Privacyoverzicht voor Google Chrome

Laatst aangepast: 12 november 2014

Chromecast valt onder het Privacybeleid van Google. Meer informatie.

In het Privacybeleid van Google leest u hoe we persoonlijke gegevens behandelen wanneer u de producten en services van Google gebruikt. Hierin staat ook hoe we de gegevens behandelen wanneer u de Chrome-browser en Chrome OS gebruikt voor toegang tot deze producten en services.

In dit Privacybeleid van Google Chrome leest u de privacyprocedures die specifiek van toepassing zijn op Chrome-producten, waaronder de Chrome-browser, Chrome OS en Safe Browsing. Sommige functies die worden beschreven in dit Privacybeleid, zijn ook beschikbaar in andere webbrowsers. U kunt bijvoorbeeld functies van Safe Browsing gebruiken in Mozilla Firefox. Daarom is het van belang dat u ook het privacybeleid leest van de browser waarin u de functies uitvoert.

Niet alle functies die in dit Privacybeleid worden besproken, komen voor in alle Chrome-producten. Om het gemakkelijk te houden, gebruiken de term 'Chrome' om te verwijzen naar alle producten binnen de Chrome-productlijn. Wanneer een afzonderlijk Chrome-product op een andere manier werkt, zullen we dit zeker duidelijk aangeven.

Voor gebruikers die functies willen testen die nog in ontwikkeling zijn, stellen we naast de stabiele versie ook voorbeeldversies (ook bekend als bèta, dev en canary) van de Chrome-browser en Chrome OS beschikbaar. Hoewel dit Privacybeleid van toepassing is op de stabiele en voorbeeldversies, is het mogelijk niet volledig up-to-date wanneer beschreven functies nog in ontwikkeling zijn in de voorbeeldversies.

Google zal u op de hoogte brengen van ingrijpende wijzigingen in dit beleid. U kunt er bovendien altijd voor kiezen Google Chrome zo in te stellen dat er geen persoonlijke gegevens naar Google worden verzonden, of om uw gegevens te verwijderen en Google Chrome niet langer te gebruiken.

Voor handleidingen die u stap voor stap helpen bij het beheren van uw privacyvoorkeuren kunt u onze handleiding Browsers, Google Chrome, privacy en u lezen.

Informatie die Google ontvangt wanneer u Chrome gebruikt

U hoeft geen persoonlijke gegevens op te geven om Chrome te kunnen gebruiken.

Wanneer u met een browser, bijvoorbeeld Chrome, verbinding maakt met de servers van Google, ontvangt Google standaard uw standaardloggegevens, waaronder het IP-adres van uw systeem en een of meer cookies. U kunt de Chrome-browser en Chrome OS zo configureren dat ze geen cookies accepteren van Google of andere sites. Meer informatie over het configureren van cookies en sitegegevens in de Chrome-browser en Chrome OS.

Als u Chrome voor andere Google-services gebruikt, zoals Gmail of de zoekmachine op de Google-startpagina, ontvangt Google geen speciale of aanvullende persoonlijke informatie van u, alleen maar omdat u Google Chrome gebruikt.

Daarnaast kunnen sommige functies van Chrome beperkte aanvullende gegevens verzenden naar Google of uw standaardzoekmachine:

 • Als u de functie Meerdere gebruikers van de Chrome-browser gebruikt, kunt u gepersonaliseerde versies van de Chrome-browser instellen voor meerdere gebruikers van één computer. Deze functie is niet bedoeld om uw gegevens te beschermen tegen andere mensen die uw apparaat gebruiken. Iedereen met toegang tot uw apparaat kan dus alle informatie in alle profielen bekijken. Gebruik de ingebouwde gebruikersaccounts in uw besturingssysteem om uw gegevens echt privé te houden.

 • Als u Google selecteert als zoekmachine, legt Google Chrome contact met Google wanneer de zoekmachine wordt gestart of wanneer u van netwerk verandert, om het beste lokale webadres te bepalen waar zoekopdrachten naartoe kunnen worden gestuurd. Wanneer u URL's of zoekopdrachten typt in de adresbalk van Chrome (omnibox) of het zoekvak van de App Launcher, kunnen de letters die u typt, worden verzonden naar uw standaardzoekmachine. Zo kan de voorspellingsfunctie van de zoekmachine automatisch termen of URL's aanbevelen waarnaar u mogelijk op zoek bent. Daarnaast wordt de tekst die ingelogde gebruikers in het zoekvak van de App Launcher typen, mogelijk naar Google verzonden om aanbevelingen te doen voor de contacten en de apps waarnaar u mogelijk op zoek bent. Als u een voorspelde zoekopdracht of URL accepteert, kan Chrome deze gegevens ook vanuit de browser naar uw standaardzoekmachine sturen. Meer informatie over het uitschakelen van servervoorspellingen in de omnibox en het registratiebeleid inzake omnibox-voorspellingen van Google.

 • In mobiele versies van de Chrome-browser kunt u Tikken om te zoeken inschakelen. Hiermee kunt u op een woord tikken om een voorgestelde zoekterm te bekijken. Het woord waarop u heeft getikt, de inhoud van de pagina en de URL van de pagina die u bezoekt, worden verzonden naar Google om de aanbevolen zoekterm te verstrekken.

 • Als u naar een URL navigeert die niet bestaat, verzendt Chrome de URL mogelijk naar Google, zodat we u kunnen helpen de URL te vinden die u zoekt. We kunnen deze informatie ook cumulatief gebruiken om andere internetgebruikers te helpen, bijvoorbeeld om ze te laten weten dat de site niet beschikbaar is. Meer informatie over het uitschakelen van suggesties bij navigatiefouten.

 • Chrome neemt periodiek contact op met Google om functies uit te voeren zoals het controleren op updates, het controleren van de verbindingsstatus, het verifiëren van de huidige tijd en het schatten van het aantal actieve gebruikers. Elk exemplaar van de Chrome-browser bevat een tijdelijk, willekeurig gegenereerd installatienummer dat naar Google wordt verzonden wanneer u het product installeert en voor het eerst gebruikt. Het tijdelijke nummer wordt verwijderd zodra de browser Chrome voor het eerst automatisch op updates controleert. Als u uw exemplaar van de Chrome-browser heeft ontvangen of geheractiveerd als onderdeel van een promotiecampagne, kan deze een niet-unieke promotietag genereren die wordt verzonden naar Google wanneer u zoekopdrachten uitvoert op Google. Daarnaast kan Chrome een unieke token genereren en naar Google verzenden wanneer u de browser voor het eerst start en gebruikt na installatie, herinstallatie of heractivering. Chrome OS kan periodiek, en wanneer zoekopdrachten met Google worden uitgevoerd, een niet-unieke promotietag naar Google sturen (onder andere tijdens de eerste installatie). Bovendien kunnen praktijktests resulteren in verschillende varianten van Chrome en kan Chrome niet-unieke informatie verzenden naar Google over de actieve variant.

 • Als u een app, extensie of website toestemming verleent Cloud Messaging van Google te gebruiken of als u Chrome Sync gebruikt, genereert Chrome een willekeurig gekozen apparaat-ID. De apparaat-ID wordt gedeeld met Google, maar is niet toegankelijk voor derden, en wordt ingetrokken zodra deze niet meer wordt gebruikt of wanneer het Chrome-profiel wordt verwijderd. Chrome leidt vervolgens een registratie-ID van de apparaat-ID af en deelt deze met apps, extensies of websites om berichten veilig over te dragen van de servers van Google naar de browser.

 • Chrome OS neemt tijdens de eerste apparaatconfiguratie contact op met Google om vast te stellen of beleidsregels van een bedrijfsbeheerder van toepassing zijn op het apparaat. Hiervoor wordt een deel van een hash van een tijdelijke apparaat-ID naar Google gestuurd. Google stuurt een lijst gehashte apparaat-ID's terug die een mogelijke overeenkomst zijn. Chrome OS kan vervolgens bepalen of het apparaat op die lijst staat.

 • Chrome neemt contact op met Google over sessiebeleid wanneer een gebruiker voor het eerst inlogt bij Chrome of gaat surfen zonder in te loggen (met uitzondering van de gastmodus) op apparaten waarop beleid van toepassing is. Chrome controleert periodiek of er updates voor dit beleid zijn. Bedrijfsbeleidsregels kunnen betrekking hebben op de status- en activiteitsrapportage voor Chrome (waaronder locatiegegevens voor Chrome OS-apparaten) die is ingesteld door de bedrijfsbeheerder.

 • Als u met uw Google-account inlogt bij de Chrome-browser, Chrome OS of een Android-apparaat waarop Chrome vooraf is geïnstalleerd, wordt de synchronisatiefunctie ingeschakeld. Google slaat bepaalde gegevens op, zoals geschiedenis, favoriete URL's, evenals een afbeelding en een voorbeeld van de tekst op een favoriete pagina, wachtwoorden en andere instellingen, op de servers van Google in verband met uw Google-account. Gegevens die worden opgeslagen in uw account, zijn beschermd door het Privacybeleid van Google. We slaan de gegevens ook op om deze voor u beschikbaar te maken in andere instanties van Chrome waarbij u wilt inloggen. Meer informatie over de specifieke gegevens die u kunt selecteren om te synchroniseren en meer informatie over het uitschakelen van de synchronisatiefunctie van Chrome in de Chrome-browser.

 • Als u bij Chrome bent ingelogd met uw Google-account, worden Google Drive en Documenten, Spreadsheets, Presentaties en Tekeningen automatisch ingeschakeld voor offline gebruik. In dat geval of als u offline gebruik van een Google-app in de Chrome-browser op een andere manier inschakelt of een Chrome-app installeert die gegevens opslaat in uw Google Drive-account, kan Chrome communiceren met de servers van Google en uw gegevens synchroniseren met een lokale kopie om de offline functionaliteit in te schakelen.

 • Als u een beheerde gebruiker in de Chrome-browser of Chrome OS heeft gemaakt met uw Google-account, synchroniseert en bewaart Google bepaalde gegevens, zoals de geschiedenis en andere instellingen van de beheerde gebruiker, op de servers van Google in verband met uw Google-account. We slaan deze gegevens op om ze voor u beschikbaar te maken op chrome.com/manage. Gegevens die worden opgeslagen in uw account, zijn beschermd door het Privacybeleid van Google.

 • Als u de vertaalfunctie van Chrome gebruikt, wordt de door u geselecteerde tekst ter vertaling naar Google verzonden.

 • Als u de functie Spellingcontrole van Chrome gebruikt (waarmee uw spelling wordt gecontroleerd met de technologie die wordt gebruikt in Zoeken), verzendt deze functie de tekst die u typt naar Google voor grammaticale en spellingsuggesties.

 • Als u de functie voor spraakinvoer van Chrome gebruikt, verzendt deze functie de volgende informatie naar Google: audio-opname van uw gesproken zoekopdracht, de standaardtaal van uw browser en de grammatica-instellingen van de webpagina waarvoor u spraakinvoer gebruikt. Google gebruikt deze informatie om de opgenomen audio om te zetten naar tekst. Als u gebruiksstatistieken en crashrapporten heeft ingeschakeld en de functie voor spraakinvoer gebruikt, worden aanvullende gegevens naar Google verzonden, waaronder de URL van de website waarvoor u spraakinvoer gebruikt, uw besturingssysteem en de fabrikant en het model van de computer en de audiohardware die u gebruikt.

 • Als u de functie Automatisch aanvullen van Chrome gebruikt (waarmee webformulieren automatisch worden ingevuld op basis van vergelijkbare formulieren die u eerder heeft ingevuld), stuurt Chrome Google beperkte informatie over de pagina's met de webformulieren, waaronder een gehashte URL van de pagina en de structuur van het formulier. Zo kunnen we onze service voor automatisch aanvullen voor dit webformulier verder verbeteren. Hoewel in de gegevens die worden verzonden door Chrome wellicht is opgenomen dat u gegevens in het formulier heeft getypt, wordt de daadwerkelijk getypte tekst niet naar Google verzonden. Dit is wel het geval als u ervoor heeft gekozen uw gegevens op te slaan in uw Google-account via de synchronisatiefunctie van Google Chrome.

 • Bepaalde webformulieren die worden verwerkt door Chrome, geven u de optie Google Wallet in plaats van de functie Automatisch aanvullen van Chrome te gebruiken om het formulier in te vullen en betalingen uit te voeren. Als u Google Wallet gebruikt, verzamelt Chrome informatie over uw computer (waaronder de locatie van de computer) en deelt deze met Google Wallet om u te beschermen tegen fraude.

 • Als u de locatiefunctie van Chrome gebruikt (waarmee u uw locatie kunt delen met websites), verzendt Chrome lokale netwerkgegevens naar de locatieservices van Google om een schatting van uw locatie te ontvangen. Meer informatie over locatieservices van Google en het in-/uitschakelen van locatiefuncties in Google Chrome. Afhankelijk van de mogelijkheden van uw apparaat bevatten de lokale netwerkgegevens informatie over de dichtstbijzijnde wifi-routers, ID's van de dichtstbijzijnde zendmasten, de sterkte van uw mobiele of wifi-signaal en het IP-adres dat momenteel is toegewezen aan uw apparaat. We gebruiken de gegevens om het locatieverzoek te verwerken, om Chrome en de locatieservices van Google uit te voeren en te ondersteunen en om de algehele kwaliteit van Google Chrome en de locatieservices van Google te verbeteren. De verzamelde gegevens worden anoniem gemaakt en samengevoegd voordat ze worden gebruikt door Google om nieuwe functies of producten en services te ontwikkelen of om de algehele kwaliteit van andere producten en services van Google te verbeteren.

 • Als u een mobiele versie van Chrome gebruikt en u heeft uw Android-apparaat of Chrome op iOS toestemming gegeven toegang te krijgen tot uw locatie, dan kan Chrome uw locatie gebruiken voor services van Google die zijn afgestemd op uw locatie, waaronder bijvoorbeeld voor het verbeteren van omnibox-zoekopdrachten.

 • Als u via een beveiligde verbinding probeert verbinding te maken met een Google-website, en de browser de verbinding blokkeert wegens informatie die aangeeft dat u actief wordt aangevallen door iemand in het netwerk (een 'man in the middle'-aanval), kan Chrome informatie over die verbinding verzenden naar Google om de ernst en aard van de aanval vast te stellen.

 • Als u de Chrome-functie 'Gegevensgebruik beperken' op uw mobiele telefoon inschakelt, verzendt Chrome uw HTTP-verkeer via de optimalisatieservers van Google om de hoeveelheid gegevens die worden gedownload te beperken en de prestaties te verbeteren. De optimalisatieservice is uitgeschakeld voor verbindingen naar HTTPS-bronnen en voor verbindingen die worden gemaakt via incognitotabbladen.

 • Voor de Chrome-browser en Chrome OS kunt u ervoor kiezen gebruiksstatistieken en crashrapporten naar Google te verzenden. U kunt deze instelling beheren op de pagina voor Chrome-voorkeuren. Voor gebruikers van Chrome OS zijn gebruiksstatistieken en crashrapporten standaard ingeschakeld. Deze instelling is van toepassing op alle gebruikers van een bepaalde installatie van Chrome. De gebruiksstatistieken en crashrapporten helpen ons problemen op te sporen, inzicht te krijgen in de manier waarop Chrome wordt gebruikt en de prestaties van Chrome te verbeteren.

 • Chrome probeert waar mogelijk te voorkomen dat er informatie wordt verzonden waaraan u persoonlijk kunt worden herkend. Crashrapporten kunnen echter informatie over het systeem ten tijde van het probleem bevatten en over fouten die hebben geleid tot het probleem. We kunnen met derden bepaalde algemene, niet-persoonlijke gegevens delen die we uit onze analyse halen, zoals hoe vaak bepaalde soorten crashproblemen optreden.

Gegevens die Google ontvangt wanneer u de functie Safe Browsing in Chrome of andere browsers gebruikt

Google Chrome en bepaalde andere browsers (waaronder sommige versies van Mozilla Firefox en Safari van Apple) bevatten de functie Safe Browsing van Google. Safe Browsing verzendt en ontvangt gegevens tussen de browser die u gebruikt en de servers van Google over verdachte websites, bijvoorbeeld wanneer u een site bezoekt die mogelijk een phishing- of malwaresite is.

Uw browser maakt periodiek verbinding met de servers van Google om de meest recente lijst van de functie Safe Browsing te downloaden, die bekende phishing- en malwaresites bevat. Google verzamelt tijdens deze verbinding geen accountgegevens of andere persoonlijke informatie, maar Google ontvangt wel de standaardloggegevens, waaronder een IP-adres en een of meer cookies. De meest recente versie van de lijst wordt lokaal op uw systeem opgeslagen.

Elke site die u bezoekt, wordt vergeleken met de lijst voor Safe Browsing op uw systeem. Als er een overeenkomst op de lijst wordt aangetroffen, verzendt uw browser een gehashte, gedeeltelijke kopie van de URL van de site, zodat Google meer informatie naar uw browser kan verzenden. Uit deze gegevens kan Google de echte URL niet achterhalen. Meer informatie over hoe dit werkt.

De volgende functies van Safe Browsing zijn daarnaast specifiek voor Chrome:

 • Sommige versies van Chrome beschikken over Safe Browsing-technologie waarmee potentieel schadelijke sites en uitvoerbare bestandsdownloads die nog niet bekend zijn bij Google, kunnen worden geïdentificeerd. Gegevens met betrekking tot een potentieel schadelijke site of uitvoerbare bestandsdownload (inclusief de volledige URL van de site of uitvoerbare bestandsdownload) kunnen naar Google worden verzonden om te bepalen of de site of download schadelijk is. Google verzamelt tijdens deze verbinding geen accountgegevens of andere persoonlijke informatie, maar ontvangt wel de standaardloggegevens, waaronder een IP-adres, de bezochte URL en een of meer cookies.

 • Chrome maakt gebruik van technologie voor veilig browsen om uw computer regelmatig te scannen en ongewenste software op te sporen die voorkomt dat u uw instellingen kunt wijzigen of die op andere wijze de veiligheid en stabiliteit van uw browser beïnvloedt. Als dergelijke software wordt gedetecteerd, kan Chrome u de mogelijkheid bieden de tool voor de verwijdering van software te downloaden om de software te verwijderen.

 • U kunt ervoor kiezen meer gegevens te verzenden om de functie Safe Browsing te helpen verbeteren wanneer u een site bezoekt die mogelijk malware bevat. Deze gegevens worden verzonden wanneer u een waarschuwingspagina van Safe Browsing sluit of verlaat. De rapporten bevatten gegevens (zoals de URL en de inhoud van de website, en de URL van de pagina die u heeft doorverwezen naar deze site), die door Google kunnen worden gebruikt om te verifiëren of de site nog steeds inhoud weergeeft die misbruik kan maken van gebruikers.

 • Als gebruiksstatistieken zijn ingeschakeld in Chrome en u een site bezoekt waarvan wij denken dat deze mogelijk schadelijk is, worden bepaalde aanvullende gegevens met Google gedeeld, zoals de volledige URL die u heeft bezocht, de 'referer-header' die naar deze pagina is verzonden en de URL die voorkomt op lijst van Safe Browsing van Google.

 • U kunt er altijd voor kiezen de functie Safe Browsing uit te schakelen in Chrome.

Informatie die websitebeheerders ontvangen wanneer u een site bezoekt met Chrome

Sites die u bezoekt met Chrome ontvangen automatisch standaardloggegevens die lijken op de gegevens die Google ontvangt. Deze sites kunnen ook hun eigen cookies instellen of sitegegevens opslaan op uw systeem. U kunt op de pagina met voorkeuren van Chrome cookies en andere sitegegevens beperken.

Als de functies voor het voorspellen van netwerkacties van Chrome zijn ingeschakeld, kan Chrome de IP-adressen van alle links op de webpagina's opzoeken en netwerkverbindingen openen zodat de webpagina's sneller kunnen worden geladen. Sites kunnen ook pre-renderingtechnologie gebruiken om de links waarop u mogelijk wilt klikken, vooraf te laden.

Als u Chrome gebruikt in de incognitomodus of de gastmodus, worden geen reeds bestaande cookies verzonden naar de websites die u bezoekt. Sites kunnen nieuwe cookies op uw systeem plaatsen wanneer u in deze modi werkt. Zolang u in de incognito- of gastmodus blijft, worden deze cookies alleen tijdelijk opgeslagen en verzonden. Deze cookies worden verwijderd wanneer u de browser sluit, alle incognitovensters sluit of de gastmodus afsluit.

Als u ervoor kiest de locatiefunctie van Chrome te gebruiken, kunt u uw locatie delen met een site. Chrome geeft een site geen toegang tot uw locatie zonder uw toestemming. Google heeft geen controle over websites van derden en hun privacyprocedures. Neem het privacybeleid van een website zorgvuldig door voordat u toestemming geeft uw locatie te delen met die website.

Informatie die op uw systeem wordt opgeslagen wanneer u Chrome gebruikt

Chrome slaat informatie lokaal op uw systeem op. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten:

 • Algemene browsegeschiedenis, zoals de URL's van de pagina's die u bezoekt, een cachebestand met tekst en afbeeldingen van die pagina's en een lijst van bepaalde IP-adressen waarnaar met links wordt verwezen op pagina's die u bezoekt.

 • Een doorzoekbare index van pagina's die u bezoekt (behalve beveiligde pagina's met 'https'-adressen, zoals bepaalde bankpagina's).

 • Miniaturen van schermafbeeldingen van de meeste pagina's die u bezoekt.

 • Cookies of webopslaggegevens die op uw systeem zijn geplaatst door websites die u bezoekt.

 • Lokaal bewaarde gegevens opgeslagen door add-ons.

 • Een registratie van de downloads die u van websites heeft gehaald.

U kunt er altijd voor kiezen (een deel van) uw browsergeschiedenis te verwijderen.

U kunt de gegevens die Chrome op uw systeem opslaat ook beperken door de incognitomodus of de gastmodus te gebruiken. De Chrome-browser biedt u beide modi. De incognitomodus is handig als u nog wel toegang wilt hebben tot gegevens uit uw bestaande profiel, zoals suggesties op basis van uw browsergeschiedenis wanneer u aan het surfen bent. De gastmodus is handig als u een surfsessie wilt beginnen zonder gegevens uit bestaande profielen te zien. In beide modi slaat Chrome geen basisgegevens over de browsergeschiedenis op, zoals URL's, gecachte paginatekst of IP-adressen van pagina's waarnaar wordt gelinkt vanaf de webpagina's die u bezoekt. Chrome slaat ook geen momentopnamen op van de pagina's die u bezoekt en registreert uw downloads niet (hoewel deze informatie nog steeds ergens anders op uw systeem kan worden opgeslagen, bijvoorbeeld in een lijst met onlangs geopende bestanden). Nieuwe cookies die u ontvangt in deze modi, worden niet opgeslagen wanneer u de browser sluit, alle geopende incognitovensters sluit of de gastmodus afsluit. U kunt zien of u in de incognito- of gastmodus bent aan het incognitopictogram boven in uw browser. In sommige gevallen verandert de rand van uw browservenster ook van kleur.

Wanneer u wijzigingen aanbrengt in de configuratie van uw browser, bijvoorbeeld door een bladwijzer te maken van een webpagina of door uw instellingen te wijzigen, wordt deze informatie ook opgeslagen. Deze wijzigingen worden niet beïnvloed door de incognito- of gastmodus.

U kunt ervoor kiezen Chrome uw wachtwoorden te laten opslaan voor bepaalde websites. Opgeslagen wachtwoorden kunnen worden bekeken in de instellingen van Chrome.

Unieke ID's voor DRM (Digital Rights Management)

Om bepaalde inhoud toegankelijk te maken via de Chrome-browser voor Windows of Chrome OS, is het mogelijk dat Chrome bepaalde inhoudspartners en websites die Adobe Flash Access gebruiken, moet voorzien van een unieke ID die is opgeslagen op uw systeem. U kunt deze functie uitschakelen in de instellingen of de waarde van de unieke ID opnieuw instellen door het besturingssysteem opnieuw te installeren.

Partijen waaraan uw unieke ID wordt verstrekt, kunnen deze koppelen aan persoonlijke gegevens die u aan ze verstrekt. Het gebruik van een unieke ID door Google om inhoud vanaf de servers van Google te leveren, is onderhevig aan het Privacybeleid van Google. Als u inhoud opent via een service van derden, leest u het privacybeleid van de betreffende derde partij voor meer informatie.

Apps, extensies, thema's, services en andere add-ons gebruiken met Chrome

U kunt apps, extensies, thema's, services en andere add-ons ('Add-ons') gebruiken met Chrome, waaronder sommige die vooraf zijn geïnstalleerd of geïntegreerd met Chrome en sommige die u kunt ophalen uit de Chrome Web Store of andere bronnen.

Voordat u een Add-on installeert, moet u de gevraagde rechten controleren. Add-ons kunnen zijn ontworpen om gegevens op te slaan, te openen of te delen die lokaal of in uw Google Drive-account zijn opgeslagen. Add-ons kunnen meldingen gebruiken die worden verzonden via servers van Google. Chrome kan controleren op updates voor uw Add-ons en deze updates downloaden en installeren. Chrome kan gebruiksgegevens voor geïnstalleerde Add-ons verzenden naar Google. Voor sommige add-ons kan toegang nodig zijn tot een unieke ID voor het beheer van digitale rechten of het verzenden van pushberichten. U kunt het gebruik van een dergelijke ID uitschakelen door de add-on te verwijderen uit Chrome.

Van tijd tot tijd ontdekt Google mogelijk een add-on met een beveiligingskwetsbaarheid of een die in strijd is met de voorwaarden voor ontwikkelaars voor de Chrome Web Store of andere juridische overeenkomsten, wetten, richtlijnen of beleidsregels. Chrome kan periodiek een lijst met dergelijke add-ons downloaden van de servers van Google en Google kan naar eigen goeddunken dergelijke add-ons op afstand uitschakelen of verwijderen van de systemen van gebruikers.

Add-ons die zijn ontwikkeld en worden geleverd door Google, kunnen communiceren met servers van Google en zijn onderhevig aan het Privacybeleid van Google, tenzij anderszins aangegeven. Add-ons die zijn ontwikkeld en worden geleverd door derden, zijn de verantwoordelijkheid van derden en kunnen onderhevig zijn aan privacybeleidsregels van derden. Er is bijvoorbeeld een versie van de Adobe Flash Player-plug-in vooraf geïnstalleerd in Chrome. Op de website van Adobe op www.adobe.com wordt meer informatie gegeven over de privacyprocedures van Adobe met betrekking tot Flash Player. U kunt ook meer informatie vinden over het uitschakelen van Flash Player of andere plug-ins.

Gebruik

Gegevens die Google ontvangt tijdens uw gebruik van Chrome, worden verwerkt om ervoor te zorgen dat Chrome en andere Google-services goed functioneren en worden verbeterd. Gegevens die beheerders van andere websites ontvangen, vallen onder het privacybeleid van die websites. Chrome slaat informatie op uw systeem op om de prestaties van Chrome te verbeteren en u nuttige functies en services te bieden.

Meer informatie

Google houdt zich aan de privacyprincipes van het Amerikaanse Safe Harbor-verdrag. Ga naar de website van het Amerikaanse Ministerie van handel voor meer informatie over het Safe Harbor-principe of onze registratie.

Hier vindt u meer informatie over Chrome.

Ga naar het volledige Privacybeleid voor meer informatie over onze privacyprincipes. Bekijk deze pagina als u vragen heeft.