जुनसुकै ठाउँबाट आफ्ना फाइलहरूमाथि पहुँच राख्नुहोस् र तिनीहरूलाई सिंक गर्नुहोस्

व्यक्तिगत

आफ्नो कम्प्युटर, क्यामेरा वा SD कार्डहरूका फाइलहरूलाई क्लाउडमा ब्याकअप गर्नुहोस्। Google ड्राइभको प्रयोग गरी सबै यन्त्र वा कम्प्युटरमा आफ्ना फाइलहरू भेट्टाउनुहोस् र Google फोटोमा आफ्ना तस्बिरहरू हेर्नुहोस्।

डाउनलोड गर्नुहोस् थप जान्नुहोस्

व्यवसाय

आफ्नो डिस्कमा रहेको सबै खाली ठाउँ प्रयोग नगरिकनै तपाईंको Mac वा PC बाट आफ्नो Google ड्राइभका सबै माग बमोजिमका फाइलहरूमाथि सीधै पहुँच राख्ने नयाँ तरिका।

सुरू गरौँ
Google Drive Icon

आफ्नो फोन वा ट्याब्लेटमार्फत Google ड्राइभमाथि पहुँच राख्नुहोस्

आफ्नो Android वा iOS यन्त्रबाट आफ्ना सबै फाइलहरूमाथि पहुँच राख्न Google ड्राइभ अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्।

Windows का लागि ब्याकअप तथा सिंक डाउनलोड गर्नुहोस

Mac का लागि ब्याकअप तथा सिंक डाउनलोड गर्नुहोस

Google ड्राइभको सेवाका सर्तहरू

ब्याक अप तथा सिंक सेवाको प्रयोग गरेर तपाईं Google का सेवाका सर्तहरूमा सहमत हुनुहुन्छ। तपाईं Google अनुप्रयोगहरूको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईंको प्रयोग उपयुक्त Google अनुप्रयोगका सेवाका सर्तहरू वा लागू भएको खण्डमा Google अनुप्रयोगहरूको सम्झौता भएका सेवाका सर्तहरूको अधीनमा हुन्छ।

By using Google Drive, you agree to the Google Terms of Service. If you are a Google Apps user, your use is subject to either the appropriate Google Apps Terms of Service, or the negotiated Google Apps terms, if applicable.