Tải xuống công nghệ mới nhất trên web

Google Chrome Canary có các tính năng mới nhất của Chrome.
Cảnh báo trước: ứng dụng này được thiết kế cho các nhà phát triển và người dùng đầu tiên và đôi khi có thể bị hỏng hoàn toàn.

Tải xuống Chrome Canary

Cho Mac OS X 10.6 hoặc phiên bản mới hơn
Bạn cũng có thể tải xuống Chrome dành cho Windows 32 bit, Windows 64 bit.

Dành cho Windows 8/7/Vista/XP 32-bit Không khả dụng cho Windows RT.
Bạn cũng có thể tải xuống Chrome dành cho OSX. Bạn cũng có thể tải xuống Chrome dành cho Windows 64 bit, OSX.

Dành cho Windows 8/7 64-bit Không khả dụng cho Windows RT.
Bạn cũng có thể tải xuống Chrome dành cho Windows 32 bit, OSX.

Chrome Canary hiện không khả dụng trên nền tảng Linux.

You can try Chrome Canary for Windows 32 bit, Windows 64 bit hoặc OSX.

Vì bạn đang sử dụng Chromebook, bạn không cần tải xuống Chrome Canary.
Nếu muốn dùng các tính năng thử nghiệm, bạn có thể thay đổi kênh phát hành cho thiết bị Chrome OS.

Không dành cho những người yếu tim

Canary được thiết kế cho các nhà phát triển và người dùng đầu tiên và có thể dễ bị hỏng.

Cập nhật hàng đêm

Canary thay đổi và có các tính năng mới hầu như mỗi ngày.

Cài đặt song song

Để hỗ trợ phát triển và thử nghiệm, Canary và Chrome Stable có thể chạy đồng thời.