menu
Magkaroon ng bagong pananaw.
I-explore ang malalayong bahagi ng mundo, mula mismo sa iyong browser. I-explore ang malalayong dako ng mundo mula sa iyong kamay.
Kailangang patakbuhin ng Google Chrome ang bagong Google Earth. Pakisubukan ang link na ito sa Chrome. Matuto pa.
Ang buong mundo,
sa iyong mga kamay.
Google Earth for mobile enables you to explore the globe with a swipe of your finger. Fly through 3D cities like London, Tokyo and Rome. Dive in to view the world at street level with integrated Street View. Find stories about what it means to live here from partners like BBC Earth, Nasa and Sesame Street.