Drive logo

ໄຟລ໌​ທັງໝົດ​ຂອງ​ທ່ານ​ພ້ອມ​ໃຊ້​ທຸກ​ເມື່ອ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ

ໄປທີ່ Google Drive
Drive file types icons

ເກັບ​ບັນທຶກ​ໄຟລ໌​ຫຍັງ​ກໍ​ໄດ້

Drive ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃຫ້​ທ່ານມີບ່ອນ​ຈັດເກັບໄຟລ໌ອອນ​ລາຍ​ Google ຟ​ຣີ 15 GB, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຈັດເກັບຮູບ, ເລື່ອງລາວ, ການ​ອອກ​ແບບ, ແບບແຕ້ມ, ການ​ບັນ​ທຶກ, ວິ​ດີ​ໂອ ແລະ ອື່ນໆ​ໄດ້.

Files on Google Drive displayed on multiple devices

ເບິ່ງ​ໄຟລ໌​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຈາກ​ທຸກ​ບ່ອນ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງໄຟລ໌ຂອງທ່ານໃນ Drive ຈາກໂທລະສັບ, ແທັບເລັດ ຫຼື ຄອມພິວເຕີໃດກໍໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະໄປບ່ອນໃດ, ໄຟລ໌ຂອງທ່ານກໍຈະຕິດຕາມທ່ານໄປ.

Share files on Drive with your friends

ແບ່ງ​ປັນ​ໄຟລ໌​ແລະ​ໂຟນເດີ

ທ່ານ​ສາມາດ​ສົ່ງ​ຄຳເຊີນ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ເພື່ອ​ມາ​ເບິ່ງ, ດາວໂຫລດ ແລະ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ໃນ​ທຸກ​ໄຟລ໌​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງການ–ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ແນບ​ໄຟລ໌​ໃນ​ອີເມວ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.