Reklāmas kuponiem piemērojami noteikumi un nosacījumi:

 • Jums ir tiesības saņemt reklāmas kredītu, ja (a) esat jauns Google Ads lietotājs un Jūsu pirmā reklāma tika izplatīta caur Jūsu pirmo Google Ads kontu ne vairāk kā 14 dienas pirms reklāmas koda ievadīšanas; vai (b) esat Google Ads klients un Google Ads kontā esat aktivizējis jaunu funkciju vai produktu vai esat atkārtoti aktivizējis neaktīvu kontu, kā norādīts Google kuponā. Piemērojamie atbilstības kritērji ir norādīti piedāvājumā, ko saņēmat no Google.
 • No reklāmdevējiem tiks iekasēta maksa par visu reklāmu, kas pārsniedz reklāmas kredītu. Reklāmdevēji var jebkurā brīdī apturēt savu reklāmu, pirms reklāmas kredīts ir iztērēts, ja viņi nevēlas veikt papildu reklāmas maksājumus. Reklāmdevējiem netiks paziņots, kad reklāmas kredīts būs iztērēts.
 • Piedāvājuma nosacījumi ir reklāmas saskaņošana, spēkā esoša reģistrācijas un Google Ads Programmas standarta noteikumu un nosacījumu akceptēšana.
 • Reklāmas kredīts nav nododams un nevar tikt pārdots vai iemainīts.
 • Google Ireland Limited var jebkurā brīdī atcelt piedāvājumu uz jebkāda iemesla pamata.
 • Reklāmdevēji ir atbildīgi par jebkādu piemēroto nodokļu samaksu.
 • Viens reklāmas kredīts vienam klientam.
 • Jums var būt nepieciešams uzkrāt minimālo reklāmas tēriņu summu un apmaksāt rēķinu, pirms tiek piemērots reklāmas kredīts.
 • Piedāvājuma izmantošana var tikt ierobežota ar automātiskās rēķinu apmaksas iespējām.
 • Ja Jūs izveidojat savu Google Ads kontu citā valūtā nekā tā, kādā Jums ir piešķirts reklāmas kredīts, faktisko reklāmas kredīta summu var ietekmēt ārvalstu valūtas svārstības.
 • Piedāvājums ir derīgs tikai tiem klientiem, kuru norēķinu adrese ir Latvijā.
 • Piedāvājums zaudē spēku 3 mēnešus pēc tam, kad Jūsu kuponu saturošais medijs tika pirmo reizi publicēts, vai kuponā norādītajā termiņā (ja tāds ir norādīts).
 • Ja Jūs izmantojat šo kuponu un/vai reklāmas kredītu, Jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Piedāvājums nav spēkā, ja likums to aizliedz.
 • Atvainojamies, ka likām Jums izlasīt visu šo juridisko žargonu!