ប្រើប្រាស់ Gmail នៅ​លើ​ឧបករណ៍​​ណា​ក៏​បាន

Gmail មាន​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល និង​សាមញ្ញ​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់ មិន​ថា​អ្នក​នៅ​ទី​ណា​នោះ​ទេ។

Google Gmail

រក្សា​របៀប​រៀបរយ​បាន​ភ្លាមៗ

មើល​ឃើញ​អ្វីដែល​​ថ្មីដោយ​គ្រាន់​តែ​ក្រឡេក​បន្តិច និង​ជ្រើសរើស​អ្វី​ដែល​អ្នក​ចង់​អាន និង​ឆ្លើយតប។

រក្សា​របៀប​រៀបរយ​បាន​ភ្លាមៗ
រក្សា​របៀប​រៀបរយ​បាន​ភ្លាមៗ

មិន​ខកខាន​ការងារ​ដែល​ត្រូវ​បំពេញ​ឡើយ

ទទួល​បាន​ការរំលឹក​ប្រាប់​អ្នក​ឱ្យ​ទាក់ទង​ដើម្បី​តាមដាន និង​ឆ្លើយតប​សារ​នានា ដូច្នេះ គ្មាន​អ្វី​ដែល​អាច​រំលង​ទេ។

មិន​ខកខាន​ការងារ​ដែល​ត្រូវ​បំពេញ​ឡើយ
មិន​ខកខាន​ការងារ​ដែល​ត្រូវ​បំពេញ​ឡើយ

ធ្វើសកម្មភាព​ភ្លាមៗពីប្រអប់សារ

មើល​ឯកសារ​ភ្ជាប់ ស្នើ​សុំ​ការឆ្លើយតប​ទៅ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្អាក​សារ និង​ធ្វើ​បាន​ច្រើន​ទៀត​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​បើក​អ៊ីមែល​ណា​នោះ​ទេ។

ធ្វើសកម្មភាព​ភ្លាមៗពីប្រអប់សារ
ធ្វើសកម្មភាព​ភ្លាមៗពីប្រអប់សារ
ជៀសវាង​អ៊ីមែល​ដែល​សង្ស័យ
ជៀសវាង​អ៊ីមែល​ដែល​សង្ស័យ

ជៀសវាង​អ៊ីមែល​ដែល​សង្ស័យ

Gmail ទប់ស្កាត់​អ៊ីមែល​គ្រោះថ្នាក់​បាន 99.9% មុន​ពេល​ដែល​អ៊ីមែល​ទាំង​នោះ​ទៅ​ដល់​អ្នក។ ប្រសិន​បើ​យើង​គិត​ថា​មាន​អ្វី​មួយ​ដែល​គួរ​ឱ្យ​សង្ស័យ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ការព្រមាន។

Google Gmail

ចាប់ផ្ដើម​ជាមួយ Gmail

បង្កើត​គណនី យក Gmail