Xestión das cookies no teu navegador

Algunhas persoas prefiren non permitir as cookies, motivo polo que a maioría dos navegadores che permiten xestionar as cookies de xeito personalizado.

Nalgúns navegadores podes configurar regras para xestionar as cookies en función de cada sitio, facilitándoche un control máis detallado sobre a túa privacidade. Isto significa que podes non permitir as cookies de todos os sitios, excepto as dos sitios en que confías.

No navegador Google Chrome, o menú Ferramentas contén unha opción para borrar datos de navegación. Podes utilizar esta opción para eliminar cookies e datos doutros sitios e complementos, incluídos os datos almacenados no teu dispositivo por Adobe Flash Player (denominadas comunmente cookies de Flash). Consulta as nosas instrucións para xestionar as cookies en Chrome.

Outra función de Chrome é o seu modo de incógnito. Podes navegar no modo de incógnito se non desexas que as túas visitas a sitios web ou descargas se rexistren nos teus historiais de navegación e de descarga. Todas as cookies creadas durante o modo de incógnito eliminaranse unha vez pechadas todas as ventás de incógnito.