Zmluvné podmienky použitia propagačných kupónov Google Ads:

 • Ponuka je poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4.
 • Propagačný kredit môžete získať, (a) ak ste novým používateľom služby Google Ads a svoj propagačný kód zadáte do 14 dní od prvého zobrazenia reklamy z vášho prvého účtu Google Ads alebo (b) ak ste existujúcim zákazníkom služby Google Ads a v účte Google Ads povolíte novú funkciu či službu alebo si znova aktivujete neaktívny účet podľa podmienok spoločnosti Google uvedených na kupóne. Požiadavky na možnosť uplatnenia ponuky sú uvedené na kupóne, ktorý dostanete od spoločnosti Google.
 • Inzerentom budú účtované všetky náklady na reklamu, ktoré presiahnu propagačný kredit. Inzerenti môžu svoje reklamy stiahnuť kedykoľvek pred vyčerpaním propagačného kreditu, pokiaľ nechcú, aby im boli účtované reklamné náklady nad rámec propagačného kreditu. Inzerenti nebudú na vyčerpanie propagačného kreditu upozornení.
 • Ponuka podlieha schváleniu reklamy, platnej registrácie a prijatiu štandardných podmienok služby Google Ads.
 • Propagačný kredit/kupón je neprenosný a nie je možné ho ani zameniť.
 • Ponuka môže byť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zrušená zo strany Google Ireland Limited.
 • Inzerenti zodpovedajú za uhradenie všetkých vzniknutých daní.
 • Každý inzerent má možnosť použiť iba jeden propagačný kredit.
 • Pripísanie propagačného kreditu môže byť podmienené minimálnou útratou za reklamu a prvou úspešne uskutočnenou platbou.
 • Využitie tejto ponuky môže byť obmedzené iba na inzerentov, ktorí používajú tzv. automatické platby.
 • Pokiaľ pri zakladaní účtu Google Ads uvediete, že váš účet bude vedený v inej mene, než je mena, v ktorej ste dostali propagačný kupón, aktuálna výška propagačného kreditu môže kolísať podľa pohybu kurzu zahraničnej meny.
 • Ponuka platí iba pre zákazníkov s fakturačnou adresou na Slovensku.
 • Platnosť ponuky vyprší 3 mesiace po vydaní média, v ktorom bol kupón priložený.
 • Skutočný dátum konca platnosti je uvedený na kupóne.
 • Použitím tohto propagačného kupónu/kreditu vyjadrujete súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. V prípade rozporu s príslušnými právnymi predpismi je táto ponuka neplatná.