તમારી ફાઇલોને ગમે ત્યાંથી ઍક્સેસ અને સિંક કરો

વ્યક્તિગત

તમારા કમ્પ્યુટર, કૅમેરા અથવા SD કાર્ડ પરથી ફાઇલોનું બૅકઅપ ક્લાઉડ પર લો. Google ડ્રાઇવનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ ઉપકરણ અથવા કમ્પ્યુટર પર તમારી ફાઇલો મેળવો અને તમારા ફોટા Google ફોટોમાં જુઓ.

ડાઉનલોડ કરો વધુ જાણો

વ્યવસાય

તમારી બધી ડિસ્ક સ્પેસનો ઉપયોગ કર્યા વિના, સીધા તમારા Mac અથવા PCથી તમારી Google ડ્રાઇવની બધી ફાઇલો માંગ પ્રમાણે ઍક્સેસ કરવાની એક નવી રીત.

શરૂ કરો
Google Drive Icon

Google ડ્રાઇવને તમારા ફોન અથવા ટૅબ્લેટ પર ઍક્સેસ કરો

તમારા Android અથવા iOS ઉપકરણમાંની તમારી બધી ફાઇલોને ઍક્સેસ કરવા માટે Google ડ્રાઈવ ઍપ મેળવો.

Windows માટે બૅકઅપ અને સમન્વયન ડાઉનલોડ કરો

Mac માટે બૅકઅપ અને સમન્વયન ડાઉનલોડ કરો

Google ડ્રાઇવની સેવાની શરતો

બૅકઅપ અને સમન્વયનનો ઉપયોગ કરીને, તમે Googleની સેવાની શરતો થી સંમત થાઓ છો. જો તમે Google Appsનાં વપરાશકર્તા હોય, તો તમારો ઉપયોગ યોગ્ય Google Apps સેવાની શરતો અથવા નક્કી કરેલ Google Apps શરતો, જે પણ લાગુ પડે તેને આધીન હોય છે.

By using Google Drive, you agree to the Google Terms of Service. If you are a Google Apps user, your use is subject to either the appropriate Google Apps Terms of Service, or the negotiated Google Apps terms, if applicable.