Beleid ten aanzien van acceptatie van afbeeldingen en privacy

Privacybeleid ten aanzien van door Google bijgedragen Street View

Google biedt u mogelijkheden om de wereld om u heen te ontdekken. De afbeeldingen op onze platforms zijn bedoeld om uw ervaring te verbeteren, zodat u plaatsen in de buurt en over de hele wereld kunt bekijken en verkennen. We doen veel moeite om ervoor te zorgen dat de afbeeldingen nuttig zijn en de wereld weergeven die onze gebruikers verkennen.

Omdat we willen dat iedereen die Google Maps-afbeeldingen bekijkt daar een positieve en nuttige ervaring mee heeft, hebben we dit Privacybeleid ten aanzien van door Google bijgedragen Street View opgesteld. Het beleid bevat uitleg over ongepaste content, hoe we daarmee omgaan en wat de criteria zijn voor publicatie van afbeeldingen op Google Maps. We updaten ons beleid regelmatig. Vergeet dus niet het van tijd tot tijd nog eens door te lezen.

Voor het beleid inzake Street View-afbeeldingen die gebruikers hebben bijgedragen, bekijkt u ons Fotobeleid van Google Maps.

Bij het gebruik van onze services

Groep zwart

Herkomst van afbeeldingen

Afbeeldingen in Google Maps zijn ofwel afkomstig van Google, ofwel van andere partijen.

Meer weergevenMinder weergeven
 • Er worden foto's uit diverse bronnen geleverd. Aan de toeschrijvingsnaam of het toeschrijvingspictogram bij elke afbeelding kunt u zien of een afbeelding is gemaakt door Google of door een externe bijdrager.
 • Afbeeldingen die zijn gemaakt door een externe bijdrager en die op Google Maps zijn geplaatst, zijn het eigendom van de persoon die de foto's oorspronkelijk heeft genomen, tenzij hij ermee heeft ingestemd het eigendom over te dragen aan een derde partij.
Waarschuwing zwart

Street View-beelden zijn niet realtime

Op onze beelden is alleen te zien wat onze voertuigen konden zien op de dag dat ze door de locatie reden. Daarna duurt het maanden voordat de beelden zijn verwerkt. Dit betekent dat de content die u ziet, een paar maanden tot een paar jaar oud kan zijn. Op sommige locaties hebben we gedurende vele jaren beelden verzameld. De veranderingen die op deze beelden zichtbaar zijn, kunt u bekijken met de tijdmachinefunctie.

Privacy en vervagen

textuur zwart

Privacy

Google onderneemt diverse stappen om de privacy van personen te beschermen wanneer afbeeldingen worden weergegeven op Google Maps. Lees verder voor meer informatie over de manier waarop we omgaan met privacyverzoeken ten aanzien van afbeeldingen die op Google Maps en Street View worden weergegeven.

google zwart

Door Google gemaakte content

Als een afbeelding door Google is gemaakt, kunt u dit zien aan het toeschrijvingspictogram 'Google Maps' of 'Street View' of aan de toeschrijvingsnaam.

Meer weergevenMinder weergeven
 • Vervagingsbeleid: Google heeft de allermodernste technologie ontwikkeld voor het onherkenbaar maken van gezichten en kentekens. Hiermee worden alle herkenbare gezichten en kentekens vervaagd in door Google toegevoegde Street View-beelden. Als u ziet dat uw gezicht of kenteken extra vervaging nodig heeft of als u wilt dat we uw hele huis of auto vervagen, dient u een verzoek in via de tool Een probleem melden. Houd er echter rekening mee dat zodra Google een beeld vervaagt, dit een blijvend effect is. Als u een verzoek indient om uw eigen huis te laten vervagen in Street View-beelden, worden ook alle historische en toekomstige beelden van uw huis vervaagd.
groep zwart

Door gebruikers gemaakte content

Vervagingsbeleid: Voor het beleid ten aanzien van Street View-beelden die gebruikers hebben bijgedragen, bekijkt u de pagina Privacy in ons fotobeleid van Google Maps.

Algemeen inhoudsbeleid

waarschuwing zwart

Ongepaste content

Bij het beoordelen van afbeeldingen op beleidsschendingen kijken we overigens ook naar de artistieke, educatieve en documentaire waarde van de content.

Meer weergevenMinder weergeven
 • Schendingen van intellectuele-eigendomsrechten: afbeeldingen of andere content die de wettelijke rechten (inclusief auteursrecht) van een ander schenden, zijn niet toegestaan. Raadpleeg onze auteursrechtprocedures voor meer informatie of om een DMCA-verzoek in te dienen.
 • Seksueel expliciete content: Content die seksueel expliciete zaken bevat, is niet toegestaan.
 • Illegale, gevaarlijke of gewelddadige content: Content die onwettig van aard is, waarin gevaarlijke of illegale handelingen worden gepromoot of die expliciet of zinloos geweld bevat, is niet toegestaan.
 • Bedreiging van kinderen: Google voert een zero-tolerancebeleid op het gebied van content waarvoor kinderen worden uitgebuit of misbruikt. Dit omvat alle afbeeldingen van seksueel misbruik en alle content waarin kinderen op een seksuele manier worden afgebeeld. Als u content tegenkomt waarin kinderen volgens u op deze manier worden uitgebuit, moet u geen reacties bij deze content plaatsen en deze niet delen, zelfs niet als u daarmee probeert de content onder de aandacht van Google te brengen. In plaats daarvan kunt u dergelijke content markeren via de link 'Een probleem melden' bij de afbeelding op Google Maps. Amerikaanse gebruikers die dit soort content op andere plaatsen op internet tegenkomen, kunnen rechtstreeks contact opnemen met het National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).
 • Aanzetten tot haat: Wij staan geen content toe die geweld promoot of goedkeurt tegen mensen of groepen op basis van ras of etnische afkomst, religie, handicap, geslacht, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus of seksuele geaardheid/genderidentiteit, of waarvan het hoofddoel is aan te zetten tot haat op basis van deze kenmerken.
 • Intimidatie en bedreiging: Wij staan niet toe dat mensen content op Google Maps gebruiken om anderen lastig te vallen, te pesten of aan te vallen.
 • Persoonlijke of vertrouwelijke informatie: Content die privégegevens of vertrouwelijke informatie bevat (zoals creditcardgegevens, medische gegevens of door de overheid uitgegeven ID-gegevens), is niet toegestaan, ongeacht of het gaat om gegevens van anderen of van uzelf.

Problemen melden

vraag antwoord zwart

Vervaging of verwijdering van afbeeldingen aanvragen

Als u content ziet die volgens u in strijd is met de Servicevoorwaarden van Google, de Aanvullende servicevoorwaarden van Google Maps/Earth of dit beleid ten aanzien van Geo-afbeeldingen en privacy, vragen wij u dat bij ons te melden via de link 'Een probleem melden'.

Meer weergevenMinder weergeven
 • Naast het automatisch onherkenbaar maken van gezichten en nummerborden in door Google gemaakte content, maken we op verzoek de volledige auto, het volledige huis of de volledige persoon onherkenbaar.
 • Als u een probleem heeft met content van een externe bijdrager, kunt u Google verzoeken de afbeelding te verwijderen van Google Maps. Wij zullen de content dan bekijken en passende maatregelen nemen. Lees ook ons Gebruikersbeleid.
rapport zwart

Problemen melden

Als u een afbeelding heeft gevonden die u verder onherkenbaar wilt laten maken of die ongepaste content bevat, gaat u als volgt te werk:

Meer weergevenMinder weergeven
 • Zoek de afbeelding op.
 • Klik of tik op 'Een probleem melden'. Op onze websites bevindt deze optie zich in de rechterbenedenhoek van het afbeeldingsvenster. In onze apps is de optie toegankelijk via de vlag of de menuknoppen.
 • Selecteer het probleem en klik op Verzenden. We onderzoeken uw melding onmiddellijk.