Naše poslanie: Usporiadať informácie z celého sveta a sprístupniť ich širokej verejnosti.

Vyhľadávanie sa od svojho uvedenia Googlom v roku 1998 veľmi zmenilo, ale naše poslanie zostáva rovnaké.


Neustále vyvíjame Vyhľadávanie na zlepšenie vašich výsledkov.

Internet a spôsob, ako ho ľudia používajú, sa neustále menia, a to nielen každý rok, ale každý deň. Vyhľadávanie neustále vyhodnocujeme a meníme, aby sme držali krok s evolúciou internetu a splnili očakávania ľudí. Iba v roku 2016 sme do Vyhľadávania zaviedli viac ako 1 600 zlepšení. Od inovácií, ako je Diagram znalostí, po aktualizácie našich algoritmov hodnotenia, ktoré zaisťujú zvýrazňovanie relevantného a spoľahlivého obsahu, je naším cieľom vždy zlepšovať užitočnosť výsledkov.