Beleid ten aanzien van gebruikersinhoud en -gedrag

Via de producten en services van Google voor sociale interactie kunnen mensen met verschillende achtergronden gesprekken starten, ervaringen uitwisselen, samenwerken aan projecten en nieuwe communities vormen. Ons beleid speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van een positieve ervaring voor onze gebruikers in de hieronder genoemde producten (gezamenlijk de 'Services' genoemd). Zorg dat u dit beleid naleeft wanneer u:

 • Google+ gebruikt, inclusief Google+ reacties in andere producten zoals Blogger,
 • deelneemt aan openbaar gedeelde Hangouts of Hangouts On Air,
 • Hangouts-uitnodigingen verzendt,
 • content deelt met een link of content afdrukt via Google Foto's.

We zijn sterk afhankelijk van gebruikers om ons op de hoogte te stellen van content die mogelijk in strijd is met ons beleid. Nadat we een melding over een potentiële beleidsschending hebben ontvangen, kunnen we de content onderzoeken en actie ondernemen, waaronder de toegang tot de content beperken, de content verwijderen, weigeren de content af te drukken en de toegang van een gebruiker tot Google-producten beperken of beëindigen. Houd er rekening mee dat we uitzonderingen kunnen maken op basis van artistieke, educatieve of informatieve overwegingen, of wanneer het voor het publiek andere substantiële voordelen heeft om geen actie te ondernemen.

We passen dit beleid van tijd tot tijd aan. Kom hier dus regelmatig even kijken. In aanvulling op het onderstaande beleid kunnen er aanvullende beleidsregels en voorwaarden gelden voor bepaalde producten en functies. Gebruik de weergegeven links voor die aanvullende vereisten.

 1. Illegale activiteiten

  Gebruik onze Services niet in het kader van illegale activiteiten of voor de promotie van activiteiten die gevaarlijk en illegaal zijn, zoals drugshandel of mensenhandel.

  Daarnaast kunnen we content verwijderen die in strijd is met de toepasselijke lokale wetgeving. Klik hier om content te rapporteren waarvan u denkt dat deze moet worden verwijderd op basis van de lokale wetgeving.

 2. Kwaadwillende en misleidende praktijken

  Verzend geen virussen, malware of andere schadelijke code. Verspreid geen inhoud die schadelijk of verstorend is voor het functioneren van de netwerken, servers of andere infrastructuur van Google of anderen. Gebruik onze Services niet voor phishing.

 3. Aanzetten tot haat

  Onze producten bieden een platform voor vrije meningsuiting, maar dat betekent niet dat we aanzetten tot haat toestaan. Onder aanzetten tot haat valt content die geweld promoot of goedkeurt tegen of waarvan het hoofddoel is aan te zetten tot haat tegen een persoon of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat wordt geassocieerd met systematische discriminatie of marginalisering.

 4. Intimidatie, pesten en bedreigingen

  Houd u niet bezig met intimidatie, pesten of bedreigend gedrag en zet anderen niet aan tot deelname aan dergelijke activiteiten. Als u onze Services gebruikt om iemand uit te kiezen voor kwaadwillend misbruik, te bedreigen met ernstig letsel, op een ongewenste manier te seksualiseren of op andere manieren lastig te vallen, kan de aanstootgevende inhoud worden verwijderd of kunt u permanent worden uitgesloten van gebruik van de Services. In noodsituaties kunnen we ernstige bedreigingen met zwaar letsel escaleren naar wetshandhavende instanties. Houd er rekening mee dat online intimidatie op veel locaties ook illegaal is en verstrekkende gevolgen kan hebben.

  Meer informatie over aanvullende stappen die u kunt nemen om intimidatie en pesten op Google+ tegen te gaan.

 5. Persoonlijke en vertrouwelijke gegevens

  Verspreid zonder toestemming van de betrokkene geen persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van iemand anders, zoals creditcardnummers, vertrouwelijke burgerservicenummers of accountwachtwoorden. Plaats of verspreid geen afbeeldingen of video's van minderjarigen zonder de benodigde toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Een schending melden

 6. Kindermisbruik

  Upload of deel geen content waarin kinderen worden uitgebuit of misbruikt. Dit omvat alle beelden (ook tekeningen) van seksueel misbruik van kinderen en alle content waarin kinderen op een seksuele manier worden afgebeeld. We verwijderen dit soort content en nemen passende maatregelen, waaronder uitschakeling van het account, melding maken bij instanties voor kindermisbruik (zoals het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)) en aangifte doen bij de politie. Dit beleid kan bovendien van toepassing zijn op content die wordt geüpload of overgedragen via onze Services.

  Als u inhoud tegenkomt waarin kinderen volgens u op deze manier worden uitgebuit, moet u geen +1's of reacties bij deze inhoud plaatsen en deze niet delen, zelfs niet als u daarmee probeert de inhoud onder de aandacht van Google te brengen. Meld de inhoud in plaats daarvan via de link Misbruik melden. Als u als Amerikaanse gebruiker dit soort inhoud op andere plaatsen op internet tegenkomt, neemt u rechtstreeks contact op met het NCMEC.

 7. Spam

  Verzend geen spam. Hieronder valt ook het verzenden van ongewenste promotionele of commerciële inhoud en ongewenste of massale verzoeken.

  Het is niet toegestaan op een opdringerige manier uitnodigingen te verzenden, mensen toe te voegen aan uw kringen of berichten te sturen naar mensen die u niet kent.

 8. Positiemanipulatie

  Manipuleer uw positie of relevantie niet met technieken zoals herhaalde of misleidende kernwoorden of metagegevens.

 9. Expliciet seksuele inhoud

  Verspreid geen materiaal dat seksueel expliciete of pornografische inhoud bevat. Stuur geen verkeer door naar commerciële pornosites.

  Naturalistische afbeeldingen van naaktheid en afbeeldingen van naaktheid voor documentairedoeleinden (zoals een afbeelding van een baby die borstvoeding krijgt) zijn toegestaan, evenals afbeeldingen van naaktheid die een duidelijk educatief, wetenschappelijk of artistiek doel dienen.

  Uw Google+ profielfoto mag geen content voor volwassenen of aanstootgevende content bevatten. Gebruik bijvoorbeeld geen foto die een close-up is van de billen of borsten van een persoon.

 10. Geweld

  Het is niet de bedoeling om gewelddadige of bloederige content te posten die in de eerste plaats bedoeld is om schokkend, sensationeel of ongegrond te zijn. Als je expliciete content post in de context van nieuws, een documentaire, wetenschap of kunst, geef dan voldoende informatie om mensen te helpen begrijpen wat er aan de hand is. In sommige gevallen kan content zó gewelddadig of schokkend zijn dat we deze van onze platforms verwijderen, hoeveel context er ook wordt geboden. Tot slot: Moedig anderen niet aan specifieke vormen van geweld te plegen.

 11. Gereguleerde producten en services

  Onze Services maken discussies over veel verschillende onderwerpen mogelijk, maar content waarin de verkoop van gereguleerde producten en services (zoals alcohol, kansspelen, geneesmiddelen en niet-goedgekeurde supplementen, tabak, vuurwerk, wapens of medische apparatuur) mogelijk wordt gemaakt, is niet toegestaan.

  Aangezien er voor deze onderwerpen vaak strenge regels gelden en deze onderwerpen niet altijd geschikt zijn voor alle leeftijden of in alle landen, hebben we tools op Google+ ontwikkeld waarmee u uw content kunt targeten op gebruikers uit de juiste leeftijdscategorieën in de juiste markten. Als in uw content gereguleerde goederen en services worden gepromoot, bent u verantwoordelijk voor de toepassing van de juiste geografische en leeftijdsbeperkingen voor die content in gevallen waarvoor deze tools beschikbaar zijn. Als we een klacht ontvangen dat dergelijke content bepaalde doelgroepen target terwijl dat in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving, kunnen we die ongepaste content of uw volledige account verwijderen.

  Zelfs als de toepasselijke geografische en leeftijdsbeperkingen zijn toegepast, is het mogelijk maken van de verkoop van de hierboven vermelde producten niet toegestaan.

  Meer informatie over doelgroepinstellingen op Google+.

 12. Nabootsing van identiteit en verkeerde voorstelling

  Gebruik onze services niet om gebruikers te misleiden of in verwarring te brengen door de identiteit van een andere persoon na te bootsen, door ten onrechte de indruk te wekken dat je een vertegenwoordiger van een organisatie bent, of door je eigen identiteit of primaire doelstelling te verbergen. Hieronder valt bijvoorbeeld het richten van content over politieke kwesties, maatschappelijke vraagstukken of zaken van openbaar belang op gebruikers in een ander land dan je eigen land, terwijl je je land van herkomst of andere belangrijke informatie over jezelf onjuist voorstelt of opzettelijk verbergt. Natuurlijk mag je parodieën of satire publiceren of een pseudoniem gebruiken, maar plaats geen content die lezers in verwarring kan brengen over je ware identiteit.

  Meer informatie over nabootsing van identiteit op Google+.

 13. Account hacken

  Open het account van een andere gebruiker niet zonder toestemming van deze gebruiker.

 14. Gebruik van meerdere accounts

  U mag niet meerdere accounts maken of gebruiken om ons beleid of blokkeringen te omzeilen of anderszins beperkingen te negeren die zijn ingesteld voor uw account. Als u bijvoorbeeld bent geblokkeerd door een andere gebruiker of uw account is opgeschort wegens misbruik, moet u geen vervangend account maken dat wordt gebruikt voor soortgelijke activiteiten.

 15. Terroristische content

  Het is terroristische organisaties niet toegestaan Google+ te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief werving. Content met betrekking tot terrorisme is ook strikt verboden in Google+, zoals content waarin tot terroristische acties of geweld wordt aangezet of waarin terroristische aanslagen worden gevierd.

  Als je aan terrorisme gerelateerde content post voor educatieve, wetenschappelijke of artistieke doeleinden, of in de context van een documentaire, moet je voldoende informatie bieden, zodat kijkers de context begrijpen.

Informatie over ons beleid en onze voorwaarden

Dit beleid is algemeen van toepassing op alle inhoud die u in onze services plaatst. Bepaalde services hebben een eigen beleid dat u vindt binnen deze Services en dat van toepassing is wanneer u gebruikmaakt van deze Services. Alle producten en services van Google worden beheerst door de toepasselijke servicevoorwaarden.

Potentiële problemen rapporteren

Als u inhoud of een gebruiker tegenkomt waarvan u denkt dat deze in strijd is met het bovenstaande beleid, vragen wij u ons dat te melden via de link 'Misbruik melden' (of een link met een soortgelijke tekst). Meer informatie over het melden van misbruik op Google+, Hangouts-uitnodigingen en Google Foto's.