Wtyczka Google Earth

Wtyczka Google Earth umożliwia nawigację po kuli ziemskiej w 3D oraz przeglądanie danych geograficznych za pomocą przeglądarki.

Doskonale! Wtyczka Google Earth jest już zainstalowana. (Wersja: )

Pomoc techniczna dotycząca wtyczki

W przypadku problemów z wtyczką Google Earth odwiedź Centrum pomocy, by uzyskać informacje na temat ich rozwiązywania. Jeśli masz problemy z wtyczką Google Earth jako programista, odwiedź:

Umieszczanie wtyczki

Wtyczka Google Earth i jej interfejs API JavaScript pozwalają korzystać ze wszystkich możliwości Google Earth i funkcji renderowania 3D na dowolnej stronie internetowej udostępnianej użytkownikom za darmo. Jeśli chcesz umieścić wtyczkę Google Earth w swojej witrynie, odwiedź witrynę interfejsu API Google Earth.