagbu-bookmark ng isang web page o pagbago sa iyong mga setting, sine-save ang impormasyong ito. Ang mga pagbabagong ito ay hindi naaapektuhan ng mode na incognito o guest mode.

Mga pahintulot. Hindi sine-save sa iyong kasalukuyang profile ang mga pahintulot na ibinibigay mo sa mode na incognito.

Impormasyon ng profile. Sa mode na incognito, magkakaroon ka pa rin ng access sa impormasyon mula sa iyong kasalukuyang profile, gaya ng mga suhestyong batay sa iyong history ng pagba-browse at mga naka-save na password, habang nagba-browse ka. Sa guest mode, maaari kang mag-browse nang hindi nakakakita ng impormasyon mula sa anumang mga kasalukuyang profile.

Pamamahala sa Mga User sa Chrome

Pamamahala sa mga user para sa personal na paggamit ng Chrome

Maaari kang mag-set up ng mga naka-personalize na bersyon ng Chrome para sa mga user na gumagamit ng iisang device o computer. Tandaan na maaaring tingnan ng sinumang may access sa iyong device ang lahat ng impormasyon sa lahat ng profile. Upang ganap na maprotektahan ang iyong data upang hindi ito makita ng iba, gamitin ang mga naka-built in na user account sa iyong operating system. Matuto nang higit pa.

Maaari ka ring gumawa ng pinapangasiwaang user sa Chrome gamit ang iyong Google Account. Kung gagawin mo ito, isi-synchronize at iiimbak ng Google ang impormasyon tungkol sa pinapangasiwaang user, tulad ng history at iba pang mga setting gamit ang iyong Google Account. Maaari mong tingnan ang impormasyong ito sa chrome.com/manage.

Pamamahala sa mga user sa Chrome for Enterprise

Pinamamahalaan ng isang paaralan o kumpanya ang ilang Chrome browser o Chromebook. Sa ganoong sitwasyon, may kakayahan ang administrator na maglapat ng mga patakaran sa browser o Chromebook. Nakikipag-ugnayan ang Chrome sa Google upang malaman kung may ganitong mga patakaran kapag nag-sign ang isang user sa unang pagkakataon sa Chrome o nagsimulang mag-browse nang hindi nagsa-sign in (maliban na lang kung nasa guest mode). Pana-panahong tumitingin ng mga update sa mga patakarang ito ang Chrome.

Maaaring mag-set up ng patakaran ang isang administrator para sa status at pag-uulat ng aktibidad para sa Chrome, kasama na ang impormasyon ng lokasyon para sa mga Chrome OS device. Maaari ding may kakayahan ang iyong mga administrator na i-access, subaybayan, gamitin o ibunyag ang data na na-access mula sa iyong pinamamahalaang device.

Mga kasanayan ng Ligtas na Pagba-browse

Ang Google Chrome at ang ilang partikular na browser ng third-party, tulad ng ilang bersyon ng Mozilla Firefox at Safari ng Apple, ay may feature na Ligtas na Pagba-browse ng Google. Sa Ligtas na Pagba-browse, ang impormasyon tungkol sa mga kahina-hinalang website ay ipinapadala at natatanggap sa pagitan ng browser na ginagamit mo at ng mga server ng Google.

Paano gumagana ang Ligtas na Pagba-browse

Pana-panahong nakikipag-ugnayan ang iyong browser sa mga server ng Google upang i-download ang pinakakamakailang listahan ng "Ligtas na Pagba-browse," na may mga kilalang site ng phishing at malware. Lokal na iniimbak sa iyong system ang pinakakamakailang kopya ng listahan. Hindi nangongolekta ang Google ng anumang impormasyon ng account o iba pang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan bilang bahagi ng pakikipag-ugnayang ito. Gayunpaman, nakakatanggap ito ng karaniwang impormasyon ng log, kasama na ang IP address at cookies.

Ang bawat site na binibisita mo ay tinitingnan sa listahan ng Ligtas na Pagba-browse sa iyong system. Kung may tugma, nagpapadala ang iyong browser sa Google ng naka-hash at hindi kumpletong kopya ng URL ng site upang makapagpadala ang Google ng higit pang impormasyon sa iyong browser. Hindi matutukoy ng Google ang tunay na URL mula sa impormasyong ito. Matuto nang higit pa.

Partikular sa Chrome ang mga sumusunod na feature ng Ligtas na Pagba-browse:

 • Ang ilang bersyon ng Chrome ay nagtatampok ng teknolohiya ng Ligtas na Pagba-browse na maaaring tumukoy ng mga potensyal na nakakapinsalang site at potensyal na mapanganib na uri ng file na hindi pa kilala ng Google. Maaari ding ipadala sa Google ang buong URL ng site o potensyal na mapanganib na file upang makatulong na matukoy kung nakakapinsala ang site o file.

 • Ginagamit ng Chrome ang teknolohiya ng Ligtas na Pagba-browse upang pana-panahong i-scan ang iyong computer, upang matukoy ang hindi kanais-nais na software na pumipigil sa iyo na baguhin ang iyong mga setting o kaya ay nakakasagabal sa seguridad at katatagan ng iyong browser. Matuto nang higit pa. Kung may matukoy na ganitong uri ng software, maaaring mag-alok sa iyo ang Chrome ng opsyong i-download ang Chrome Cleanup Tool upang alisin ito.

 • Maaari mong piliing magpadala ng karagdagang data upang makatulong na mapahusay ang Ligtas na Pagba-browse kapag nag-access ka ng isang site na mukhang may malware. Ipinapadala ang data na ito kapag isinara mo o nag-navigate ka palayo sa isang page ng babala ng Ligtas na Pagba-browse. Ang mga ulat ay may iba't ibang data, tulad ng potensyal na mapanganib na file na napupuntahan mo, URL at mga content ng website at URL ng page na nagdirekta sa iyo sa site na iyon.

 • Kung naka-enable sa Chrome ang mga istatistika sa paggamit at bumisita ka sa isang site na sa tingin namin ay maaaring potensyal na nakakapinsala, may ilang partikular na karagdagang data na ibabahagi sa Google, kasama na ang buong URL na binisita mo, ang header ng "referrer" na ipinadala sa page na iyon at ang URL na tumugma sa listahan ng Ligtas na Pagba-browse.

 • Maaari mong piliin anumang oras na i-disable ang feature na Ligtas na Pagba-browse sa Chrome.

Mga kasanayan sa privacy ng mga app, extension, tema, serbisyo at iba pang mga add-on

Maaari kang gumamit ng mga app, extension, tema, serbisyo at iba pang mga add-on sa Chrome, kasama na ang ilang maaaring naka-install na o isinama na sa Chrome. Maaaring makipag-ugnayan sa mga server ng Google ang mga add-on na ginawa at ibinigay ng Google at napapailalim ang mga ito sa Patakaran sa Privacy ng Google maliban na lang kung iba ang nakasaad. Pananagutan ng mga gumawa ng add-on ang mga add-on na ginawa at ibinigay ng iba at maaaring may iba't ibang patakaran sa privacy ang mga ito.

Pamamahala sa mga add-on

Bago mag-install ng add-on, dapat mong suriin ang mga hinihiling na pahintulot. Maaaring magkaroon ng pahintulot ang mga add-on na gumawa ng iba't ibang bagay, tulad ng:

 • Mag-imbak, mag-access at magbahagi ng data na lokal na nakaimbak o nasa iyong Google Drive account
 • Tumingin at mag-access ng content sa mga website na binibisita mo
 • Gamitin ang mga notification na ipinapadala sa pamamagitan ng mga server ng Google

Maaaring makipag-ugnayan ang Chrome sa mga add-on sa ilang iba't ibang paraan:

 • Pagtingin ng mga update
 • Pagda-download at pag-i-install ng mga update
 • Pagpapadala ng mga indicator ng paggamit sa Google tungkol sa mga add-on

Ang ilang add-on ay maaaring mangailangan ng access sa isang natatanging identifier para sa digital rights management o para sa paghahatid ng push messaging. Maaari mong i-disable ang paggamit ng mga identifier sa pamamagitan ng pag-aalis ng add-on sa Chrome.

Paminsan-minsan, maaaring makatuklas ang Google ng isang add-on na may banta sa seguridad, lumalabag sa mga tuntunin ng developer para sa Chrome Web Store o lumalabag sa iba pang mga legal na kasunduan, batas, regulasyon o patakaran. Pana-panahong nagda-download ang Chrome ng isang listahan ng mga mapanganib na add-on na ito, upang malayuang ma-disable o maalis ang mga ito sa iyong system.

Higit pang impormasyon

Ginagamit at pinoprotektahan sa ilalim ng Patakaran sa Privacy ng Google ang impormasyong natatanggap ng Google kapag ginamit mo ang Chrome. Ang impormasyong natatanggap ng iba pang mga operator ng website at developer ng add-on, kasama na ang cookies, ay napapailalim sa mga patakaran sa privacy ng mga website na iyon.

Sumusunod ang Google sa ilang framework sa sariling pagkontrol, kasama na ang US-EU Safe Harbor Framework at ang US-Swiss Safe Harbor Framework ayon sa itinakda ng US Department of Commerce. Matuto nang higit pa.

Mga Kahulugan

Cookies at mga katulad na teknolohiya

Ang cookie ay isang maliit na file na may string ng mga character na ipinapadala sa iyong computer kapag bumisita ka sa isang website. Kapag binisita mong muli ang website, pinapayagan ng cookie ang site na iyon na makilala ang iyong browser. Maaaring mag-imbak ang mga cookie ng mga kagustuhan ng user at iba pang impormasyon. Mare-reset mo ang iyong browser upang tanggihan ang lahat ng cookie o upang tukuyin kung kailan ipapadala ang isang cookie. Gayunpaman, maaaring hindi gumana nang tama ang ilang feature o serbisyo ng website nang walang mga cookie. Gumagamit ng iba pang mga teknolohiya para sa mga layuning katulad ng mga layunin para sa isang cookie sa iba pang mga platform kung saan hindi available o naaangkop ang cookies, gaya ng Advertising ID na available sa mga Android mobile device. Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano ginagamit ng Google ang cookies at kung paano ginagamit ng Google ang data, kasama na ang cookies, kapag ginamit mo ang mga site o app ng aming mga kasosyo.

Google Account

Maaari mong i-access ang ilan sa aming mga serbisyo sa pamamagitan ng pagsa-sign up para sa isang Google Account at pagbibigay sa amin ng ilang personal na impormasyon (karaniwan ay iyong pangalan, email address at password). Gagamitin ang impormasyon ng account na ito upang patotohanan ka kapag nag-access ka ng mga serbisyo ng Google at protektahan ang iyong account mula sa hindi pinahihintulutang pag-access ng iba. Maaari mong i-edit o wakasan ang iyong account anumang oras sa pamamagitan ng iyong mga setting ng Google Account.

Mga log ng server

Tulad ng karamihan ng mga website, awtomatikong itinatala ng aming mga server ang mga kahilingan ng page na nagagawa kapag binisita mo ang aming mga site. Karaniwan, kasama sa “mga log ng server” na ito ang iyong kahilingan sa web, Internet Protocol address, uri ng browser, wika ng browser, petsa at oras ng iyong kahilingan at isa o higit pang cookies na maaaring natatanging tumutukoy sa iyong browser.

Narito ang isang halimbawa ng isang karaniwang entry sa log kung saan ang hinahanap ay “mga sasakyan,” na sinusundan ng mga detalye ng mga bahagi nito:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 -
http://www.google.com/search?q=cars -
Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 - 740674ce2123e969

 • Ang 123.45.67.89 ay ang Internet Protocol address na itinalaga sa user ng ISP ng user; depende sa serbisyo ng user, maaaring magtalaga ng ibang address sa user ang kanyang service provider sa tuwing kumokonekta siya sa Internet;

 • Ang 25/Mar/2003 10:15:32 ay ang petsa at oras ng query;

 • Ang http://www.google.com/search?q=cars ay ang hiniling na URL, kasama na ang query sa paghahanap;

 • Ang Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 ay ang browser at operating system na ginagamit; at

 • Ang 740674ce2123a969 ay ang natatanging cookie ID na itinalaga sa partikular na computer na ito sa unang pagkakataon na binisita nito ang Google. (Maaaring i-delete ng mga user ang cookies. Kung na-delete ng user ang cookie sa computer mula noong huli siyang bumisita sa Google, ito ang magiging natatanging cookie ID na itatalaga sa user sa susunod na bibisitahin niya ang Google mula sa partikular na computer na iyon).