תנאים והגבלות נוספים למפות Google‏/Google Earth

תאריך שינוי אחרון: 31 בינואר 2018

תודה על השימוש במפות Google וב-Google Earth‏ ("מפות Google/‏Google Earth‏").

במפות Google/‏Google Earth אפשר להציג ולהשתמש במגוון פריטי תוכן, כולל מפות ונתוני פני שטח, תמונות, רישומי עסקים, ביקורות, תנועה ומידע קשור אחר שמספקים Google, מעניקי הרישיונות שלה והמשתמשים שלה (ה"תוכן").

בעצם הגישה למפות Google‏/Google Earth, ההורדה שלהם או השימוש בהם, אתה מסכים לתנאים הכלולים במסמכים הבאים:

  1. התנאים וההגבלות של Google ("התנאים האוניברסליים");
  2. התנאים וההגבלות הנוספים האלה של מפות Google‏/Google Earth ("התנאים הנוספים של מפות/Earth");
  3. ההודעות המשפטיות של מפות Google‏/Google Earth‏ ("ההודעות המשפטיות"); וכן
  4. מדיניות הפרטיות של Google ("מדיניות הפרטיות").

קרא בעיון כל אחד מארבעת המסמכים האלה, החל מהתנאים האוניברסליים. התנאים האוניברסליים מפרטים, לדוגמה, את זכויות הבעלות על הקניין הרוחני המוענקות לך ביחס לתוכן שאתה מעלה, ואת האחריות המוטלת עליך כאשר אתה משתמש בתוכן של Google או בתוכן של צד שלישי או כאשר אתה משתמש במפות Google‏‏/Google Earth בזמן נהיגה.

אנו מכנים את התנאים האוניברסליים, התנאים הנוספים של מפות/Earth, ההודעות המשפטיות ומדיניות הפרטיות כ"הסכם". ההסכם הוא חוזה מחייב בינך לבין Google ביחס לשימוש במפות Google/‏Google Earth.

  1. רישיון. בכפוף לתנאי ההסכם, Google מעניקה לך רישיון לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, לשימוש במפות Google/‏Google Earth, כולל תכונות המאפשרות:

    1. להציג מפות ולהוסיף להן ביאורים;

    2. ליצור קובצי Google KML ושכבות של מפות;

    3. להציג תוכן פומבי עם ייחוס הולם באינטרנט, בווידאו ובדפוס; וכן

    4. לבצע פעולות רבות אחרות המתוארות בדף ההרשאות שימוש במפות Google‏, Google Earth ו-Street View.

  2. התנהגות אסורה. בעת שימוש במפות Google/‏Google Earth, אינך רשאי (או אינך מורשה לאשר לאנשים אחרים הפועלים בשמך):

    1. להפיץ מחדש או למכור כל חלק של מפות Google/‏Google Earth או ליצור מוצר או שירות חדשים המבוססים על מפות Google/‏Google Earth (למעט כאשר אתה משתמש בממשקי API של מפות Google/‏Google Earth בהתאם לתנאים וההגבלות) החלים עליהם;

    2. להעתיק את התוכן (אלא אם כן ניתנה לך רשות לכך בדף ההרשאות שימוש במפות Google‏, Google Earth ו-Street View או בחוק הקניין הרוחני הרלוונטי, כולל "שימוש הוגן");

    3. להוריד כמויות גדולות של התוכן או ליצור עדכונים של התוכן בכמויות גדולות (או לאפשר למישהו אחר לעשות זאת);

    4. להשתמש במפות Google/‏Google Earth כדי ליצור או להגדיל מערכי נתונים אחרים הקשורים למיפוי (כולל מערך נתונים של מיפוי או ניווט, מסד נתונים של רישומי עסקים, רשימת דיוור או רשימת טלמרקטינג) לשימוש בשירות שמהווה תחליף למפות Google/‏Google Earth, או בשירות בעל דמיון מהותי למפות Google/‏Google Earth;

    5. להשתמש בחלק כלשהו של מפות Google/‏Google Earth עם מוצרים או שירותים של אנשים אחרים לניווט בזמן אמת או לשליטה אוטונומית ברכב, או בקשר אליהם, למעט כאשר הדבר נעשה באמצעות תכונה ספציפית שסופקה על ידי Google, כגון Android Auto או 'כתובת למכונית';

    6. לבצע הנדסה לאחור או לנסות לחלץ את קוד המקור ממפות Google/‏Google Earth או מתוכנה קשורה כלשהי, למעט במידה שהדין החל אוסר באופן מפורש להטיל הגבלה זו;

    7. להסיר, לטשטש או לשנות את התנאים וההגבלות של Google, קישורים לתנאים אלה או הודעות לגבי תנאים אלה, או הודעות כלשהן לגבי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות קנייניות אחרות; או

    8. לבצע כל פעולה שאינה הולמת, אינה חוקית או פוגעת בזכויות של אנשים אחרים (כולל זכויות הפרטיות, הפרסום והקניין הרוחני שלהם).

  3. התנאים בפועל; נטילת סיכון. במהלך השימוש בנתוני המפות, בדיווחי תנועה, במסלולים ובתכנים אחרים של מפות Google/‏Google Earth, אתה עשוי לגלות שהתנאים בפועל שונים מתוצאות המפה ומהתוכן. במקרים כאלה עליך להפעיל שיקול דעת עצמאי ולהשתמש במפות Google/‏Google Earth על אחריותך. אתה נושא באחריות להתנהגותך ולהשלכותיה בכל עת.

  4. התוכן שלך במפות Google/‏Google Earth‏. התוכן שתעלה, תעביר, תאחסן, תשלח או תקבל באמצעות מפות Google/‏Google Earth כפוף לתנאים האוניברסליים של Google, כולל הרישיון בסעיף שנקרא “התוכן שלך בשירותים שלנו”. עם זאת, תוכן שנשאר מקומי במכשיר שלך בלבד (כגון קובץ KML שאוחסן באופן מקומי) אינו מועלה או נשלח ל-Google, ולכן אינו כפוף לרישיון זה.

  5. משתמשים ממשלתיים. אם אתה משתמש בשירותים שלנו בשם גוף ממשלתי, התנאים הבאים חלים:

    1. שימושים ממשלתיים בשירותים שלנו. הסעיף "שימושים עסקיים בשירותים שלנו" במסמך 'תנאים אוניברסליים' מוחלף בשלמותו בסעיף הבא:

      "אם אתה משתמש בשירותים שלנו בשם גוף ממשלתי, גוף זה מסכים לתנאים אלה. אך ורק עד למידה המותרת בדין החל, בתקנות או בזכויות ושחרורים, גוף זה יגן מפני הפסד וישפה את Google וכן את שותפיה העצמאיים, הפקידים, הסוכנים והעובדים, מפני כל תביעה, קובלנה או הליכים משפטיים הנובעים כתוצאה מהשימוש בשירותים או מהפרה של התנאים הללו, או ביחס אליהם, כולל כל חבות או הוצאה הנובעים מתביעות, הפסדים, נזקים, פסקי דין, עלויות בית משפט ושכר טרחה".

    2. סמכות שיפוטית.

      1. לגופים ממשלתיים עירוניים או מדיניים בארצות הברית ובאיחוד האירופי, הסעיף המתייחס לדין החל ולמקום הדיון במסמך 'תנאים אוניברסליים' לא יחול.

      2. לגופים ממשלתיים פדרליים בארצות הברית, הסעיף המתייחס לדין החל ולמקום הדיון במסמך 'תנאים אוניברסליים' יוחלף בשלמותו בסעיף הבא:

        “הסכם זה יהיה כפוף לחוקים של ארצות הברית של אמריקה, יפורש על פיהם וייאכף בהתאם להם, ללא התייחסות לסתירה בין חוקים. אך ורק במידה המותרת על ידי החוק הפדרלי: (א) החוקים של מדינת קליפורניה (פרט לכללי ברירת הדין של קליפורניה) יחולו בהעדר חוקים פדרליים רלוונטיים; וכן (ב) הדיון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או משירותים אלה, או קשורה אליהם, יתקיים בבתי המשפט הפדרליים של מחוז סנטה קלרה, קליפורניה, והצדדים מסכימים לסמכות שיפוט אישית בבתי משפט אלה."

    3. זכויות מוגבלות החלות על ממשלת ארצות הברית. כל גישה למפות Google/‏Google Earth או שימוש בהם על ידי הממשלה הפדרלית של ארצות הברית, או בשמה, יתבצעו בכפוף לסעיף 'זכויות מוגבלות החלות על ממשלת ארצות הברית' במסמך הודעות משפטיות.

  6. משתמשים ארגוניים. אם חתמת על הסכם של ממשקי Google Maps API לארגונים שמאפשר לך להשתמש במפות Google באתר, באפליקציה או במוצר אחר, יחולו התנאים הבאים.

    1. תנאי הגנה על נתונים שחלים באירופה. את/ה ו-Google מסכימים לתנאי ההגנה על הנתונים שעוברים בין בקרים במפות Google. התנאים זמינים בכתובת https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/

    2. תנאים והגבלות לגבי מעבר על פני מקומות בדרך. עד 25 במאי 2018, עליך להצהיר במפורש בתנאים ובהגבלות של האתר, האפליקציה או המוצר שלך כי המשתמשים מחויבים לציית לתנאים ולהגבלות הנוספים של מפות Google‏/Google Earth (לרבות למדיניות הפרטיות של Google), ולהוסיף היפר-קישורים לשניהם, אלא אם כבר מופיע באתר או באפליקציה שלך היפר-קישור לתנאים הנוספים האלה של מפות/Earth, בכל פעם שמוצגים בהם נתונים של מפות Google.