Gericht op de gebruiker

Ons doel is altijd om u te voorzien van de meest nuttige en relevante informatie.

Alle wijzigingen die we aanbrengen in Google Zoeken zijn altijd bedoeld om de relevantie van de resultaten verbeteren. Daarom accepteren we ook nooit betalingen voor opname in de zoekresultaten.

Gebruikerstests

Google Zoeken is in de loop der jaren voortdurend aangepast en ontwikkeld om te voldoen aan de steeds veranderende behoeften en verwachtingen van de mensen die Google gebruiken. Of het nu gaat om innovaties zoals de Kenniskaart of om updates van onze rangschikkingsalgoritmen (om te zorgen dat we relevante content blijven weergeven): we stellen onszelf altijd tot doel om de relevantie van uw resultaten te verbeteren.

Alle mogelijke wijzigingen in Google Zoeken worden eerst onderworpen aan rigoureuze gebruikerstests en evaluaties. Als een test aantoont dat een wijziging voor minder relevante resultaten zorgt, wordt de wijziging niet aangebracht.

Zoekexperimenten: van ideeën tot lancering

Onze technici hebben veel ideeën voor manieren om uw resultaten nuttiger te maken. We gaan echter nooit af op een gevoel of een mening van een expert. We vertrouwen op uitgebreide gebruikstests en hanteren een rigoureus evaluatieproces om statistieken te analyseren en te bepalen of een voorgestelde wijziging kan worden geïmplementeerd. We hebben in 2016 meer dan 150.000 experimenten uitgevoerd, met getrainde externe beoordelaars van zoekresultaten en live gebruikerstests, wat heeft geleid tot meer dan 1600 verbeteringen in Google Zoeken.

We verzamelen op meerdere manieren gegevens. Afgelopen jaar voerden we het volgende uit:

 • Kwaliteitstests voor zoekresultaten door beoordelaars

  130.336 tests van zoekresultaatkwaliteit

  We werken samen met externe beoordelaars van zoekkwaliteit om de kwaliteit van onze zoekresultaten doorlopend te meten. De beoordelaars evalueren hoe goed een website waarop mensen hebben geklikt datgene biedt wat wordt gezocht. Ook controleren ze de kwaliteit van resultaten op basis van het expertiseniveau en de betrouwbaarheid van de content. Deze beoordelingen hebben geen rechtstreekse invloed op de rangschikking, maar helpen ons de kwaliteit van onze resultaten bepalen en zorgen ervoor dat we voldoen aan de hoge vereisten van Google Zoeken-gebruikers wereldwijd.

  We hebben richtlijnen voor beoordelaars van de kwaliteit van zoekresultaten gepubliceerd om deze beoordelaars informatie en voorbeelden te geven van gepaste beoordelingen. Zo zorgen we voor een consequente beoordeling. U kunt deze richtlijnen hier bekijken. U zult zien dat de beoordeling van de kwaliteit simpel lijkt, maar dat er veel lastige gevallen zijn waarover goed moet worden nagedacht. Deze feedback is dus van essentieel belang om te zorgen dat we gebruikers hoogwaardige resultaten kunnen blijven bieden.

 • Simultane experimenten

  18.015 simultane experimenten

  Google Zoeken is niet statisch. Onze algoritmen worden voortdurend verbeterd om betere resultaten te laten zien. De beoordelaars van de zoekresultaatkwaliteit spelen een belangrijke rol bij het implementatieproces. We laten beoordelaars een vergelijkingsexperiment zien met twee verschillende sets zoekresultaten: eentje waarin de voorgestelde wijziging al is geactiveerd en eentje zonder de wijziging. We vragen ze dan om aan te geven aan welke resultaten zij de voorkeur geven en waarom.

 • Live verkeersexperimenten

  9800 live verkeersexperimenten

  Naast de kwaliteitstests voor zoekresultaten voeren we live verkeersexperimenten uit om te zien hoe echte gebruikers met een functie omgaan voordat we de functie voor alle gebruikers beschikbaar maken. We schakelen de betreffende functie in voor slechts een klein deel van de gebruikers, meestal beginnend bij 0,1%. Als we voldoende gegevens hebben verzameld, vergelijken we de experimentgroep met een controlegroep waarvoor de functie niet is ingeschakeld. We hanteren een hele lange lijst statistieken, zoals waar mensen op klikken, hoeveel zoekopdrachten zijn uitgevoerd, of zoekopdrachten zijn verlaten, hoe lang het duurt om op een resultaat te klikken, enzovoort. Deze resultaten worden gebruikt om te meten of de gebruikersbetrokkenheid bij de nieuwe functie positief is. Zo zorgen we ervoor dat de door ons aangebrachte wijzigingen de relevantie en het nut van onze resultaten voor gebruikers vergroten.

 • Activeringen

  1653 activeringen

  Tot slot wordt elke voorgestelde wijziging voor Google Zoeken beoordeeld door onze meest ervaren technici en zoekanalisten, die de gegevens van alle verschillende experimenten bekijken om te bepalen of de wijziging wordt goedgekeurd voor activering. Van de voorgestelde wijzigingen in het afgelopen jaar zijn er veel afgewezen, omdat we wijzigingen pas activeren als we kunnen aantonen dat deze de functionaliteit voor onze gebruikers verbeteren.


We verkopen advertenties, geen zoekresultaatposities

We zijn altijd al van mening dat het belangrijk is dat iedereen gratis toegang heeft tot de beste informatie. En dankzij advertenties kan Google een gratis zoekmachine bieden die voor iedereen hetzelfde werkt, ongeacht opleiding of inkomen.

Wanneer u Google Zoeken gebruikt, kunnen er advertenties in uw zoekresultaten worden weergegeven. We vinden het belangrijk om transparant te zijn over het verschil tussen betaalde en organische resultaten en daarom worden advertenties duidelijk aangegeven. Zo zijn ze eenvoudig te onderscheiden van de rest van de pagina.

Al onze advertenties en gesponsorde content zijn duidelijk gemarkeerd (met bijvoorbeeld het label 'Advertentie' of 'Gesponsord'), zodat deze content makkelijk kan worden onderscheiden van de zoekresultaten.

We doen ons best om display-advertenties alleen te laten zien wanneer deze relevant zijn voor de taak die u op Google wilt uitvoeren. Adverteerders hoeven alleen te betalen als gebruikers interactie hebben met de advertentie, dus we willen alleen nuttige advertenties weergeven. We laten vaak zelfs helemaal geen advertenties zien.

De commerciële partnerschappen van Google hebben geen invloed op algoritmische wijzigingen in Google Zoeken. Bovendien krijgen partneradverteerders geen voorkeursbehandeling bij de oplossing van problemen met organische zoekresultaten of bij verzoeken. We zorgen ervoor dat deze zaken worden afgehandeld conform het belang voor en de impact op gebruikers en niet vanwege een financiële band met Google.