Informacje na temat ochrony prywatności w Google Chrome

Ostatnia modyfikacja: 1 września 2015

Chromecast jest objęty Polityką Prywatności Google. Więcej informacji.

W Polityce prywatności Google wyjaśniamy, jak traktujemy dane osobowe użytkowników podawane przez nich podczas korzystania z usług Google, m.in. w przeglądarce Chrome lub w systemie operacyjnym Chrome.

W tych Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Chrome przedstawiamy procedury ochrony prywatności dotyczące produktów z rodziny Chrome. Obejmują one przeglądarkę Chrome, system operacyjny Chrome i Bezpieczne przeglądanie. Niektóre z funkcji opisanych w tych Informacjach na temat ochrony prywatności są dostępne w innych przeglądarkach internetowych (np. z funkcji Bezpieczne przeglądanie można korzystać w Mozilli Firefoksie), pamiętaj więc, by zapoznać się z polityką prywatności przeglądarki, w której je uruchamiasz.

Nie wszystkie funkcje omówione w Informacjach na temat ochrony prywatności są dostępne we wszystkich produktach Chrome. Dla uproszczenia będziemy posługiwać się terminem „Chrome” na określenie wszystkich usług i aplikacji z rodziny Chrome. Jeśli jakiś produkt Chrome działa w inny sposób, zostanie to podkreślone.

Z myślą o początkujących użytkownikach chcących przetestować funkcje, nad którymi nadal pracujemy, oprócz stabilnych wersji przeglądarki i systemu operacyjnego Chrome udostępniamy wersje poglądowe (określane jako beta, deweloperska i canary). Mimo że te Informacje na temat ochrony prywatności w Google Chrome dotyczą zarówno wersji stabilnych, jak i poglądowych, mogą nie zawierać aktualnego opisu funkcji, nad którymi nadal pracujemy w wersjach poglądowych.

Google będzie informować Cię o wszelkich istotnych zmianach w tej polityce. Zawsze będziesz mieć możliwość nie tylko używania produktów Chrome w sposób, który nie powoduje wysyłania do Google informacji pozwalających Cię zidentyfikować, ale również usunięcia swoich danych i zrezygnowania z produktu.

Szczegółowe wskazówki, które ułatwiają zarządzanie ustawieniami prywatności, znajdziesz w przewodniku Przeglądarki, Google Chrome, prywatność i Ty

Informacje otrzymywane przez Google podczas korzystania z Chrome

Aby korzystać z Chrome, nie trzeba podawać żadnych danych umożliwiających identyfikację.

Gdy w dowolnej przeglądarce (w tym Chrome) nawiązujesz połączenie z serwerami Google, Google domyślnie otrzymuje standardowe dane dziennika, które obejmują adres IP Twojego komputera oraz co najmniej jeden plik cookie. Możesz skonfigurować przeglądarkę Chrome i system Chrome OS tak, by nie akceptowały plików cookie z Google ani innych witryn. Więcej informacji o ustawieniach plików cookie i danych witryn w przeglądarce Chrome i systemie Chrome OS.

Korzystanie w Chrome z innych usług Google, np. z wyszukiwarki Google lub Gmaila, nie powoduje przesyłania do Google żadnych specjalnych ani dodatkowych informacji umożliwiających identyfikację.

Poza tym niektóre funkcje Chrome mogą wysyłać ograniczone dodatkowe informacje do Google lub Twojej domyślnej wyszukiwarki:

 • Jeśli w przeglądarce Chrome używasz funkcji wielu użytkowników, możesz skonfigurować spersonalizowane kopie tej przeglądarki dla osób, z którymi dzielisz urządzenie. Celem tego działania nie jest zapewnienie ochrony Twoich danych przed innymi osobami korzystającymi z urządzenia – dowolna osoba, która ma dostęp do tego urządzenia, może wyświetlić wszystkie informacje zawarte w każdym profilu. Aby skutecznie chronić dane przed dostępem innych osób, utwórz osobne konta użytkowników w systemie operacyjnym.

 • Jeśli jako swoją wyszukiwarkę wybierzesz Google, to gdy uruchomisz Chrome lub przełączysz się do innej sieci, Chrome skontaktuje się z Google, by określić najlepszy lokalny adres internetowy do wysyłania zapytań. Gdy wpisujesz adresy URL lub zapytania w pasku adresu Chrome (omniboksie) lub w polu wyszukiwania Menu z aplikacjami, wpisywane litery mogą być wysyłane do domyślnej wyszukiwarki, by jej funkcja przewidywania mogła automatycznie zaproponować hasła lub adresy URL, których możesz szukać. Poza tym w przypadku zalogowanych użytkowników tekst wpisywany w polu wyszukiwania Menu z aplikacjami może być wysyłany do Google, by umożliwić wyświetlanie rekomendacji dotyczących wyszukiwanych kontaktów i aplikacji. Jeśli zaakceptujesz przewidywane zapytanie lub adres URL, Chrome może wysłać z przeglądarki do domyślnej wyszukiwarki także tę informację. Dowiedz się więcej o wyłączeniu podpowiedzi serwera w omniboksie i zasadach Google związanych z ich rejestrowaniem.

 • W mobilnych wersjach przeglądarki Chrome możesz włączyć funkcję „Dotknij, by wyszukać”, dzięki której wystarczy dotknąć słowa, by zobaczyć propozycję wyszukiwanego hasła. Słowo, którego dotkniesz, zawartość przeglądanej strony i jej adres URL zostaną przesłane do Google, by umożliwić wyświetlenie tego hasła.

 • Jeśli użytkownik włączy odpowiednią funkcję w widoku Dzisiaj swojego urządzenia, może użyć Chrome na iPhonie lub iPadzie, by wykrywać obiekty w pobliżu rozgłaszające adresy internetowe jako część Physical Web. Podczas korzystania z tej funkcji Chrome wysyła adresy internetowe rozgłaszane przez te obiekty do serwera Google, by znaleźć tytuł strony i pomóc uporządkować wyniki. Informacje wysyłane do Google w celu udostępnienia tej funkcji nie zawierają żadnych danych osobowych z urządzenia.

 • Jeśli trafisz na nieistniejący URL, Chrome może wysłać go do Google, by uzyskać pomoc w odnalezieniu adresu. Możemy też wykorzystywać te informacje w formie zbiorczej do udzielania pomocy innym użytkownikom internetu – na przykład by poinformować ich, że dana witryna może być niedostępna. Więcej informacji o wyłączaniu podpowiedzi przy błędach nawigacji.

 • Chrome co pewien czas kontaktuje się z Google, by wykonać takie czynności jak sprawdzenie dostępności aktualizacji, sprawdzenie stanu łączności, zweryfikowanie aktualnej godziny czy oszacowanie liczby aktywnych użytkowników. Każda kopia przeglądarki Chrome zawiera tymczasowy, losowo wygenerowany numer instalacji, który jest wysyłany do Google po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu aplikacji. Ten tymczasowy numer zostanie niezwłocznie usunięty, gdy przeglądarka Chrome po raz pierwszy automatycznie sprawdzi dostępność aktualizacji. Kopia przeglądarki Chrome otrzymana lub reaktywowana w ramach kampanii promocyjnej może także wygenerować nieunikalny tag promocyjny, który jest wysyłany do Google podczas wyszukiwania w Google, oraz unikalny token, który jest wysyłany do Google przy pierwszym uruchomieniu i użyciu przeglądarki po jej instalacji, ponownej instalacji lub reaktywacji. System operacyjny Chrome może wysyłać nieunikalny tag promocyjny do Google okresowo (w tym także podczas początkowej konfiguracji) i w trakcie wyszukiwania w Google. Poza tym w związku z testami funkcjonalnymi mogą istnieć różne odmiany Chrome, a Chrome może przesyłać do Google nieunikalne informacje o tym, która odmiana jest aktywna.

 • Jeśli zezwolisz aplikacji, rozszerzeniu lub witrynie na korzystanie z Google Cloud Messaging lub jeśli używasz synchronizacji w Chrome, Chrome wygeneruje losowy identyfikator urządzenia. Zostanie on przekazany do Google, ale nie będzie dostępny dla innych firm. Identyfikator wygaśnie, gdy nie będzie już używany lub gdy usuniesz profil Chrome. Na podstawie identyfikatora urządzenia Chrome tworzy identyfikator rejestracji, który jest udostępniany aplikacjom, rozszerzeniom i witrynom w celu bezpiecznego przesyłania wiadomości z serwerów Google do przeglądarki.

 • Chrome OS kontaktuje się z Google podczas wstępnej konfiguracji urządzenia, by sprawdzić, czy podlega ono zasadom administratora firmy. W ramach tego procesu do Google wysyłana jest część liczby hash krótkotrwałego identyfikatora urządzenia, a z Google odbierana jest lista identyfikatorów hash urządzeń, które mogą być z nim zgodne, i na tej podstawie Chrome OS może określić, czy urządzenie jest na tej liście.

 • Chrome kontaktuje się z Google w sprawie zasad sesji, gdy użytkownik loguje się do Chrome po raz pierwszy lub rozpoczyna przeglądanie bez logowania (poza trybem gościa) na urządzeniach podlegających zasadom. Chrome sprawdza okresowo dostępność aktualizacji zasad. Skonfigurowane przez administratora firmy zasady mogą obejmować przesyłanie raportów o stanie i aktywności (w tym informacji o lokalizacji w przypadku urządzeń z systemem operacyjnym Chrome).

 • Jeśli używając swojego konta Google, zalogujesz się w przeglądarce Chrome, systemie Chrome OS lub na urządzeniu z Androidem, na którym wcześniej zainstalowano aplikację Chrome, spowoduje to włączenie funkcji synchronizacji. W powiązaniu z kontem Google użytkownika Google zapisuje na swoich serwerach pewne informacje, takie jak historia, adresy dodane do zakładek, a także grafiki oraz przykłady tekstu ze stron dodanych do zakładek, hasła i inne ustawienia. Informacje na Twoim koncie są chronione zgodnie z Polityką prywatności Google. Musimy je przechowywać, by umożliwić Ci korzystanie z nich w innych wystąpieniach Chrome, w których się zalogujesz. Dowiedz się więcej o danych, które mogą być synchronizowane, oraz o wyłączaniu synchronizacji w przeglądarce Chrome.

 • Jeśli zalogujesz się w Chrome, używając swojego konta Google, automatycznie włączysz możliwość korzystania z Dysku, Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji i Rysunków Google w trybie offline. W takim przypadku lub jeśli samodzielnie włączysz tryb offline aplikacji Google w przeglądarce Chrome albo zainstalujesz aplikację Chrome, która przechowuje dane na Twoim koncie na Dysku Google, Chrome może kontaktować się z serwerami Google i synchronizować Twoje dane z kopią lokalną, by umożliwić działanie offline.

 • Jeśli utworzysz w przeglądarce Chrome lub w systemie operacyjnym Chrome użytkownika nadzorowanego, używając do tego swojego konta Google, Google będzie synchronizować i przechowywać na swoich serwerach niektóre informacje – takie jak historia i inne ustawienia użytkownika nadzorowanego. Zostaną one powiązane z Twoim kontem Google. Przechowujemy te informacje, by udostępniać Ci je na stronie chrome.com/manage. Informacje przechowywane na Twoim koncie są chronione przez Politykę prywatności Google.

 • Jeśli w Chrome użyjesz funkcji Tłumacz, tekst do przetłumaczenia jest wysyłany do Google i tam tłumaczony.

 • Jeśli używasz funkcji sprawdzania pisowni Chrome umożliwiającej sprawdzenie pisowni za pomocą tej samej technologii, która jest wykorzystywana w wyszukiwarce Google, funkcja ta wyśle wpisany tekst do Google, aby uzyskać sugestie poprawy pisowni i gramatyki.

 • Jeśli używasz w Chrome funkcji wprowadzania głosowego, do Google przesyłane jest dźwiękowe nagranie wypowiedzianego zapytania, informacja o domyślnym języku przeglądarki oraz ustawienia gramatyczne pochodzące ze strony internetowej, na której korzystasz z wprowadzania głosowego. Google używa tych informacji do konwertowania nagranego dźwięku na tekst. Jeśli włączysz statystyki użytkowania i raporty o awariach oraz używasz funkcji wprowadzania głosowego, do Google będą przesyłane dodatkowe dane, w tym URL witryny używającej wprowadzania głosowego, informacje o Twoim systemie operacyjnym oraz producencie i modelu używanego komputera i sprzętu audio.

 • Jeśli używasz funkcji Autouzupełniania Chrome, która automatycznie wypełnia za Ciebie formularze internetowe na podstawie podobnych formularzy wypełnionych przez Ciebie w przeszłości, przeglądarka wysyła do Google ograniczone informacje o stronach z formularzami internetowymi, w tym zaszyfrowany URL strony i szczegóły struktury formularza. Dzięki temu możemy udoskonalić działanie usługi Autouzupełniania w konkretnym formularzu internetowym. Informacje wysyłane przez Chrome mogą uwzględniać fakt, że formularz został wypełniony. Jednak rzeczywisty tekst wprowadzony do pól formularza nie zostanie przesłany do Google, jeśli nie wybrałeś opcji zapisywania tych danych na Twoim koncie Google za pośrednictwem funkcji synchronizacji Chrome.

 • Niektóre formularze internetowe obsługiwane przez Chrome dają możliwość wypełniania formularzy i realizowania płatności w usłudze Google Payments zamiast funkcji autouzupełniania dostępnej w Chrome. Jeśli skorzystasz z Google Payments, Chrome zgromadzi informacje o Twoim komputerze (w tym o jego lokalizacji) i udostępni je tej usłudze, by chronić Cię przed oszustwami.

 • Jeśli używasz w Chrome funkcji lokalizacji, która umożliwia udostępnianie witrynom informacji o miejscu, w którym się znajdujesz, Chrome wysyła dane o sieci lokalnej do usług lokalizacyjnych Google, by uzyskać przybliżoną lokalizację. Więcej informacji o usługach lokalizacyjnych Google oraz włączaniu i wyłączaniu funkcji lokalizacji w Google Chrome. W zależności od tego, jakie funkcje są dostępne na używanym przez Ciebie urządzeniu, informacje o sieci lokalnej mogą obejmować informacje o najbliżej położonych routerach Wi-Fi, identyfikatory najbliżej położonych nadajników sieci komórkowych, siłę sygnału Wi-Fi lub sieci komórkowej oraz adres IP aktualnie przypisany do Twojego urządzenia. Google wykorzystuje te informacje do przetwarzania żądań o podanie lokalizacji oraz do obsługiwania i poprawiania ogólnej jakości Chrome i usług lokalizacyjnych Google oraz udzielania pomocy technicznej z nimi związanej. Informacje zgromadzone w sposób opisany powyżej będą – po przekształceniu na dane anonimowe i scaleniu – wykorzystywane przez Google do opracowywania nowych funkcji lub aplikacji i usług bądź poprawiania jakości korzystania z innych aplikacji i usług Google.

 • Jeśli korzystasz z mobilnej wersji Chrome, a Twoje urządzenie z Androidem lub aplikacja Chrome na iOS ma dostęp do Twojej lokalizacji, to Chrome może używać informacji o miejscu, w którym się znajdujesz, w usługach Google z obsługą lokalizacji – na przykład do zwiększenia możliwości wyszukiwania w omniboksie.

 • Jeśli spróbujesz nawiązać bezpieczne połączenie z witryną Google, a przeglądarka zablokuje je ze względu na informację, że osoba w sieci aktywnie Cię atakuje (atak „man in the middle”), Chrome może przesłać do Google dane o tym połączeniu, by uzyskać pomoc w określeniu zakresu i sposobu działania ataku.

 • Jeśli włączysz funkcję „Ogranicz ilość danych” na swoim urządzeniu przenośnym, Chrome będzie przesyłać ruch HTTP przez serwery optymalizacji Google, aby zmniejszyć ilość pobieranych danych. Usługa optymalizacji nie obejmuje połączeń HTTPS oraz adresów otwieranych na kartach Incognito.

 • W przeglądarce Chrome i systemie Chrome OS możesz wybrać, czy chcesz wysyłać do Google statystyki użytkowania i raporty o awariach. Ustawieniem tym można zarządzać na stronie ustawień Chrome. W Chrome OS statystyki użytkowania i raporty o awariach są domyślnie włączone. To ustawienie obowiązuje w przypadku wszystkich użytkowników danej instalacji Chrome. Statystyki użytkowania i raporty o awariach pomagają nam diagnozować problemy i poznawać sposoby interakcji użytkowników z Chrome, a także poprawiać wydajność tego produktu.

 • Chrome unika wysyłania informacji umożliwiających osobistą identyfikację. Raporty o awariach mogą jednak zawierać informacje o systemie w chwili wystąpienia awarii, jak również dane o błędach, które ją spowodowały. Możemy udostępniać firmom zewnętrznym określone zbiorcze dane, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika i pochodzą z naszych analiz, np. o częstotliwości występowania awarii określonego typu.

Informacje otrzymywane przez Google podczas korzystania przez Ciebie z funkcji Bezpieczne przeglądanie w Chrome lub innych przeglądarkach

Google Chrome i niektóre przeglądarki innych firm (w tym niektóre wersje Firefoksa oraz Safari firmy Apple) udostępniają funkcję Bezpieczne przeglądanie od Google. Bezpieczne przeglądanie przesyła między przeglądarką a serwerami Google informacje o podejrzanych witrynach. Dzieje się tak na przykład, gdy odwiedzasz witrynę, co do której zachodzi podejrzenie, że służy ona do wyłudzania informacji lub zawiera złośliwe oprogramowanie.

Przeglądarka okresowo kontaktuje się z serwerami Google, aby pobrać najnowszą listę „Bezpiecznego przeglądania” zawierającą znane witryny wyłudzające informacje i rozpowszechniające złośliwe oprogramowanie. Podczas tych kontaktów Google nie gromadzi żadnych informacji o koncie ani innych danych umożliwiających identyfikację użytkownika, ale otrzymuje standardowe dane dziennika, w tym adres IP i co najmniej jeden plik cookie. Aktualna kopia listy jest przechowywana lokalnie w Twoim systemie.

Każda witryna, którą otwierasz, jest sprawdzana na liście „Bezpieczne przeglądanie” przechowywanej w Twoim systemie. Jeśli witryna znajduje się na liście, przeglądarka wysyła do Google zaszyfrowaną, częściową kopię jej URL-a, tak aby firma Google mogła wysłać do przeglądarki dodatkowe informacje. Na podstawie otrzymanych danych Google nie może określić rzeczywistego URL-a. Więcej informacji o działaniu tej funkcji.

Wymienione poniżej funkcje Bezpiecznego przeglądania działają tylko w Chrome:

 • Niektóre wersje Chrome zawierają technologię Bezpiecznego przeglądania, która umożliwia identyfikowanie potencjalnie szkodliwych witryn i plików wykonywalnych do pobrania, które nie są jeszcze znane Google. Informacje o potencjalnie szkodliwych witrynach lub plikach wykonywalnych do pobrania (obejmujące pełny URL witryny lub pliku wykonywalnego do pobrania) mogą być wysyłane do Google, by uzyskać pomoc w określeniu, czy dana witryna lub plik są rzeczywiście szkodliwe. Podczas tych kontaktów Google nie gromadzi żadnych informacji o koncie ani innych danych umożliwiających identyfikację użytkownika, ale otrzymuje standardowe dane dziennika, w tym adres IP, URL odwiedzonej strony i co najmniej jeden plik cookie.

 • Chrome wykorzystuje technologię „Bezpieczne przeglądanie”, by co jakiś czas skanować Twój komputer pod kątem niepożądanego oprogramowania, które uniemożliwia Ci zmianę ustawień lub w inny sposób wpływa na bezpieczeństwo i stabilność przeglądarki. W razie wykrycia takiego oprogramowania Chrome może zaoferować pobranie narzędzia do usuwania oprogramowania, by je usunąć.

 • Jeśli trafisz na witrynę, która prawdopodobnie zawiera złośliwe oprogramowanie, możesz wysłać dodatkowe dane, by pomóc w udoskonalaniu Bezpiecznego przeglądania. Dane te są wysyłane po zamknięciu strony ostrzeżenia funkcji Bezpieczne przeglądanie lub po wyjściu z tej strony. Raporty zawierają takie informacje jak URL i zawartość witryny, a także URL strony, z której skierowano Cię do tej witryny. Google może użyć tych informacji do sprawdzenia, czy witryna wciąż rozpowszechnia treści, które mogą szkodzić użytkownikom.

 • Jeśli w Chrome włączysz statystyki użytkowania i otworzysz stronę, która naszym zdaniem może być szkodliwa, przeglądarka udostępni Google pewne dodatkowe dane, w tym pełny URL otwartej strony, nagłówek „odsyłający” wysłany do tej strony oraz URL, który występuje na liście „Bezpieczne przeglądanie”.

 • W każdej chwili możesz wyłączyć Bezpieczne przeglądanie w Chrome.

Informacje otrzymywane przez operatorów witryn przeglądanych w Chrome

Witryny, które odwiedzasz w Chrome, automatycznie otrzymują standardowe dane dziennika podobne do tych, jakie otrzymuje Google. Takie witryny mogą dodatkowo zapisywać własne pliki cookie lub dane w systemie użytkownika. Akceptowanie plików cookie i innych danych witryny możesz ograniczyć na stronie ustawień Chrome.

Jeśli włączysz w Chrome funkcję przewidywania działań w sieci, Chrome może wyszukać adresy IP wszystkich linków znajdujących się na stronach internetowych i nawiązać połączenia sieciowe, by przyspieszyć wczytywanie stron. Strony również mogą używać technologii renderowania z wyprzedzeniem, by wstępnie wczytywać linki, które możesz kliknąć w następnej kolejności.

Jeśli używasz Chrome w trybie incognito lub w trybie gościa, do odwiedzanych przez Ciebie stron nie są przesyłane żadne wcześniej istniejące pliki cookie. Gdy pracujesz w tych trybach, witryny mogą umieszczać w Twoim systemie nowe pliki cookie. Te pliki cookie będą zapisywane i przesyłane do witryn tylko tymczasowo. Zostaną usunięte, gdy zamkniesz przeglądarkę lub wszystkie otwarte okna trybu incognito albo wyjdziesz z trybu gościa.

Jeśli włączysz funkcję lokalizacji w Chrome, ta usługa umożliwia udostępnienie witrynom informacji o Twojej lokalizacji. Takie witryny nie będą mogły uzyskać informacji o lokalizacji użytkownika bez jego zgody. Google nie kontroluje witryn internetowych innych firm ani stosowanych przez nie procedur ochrony prywatności. Zanim zgodzisz się na ujawnienie swojej lokalizacji witrynie, dokładnie zapoznaj się z procedurami ochrony prywatności, które w niej obowiązują.

Informacje zapisywane w Twoim systemie podczas korzystania z Chrome

Chrome zapisuje lokalnie w Twoim systemie pewne informacje. Wśród nich mogą być:

 • podstawowe informacje o historii przeglądania, na przykład URL-e odwiedzanych stron, plik pamięci podręcznej z tekstem i obrazami z tych stron oraz lista niektórych adresów IP, do których prowadzą linki na odwiedzanych stronach;

 • możliwy do przeszukiwania indeks większości odwiedzanych stron – z wyjątkiem stron zabezpieczonych, w których adresie znajduje się przedrostek „https” (np. strony wielu banków);

 • miniaturowe zrzuty ekranu większości odwiedzanych przez Ciebie stron;

 • pliki cookie lub dane usług internetowych zapisywane w Twoim systemie przez otwierane strony;

 • lokalnie przechowywane dane zapisane przez Dodatki;

 • rejestr plików pobranych z witryn.

W każdej chwili możesz usunąć wszystkie lub niektóre informacje z historii przeglądania.

Informacje zapisywane przez Chrome w systemie możesz także ograniczyć, korzystając z trybu incognito lub trybu gościa. Chrome umożliwia pracę w obu trybach. W trybie incognito masz dostęp do danych z Twojego istniejącego profilu, takich jak podpowiedzi oparte na historii przeglądania podczas surfowania w sieci. Tryb gościa z kolei przydaje się, gdy chcesz przeglądać internet bez wyświetlania danych z istniejących profili. W żadnym z tych trybów Chrome nie zapisuje podstawowych informacji o historii przeglądania, takich jak adresy URL, tekst stron przechowywany w pamięci podręcznej czy adresy IP stron, do których prowadzą linki znajdujące się w odwiedzanych witrynach. Nie zapisuje również kopii odwiedzanych stron ani nie prowadzi rejestru pobranych plików (chociaż ta informacja może być zapisywana w innym miejscu w systemie, np. na liście ostatnio otwieranych plików). Nowe pliki cookie otrzymane w tych trybach nie są zapisywane po zamknięciu przeglądarki, zamknięciu wszystkich otwartych okien incognito ani po wyjściu z trybu gościa. O tym, że użytkownik jest w trybie incognito lub gościa, informuje ikona incognito w górnym rogu przeglądarki. W niektórych przypadkach może też zmienić się kolor obramowania okna przeglądarki.

Podczas wprowadzania zmian w konfiguracji przeglądarki, takich jak dodawanie strony internetowej do zakładek lub zmienianie ustawień, te informacje również są zapisywane. Tryb incognito lub gościa nie ma wpływu na te zmiany.

W Chrome można zapisywać hasła do witryn. Hasła te można przeglądać w ustawieniach Chrome.

Unikalne identyfikatory zabezpieczeń DRM

Aby przeglądarka Chrome dla systemu operacyjnego Windows lub Chrome uzyskała dostęp do pewnych treści, może być wymagane, by udostępniła wybranym partnerom treści i stronom internetowym korzystającym z Adobe Flash Access niepowtarzalny identyfikator, który jest zapisany w systemie. Możesz wyłączyć tę funkcję w ustawieniach lub zresetować wartość tego identyfikatora, instalując ponownie system operacyjny.

Strony, którym jest udostępniany unikalny identyfikator, mogą skojarzyć go z podanymi przez Ciebie informacjami umożliwiającymi identyfikację. Wykorzystanie przez Google unikalnego identyfikatora do udostępniania zawartości z serwerów Google podlega Polityce prywatności Google. Jeśli korzystasz z zawartości przy użyciu usług innych firm, zapoznaj się z ich polityką prywatności, by dowiedzieć się więcej.

Korzystanie z aplikacji, rozszerzeń, motywów, usług i innych dodatków w Chrome

W Chrome możesz korzystać z aplikacji, rozszerzeń, motywów, usług i innych dodatków („Dodatki”), w tym zainstalowanych wstępnie, zintegrowanych z Chrome albo pobranych z Chrome Web Store lub innych źródeł.

Przed zainstalowaniem Dodatku sprawdź, jakich potrzebuje uprawnień. Dodatki mogą być przeznaczone do zapisywania, odczytu i udostępniania danych przechowywanych lokalnie lub na Twoim koncie Dysku Google. Dodatki mogą korzystać z powiadomień przesyłanych przez serwery Google. Chrome może sprawdzać dostępność aktualizacji Dodatków oraz pobierać je i instalować. Chrome może wysyłać do Google wskaźniki użycia zainstalowanych Dodatków. Niektóre dodatki mogą wymagać dostępu do unikalnego identyfikatora, by zarządzać prawami cyfrowymi lub dostarczać wiadomości Push. Możesz uniemożliwić używanie takiego identyfikatora, usuwając dodatek z Chrome.

Czasami Google może wykryć, że dodatek ma luki w zabezpieczeniach lub narusza warunki dla programistów dotyczące Chrome Web Store bądź inne umowy prawne, regulacje, przepisy lub zasady. Chrome może okresowo pobierać listę takich dodatków z serwerów Google, a Google, wyłącznie według własnego uznania, może zdalnie wyłączyć lub usunąć te dodatki z komputerów użytkowników.

Dodatki opracowane i dostarczone przez Google mogą komunikować się z serwerami Google i podlegają Polityce prywatności Google, chyba że wskazano inaczej. Za Dodatki opracowane i dostarczone przez inne firmy odpowiadają te firmy. Dodatki te mogą podlegać ich politykom prywatności. Na przykład wtyczka Adobe Flash Player jest wstępnie zainstalowana w Chrome. Bardziej szczegółowe informacje o procedurach ochrony prywatności firmy Adobe dotyczących Flash Playera znajdziesz na stronie Adobe (www.adobe.com). Są tam też informacje o wyłączaniu Flash Playera i dowolnych innych wtyczek.

Zastosowania

Informacje, które Google otrzymuje, gdy korzystasz z Chrome, są u nas przetwarzane. Umożliwia nam to obsługę i ulepszanie zarówno Chrome, jak i innych usług Google. Informacje otrzymywane przez operatorów innych witryn podlegają politykom prywatności tych witryn. Chrome zapisuje w Twoim systemie informacje, by poprawić swoje działanie oraz zapewnić Ci przydatne funkcje i usługi.

Więcej informacji

Google przestrzega zasad ochrony danych osobowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych (zasady „safe harbor”). Więcej informacji o ogólnych zasadach ochrony danych osobowych i procesie rejestrowania ich znajdziesz na stronie Departamentu Handlu USA.

Więcej informacji o Chrome znajdziesz tutaj.

Więcej informacji o naszych procedurach ochrony prywatności znajdziesz w pełnej wersji Polityki prywatności. Jeśli masz więcej pytań, wejdź na tę stronę.