Målsettingen vår: Organiser verdens informasjon og gjør den universelt tilgjengelig og nyttig.

Søk har kommet langt siden Google startet i 1998, men målsettingen vår forblir uendret.


Vi utvikler Søk hele tiden for å forbedre resultatene dine.

Internett og hvordan folk bruker det, er i stadig endring – ikke bare hvert år, men hver dag. Vi utfører jevnlig evalueringer av og endringer i søkefunksjonaliteten i takt med nettets utvikling og folks skiftende forventninger. Bare i 2016 gjorde vi mer enn 1600 forbedringer av Søk. Målet vårt med disse endringene – enten det er nyskapinger som Kunnskapskartet eller oppdateringer av rangeringsalgoritmene for å fremheve relevant og pålitelig innhold – er å gi deg enda nyttigere resultater.