ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಿ

ವೈಯಕ್ತಿಕ

ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಡಿ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಕ್ಲೌಡ್‌ಗೆ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿ. Google ಡ್ರೈವ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತು Google ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ವ್ಯವಹಾರ

ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಳಸದೆಯೇ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ Mac ಅಥವಾ PC ಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ Google ಡ್ರೈವ್ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇದು ಹೊಸ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾರಂಭ
Google Drive Icon

ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ Google ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ Android ಅಥವಾ iOS ಸಾಧನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು Google ಡ್ರೈವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

Windows ಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Mac ಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Google ಡ್ರೈವ್‌ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು

ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ನೀವುGoogle ಸೇವಾ ನಿಮಯಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು Google Apps ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಾದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಯು ಸೂಕ್ತGoogle Apps ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು, ಅಥವಾ ಸಂಧಾನದ Google Apps ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Google ドライブを使用すると、Google利用規約 に同意したことになります。Google Apps を利用している場合、ご自身の Google Apps の利用について適用されるGoogle Appsの利用規定 が Google ドライブの利用についても適用されます。