Polityka dotycząca treści i zachowania użytkownika

Usługi Google o charakterze społecznościowym i służące do udostępniania treści umożliwiają osobom z różnych środowisk nawiązywanie kontaktów, dzielenie się doświadczeniami, współpracę nad projektami i tworzenie nowych społeczności. Nasze zasady odgrywają ważną rolę w umożliwianiu wszystkim użytkownikom przyjemnego korzystania z poniższych usług (zwanych zbiorczo „Usługami”). Dlatego należy przestrzegać tych zasad podczas:

 • korzystania z Google+, w tym także dodawania komentarzy Google+ w innych usługach, takich jak Blogger;
 • uczestniczenia w udostępnianych publicznie Hangoutach lub Hangoutach na żywo;
 • wysyłania zaproszeń na Hangouty;
 • drukowania materiałów i udostępniania ich za pomocą linków w Zdjęciach Google.

W znacznej mierze polegamy na tym, że użytkownicy informują nas o treściach, które mogą naruszać nasze zasady. Gdy zostaniemy poinformowani o potencjalnym naruszeniu zasad, możemy sprawdzić daną treść i podjąć odpowiednie działania, w tym ograniczyć dostęp do treści, usunąć ją, odmówić wydrukowania treści, a nawet ograniczyć lub zablokować dostęp użytkownika do usług Google. Od niniejszych zasad mogą występować wyjątki powodowane względami artystycznymi, edukacyjnymi i dokumentacyjnymi. Wyjątki mogą dotyczyć również przypadków, gdy podjęcie określonych czynności mogłoby spowodować utratę znacznych korzyści przez społeczność.

Niniejsze zasady mogą się zmieniać, dlatego należy regularnie odwiedzać tę stronę. Oprócz niniejszych zasad niektóre usługi i funkcje podlegają dodatkowym zasadom i warunkom – należy skorzystać z podanych linków i zapoznać się z tymi dodatkowymi wymogami.

 1. Działania niezgodne z prawem

  Usług nie wolno używać do prowadzenia działań niezgodnych z prawem ani do promowania niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem zachowań, takich jak sprzedaż narkotyków lub handel ludźmi.

  Możemy usuwać treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa. Aby zgłosić treści, które Twoim zdaniem powinny zostać usunięte zgodnie z lokalnym prawem, kliknij tutaj.

 2. Szkodliwe i nieuczciwe praktyki

  Nie wolno przesyłać wirusów, złośliwego oprogramowania ani żadnego innego złośliwego lub szkodliwego kodu. Nie wolno rozpowszechniać treści powodujących szkody lub zakłócenia w działaniu sieci, serwerów lub innej infrastruktury Google bądź innych firm. Usług Google nie wolno używać do wyłudzania informacji.

 3. Wypowiedzi szerzące nienawiść

  W naszych usługach obowiązuje wolność słowa, ale nie zezwalamy na wypowiedzi szerzące nienawiść. Chodzi o treści mające za główny cel nawoływanie do przemocy lub nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promujące ich dyskryminację lub ubliżające im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową albo inną cechę, która może być przyczyną systematycznej dyskryminacji lub marginalizacji.

 4. Nękanie, dokuczanie i groźby

  Nękanie, dokuczanie i grożenie jest niedozwolone. Nie należy też zachęcać innych do takiego zachowania. Nękanie innych osób, grożenie im, przedstawianie ich w seksualnym kontekście w niechciany sposób lub dokuczanie im w inny sposób w naszych Usługach może prowadzić do usunięcia treści o takim charakterze albo trwałego zablokowania konta użytkownika, który dopuszcza się takiego naruszenia. W sytuacjach wskazujących na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia możemy poinformować odpowiednie służby. Nękanie w internecie jest też nielegalne w wielu regionach i może mieć poważne konsekwencje zarówno dla agresora, jak i dla ofiary.

  Dowiedz się więcej o dodatkowych krokach, które możesz podjąć, aby powstrzymać nękanie i dokuczanie w Google+.

 5. Dane osobowe i informacje poufne

  Nie wolno rozpowszechniać danych osobowych ani informacji poufnych innych osób bez ich zgody. Dotyczy to m.in. numerów kart kredytowych, numerów PESEL i haseł do kont. Nie wolno również publikować ani rozpowszechniać filmów z osobami nieletnimi bez zgody ich opiekunów prawnych. Zgłoś naruszenie

 6. Wykorzystywanie dzieci

  Nie wolno przesyłać ani udostępniać treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Obejmuje to wszystkie materiały wizualne związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (nawet grafik rysunkowych) i wszelkie treści przedstawiające dzieci w kontekście seksualnym. Takie treści będą usuwane. Podejmiemy także stosowne działania obejmujące m.in. usunięcie konta oraz zawiadomienie organizacji NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), a także zastosowanie środków prawnych. Te zasady mogą też obejmować wszelkie treści przesłane przy użyciu Usług.

  Jeśli natkniesz się na treści, które Twoim zdaniem przedstawiają wykorzystywanie dzieci w wyżej wymieniony sposób, nie dawaj +1, nie udostępniaj dalej i nie komentuj ich, nawet jeśli chcesz w ten sposób zwrócić uwagę Google na problem. Zamiast tego oznacz treść, klikając link Zgłoś nadużycie. Jeśli znajdziesz tego typu treści w innym miejscu w internecie, skontaktuj się bezpośrednio z organizacją NCMEC.

 7. Spam

  Rozpowszechnianie spamu, w tym wysyłanie niechcianych materiałów promocyjnych lub reklamowych bądź innych niepożądanych i nękających treści, jest niedozwolone.

  Nie należy w agresywny sposób wysyłać zaproszeń i dodawać osób do kręgów ani wysyłać wiadomości do nieznanych osób.

 8. Manipulowanie rankingami

  Nie wolno manipulować rankingami ani wynikami trafności przy użyciu technik, takich jak powtarzające się lub mylące słowa kluczowe albo metadane.

 9. Materiały o charakterze pornograficznym

  Nie wolno rozpowszechniać materiałów o charakterze pornograficznym. Nie wolno kierować użytkowników do płatnych witryn pornograficznych.

  Zezwalamy na publikowanie nagości w kontekście naturalistycznym i dokumentalnym (na przykład zdjęcie niemowlaka karmionego piersią) oraz w celach edukacyjnych, naukowych lub artystycznych.

  Zdjęcie profilowe w Google+ nie może zawierać treści obraźliwych ani przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych. Nie należy na przykład używać zdjęcia ze zbliżeniem pośladków lub dekoltu.

 10. Przemoc

  Niedopuszczalne jest publikowanie treści przedstawiających przemoc lub okrucieństwo w sposób nieuzasadniony bądź z myślą głównie o zszokowaniu lub wywołaniu sensacji. Jeśli treści przedstawiające drastyczne sceny są publikowane w celach informacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, należy podać wystarczającą ilość informacji, aby pomóc odbiorcom zrozumieć ich kontekst. W niektórych przypadkach treści mogą mieć tak okrutny lub szokujący charakter, że żadne uzasadnienia nie umożliwią pozostawienia ich na naszych platformach. Nie wolno także zachęcać innych osób do popełniania określonych aktów przemocy.

 11. Towary i usługi z rynków regulowanych

  Usługi dopuszczają dyskusję na dowolny temat, jednak nie są dozwolone treści promujące sprzedaż produktów i usług objętych regulacjami, między innymi alkoholu, usług hazardowych, środków farmaceutycznych, niezatwierdzonych suplementów, wyrobów tytoniowych, sztucznych ogni, broni czy urządzeń medycznych.

  Ze względu na fakt, że te tematy często podlegają ścisłym regulacjom i mogą nie być odpowiednie dla osób w każdym wieku lub we wszystkich krajach, utworzyliśmy w Google+ narzędzia, które ułatwią kierowanie treści do użytkowników w odpowiednim wieku na określonych rynkach. Jeśli treści użytkownika promują towary i usługi objęte regulacjami, ponosi on odpowiedzialność za ograniczenie zasięgu tych treści do osób w odpowiednim wieku i odpowiednich obszarów geograficznych, jeśli dostępne są wspomniane narzędzia. Jeśli otrzymamy zgłoszenie, że tego rodzaju treści są kierowane do odbiorców z naruszeniem obowiązujących praw i przepisów, możemy usunąć te treści lub powiązane z nimi konto albo ograniczyć ich dostępność.

  Nawet po zastosowaniu odpowiednich ograniczeń wiekowych i geograficznych nie zezwalamy na działania związane ze sprzedażą wymienionych wyżej towarów.

  Dowiedz się więcej o ustawieniach odbiorców w Google+.

 12. Podszywanie się pod inne osoby i wprowadzanie w błąd

  Nie wolno używać naszych usług do oszukiwania, celowego wprowadzania użytkowników w błąd ani ich dezorientowania przez bezprawne podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub organizację albo przez ukrywanie swojego prawdziwego celu bądź tego, kto jest właścicielem treści. Obejmuje to kierowanie treści dotyczących polityki, kwestii społecznych czy spraw istotnych dla opinii publicznej do użytkowników w kraju innym niż Twój, jeśli podajesz nieprawdziwe informacje o swoim kraju pochodzenia bądź innych istotnych szczegółach na swój temat lub świadomie je ukrywasz. Nie zakazujemy parodii ani satyry. Dozwolone jest też posługiwanie się pseudonimami. Nie należy jednak publikować treści, które mogą wprowadzać użytkowników w błąd co do prawdziwej tożsamości ich autora.

  Dowiedz się więcej o podszywaniu się pod inne osoby w Google+.

 13. Przechwytywanie kont

  Nie wolno korzystać z konta innego użytkownika bez jego zgody.

 14. Używanie wielu kont

  Nie należy tworzyć i używać wielu kont, aby uniknąć przestrzegania naszych zasad lub obejść ograniczenia nałożone na konto. Jeśli na przykład użytkownik został zablokowany przez innego użytkownika lub zawieszony w wyniku nadużyć, nie powinien tworzyć konta zastępczego, aby kontynuować tego typu zachowania.

 15. Treści związane z terroryzmem

  Nie zezwalamy organizacjom terrorystycznym na korzystanie z Google+ w żadnym celu, w tym do prowadzenia rekrutacji. Google+ surowo zabrania także publikowania treści związanych z terroryzmem, na przykład materiałów promujących akty terroru, podżegających do przemocy czy pochwalających ataki terrorystyczne.

  Jeśli treści związane z terroryzmem są publikowane w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, należy podać odpowiednie informacje, które pomogą odbiorcom zrozumieć ich kontekst.

Informacje o naszych zasadach i warunkach

Niniejsze zasady dotyczą ogólnie materiałów publikowanych w Usługach Google. Korzystanie z niektórych Usług podlega osobnym zasadom, które można znaleźć w tych Usługach i których należy przestrzegać podczas korzystania z tych Usług. Wszystkie usługi Google podlegają stosownym warunkom korzystania z usług.

Zgłaszanie potencjalnych problemów

W przypadku znalezienia materiału lub użytkownika naruszającego powyższe zasady prosimy o zgłoszenie ich firmie Google przy użyciu linku „Zgłoś nadużycie” (lub innego linku o podobnej nazwie). Dowiedz się więcej o zgłaszaniu nadużyć w Google+, zaproszeniach do Hangouts i Zdjęciach Google.