നിങ്ങളുടെ ഫയലുകൾ എവിടെ നിന്നും ആക്‌സസ് ചെയ്‌ത്, സമന്വയിപ്പിക്കുക

സ്വകാര്യം

നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ, ക്യാമറ, SD കാർഡുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ക്ലൗഡിലേക്ക് ഫയലുകൾ ബായ്ക്കപ്പ് ചെയ്യുക. Google ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഉപകരണത്തിൽനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽനിന്നോ നിങ്ങളുടെ ഫയലുകൾ കണ്ടെത്തുക, Google ഫോട്ടോകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ കാണുക.

ഡൗണ്‍ലോഡുചെയ്യുക കൂടുതൽ‍ അറിയുക

ബിസിനസ്സ്

ഡിസ്‌ക് സ്‌പെയ്‌സുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ, നിങ്ങളുടെ Mac അല്ലെങ്കിൽ PC-യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എല്ലാ Google ഡ്രൈവ് ഫയലുകളും ആവശ്യമനുസരിച്ച് ആക്‌സസ് ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ മാർഗ്ഗം.

ആരംഭിക്കുക
Google Drive Icon

നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്‌ലെറ്റിൽ നിന്നോ Google ഡ്രൈവ് ആക്‌സസ് ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ Android അല്ലെങ്കിൽ iOS ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഫയലുകളും ആക്‌സസ് ‌ചെയ്യാൻ Google ഡ്രൈവ് ആപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക.

Windows-ന് വേണ്ടിയുള്ള ബായ്‌ക്കപ്പും സമന്വയിപ്പിക്കലും ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക

Mac-ന് വേണ്ടിയുള്ള ബായ്‌ക്കപ്പും സമന്വയിപ്പിക്കലും ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക

Google ഡ്രൈവ് സേവന നിബന്ധനകൾ

ബായ്‌ക്കപ്പും സമന്വയിപ്പിക്കലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ Google സേവന നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നു.നിങ്ങൾ Google ആപ്പുകളുടെ ഉപയോക്‌താവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഒന്നുകിൽ ഉചിതമായ Google ആപ്പുകളുടെ സേവന നിബന്ധനകൾക്കോ,ബാധകമെങ്കിൽ കൂടിയാലോചന നടത്തി തീരുമാനിച്ച Google ആപ്പുകളുടെ നിബന്ധനകൾക്കോ വിധേയമാണ്.

By using Google Drive, you agree to the Google Terms of Service. If you are a Google Apps user, your use is subject to either the appropriate Google Apps Terms of Service, or the negotiated Google Apps terms, if applicable.