Thông báo bảo mật của Google Chrome

Sửa đổi lần cuối: Ngày 20 tháng 2 năm 2014

Chính sách bảo mật của Google mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google, bao gồm cả khi bạn sử dụng trình duyệt Chrome và Chrome OS để truy cập các sản phẩm và dịch vụ đó.

Thông báo bảo mật của Google Chrome này mô tả các thực tiễn về bảo mật dành riêng cho nhóm sản phẩm Chrome. Nhóm sản phẩm này bao gồm trình duyệt Chrome, Chrome OS, Chromecast và Duyệt web an toàn. Một số tính năng được mô tả trong Thông báo bảo mật này khả dụng trong các trình duyệt web khác (ví dụ: bạn có thể chọn sử dụng các tính năng Duyệt web an toàn trong Mozilla Firefox), do đó xin hãy nhớ rằng bạn cũng cần phải đọc chính sách bảo mật dành cho trình duyệt mà tính năng chạy trong đó.

Không phải tất cả các tính năng được thảo luận trong Thông báo bảo mật này đều xuất hiện trong tất cả các sản phẩm của Chrome. Tuy nhiên, để đơn giản, chúng tôi sẽ sử dụng bản thân từ “Chrome” để nói đến từng sản phẩm trong nhóm sản phẩm Chrome. Khi một sản phẩm Chrome riêng lẻ hoạt động theo cách khác, chúng tôi chắc chắn sẽ nêu bật điều đó.

Đối với những người dùng đầu tiên muốn thử nghiệm các tính năng vẫn trong quá trình phát triển, chúng tôi cung cấp phiên bản xem trước (còn gọi là beta, dev và canary) của trình duyệt Chrome và Chrome OS ngoài phiên bản ổn định. Mặc dù Thông báo bảo mật của Google Chrome này áp dụng cho các phiên bản ổn định và phiên bản xem trước nhưng thông báo này có thể không được cập nhật đầy đủ khi mô tả các tính năng vẫn đang được phát triển trong phiên bản xem trước.

Google sẽ thông báo cho bạn về mọi thay đổi quan trọng đối với chính sách này và bạn sẽ luôn có tùy chọn sử dụng Chrome theo cách không gửi bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào tới Google hoặc xóa thông tin của bạn và ngừng sử dụng Chrome.

Để có hướng dẫn từng bước nhằm giúp quản lý tùy chọn bảo mật của bạn, hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi về Trình duyệt, Google Chrome, Bảo mật và bạn

Thông tin Google nhận được khi bạn sử dụng Chrome

Bạn không cần cung cấp bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào để sử dụng Chrome.

Khi bạn sử dụng một trình duyệt bất kỳ, kể cả Chrome, để kết nối với máy chủ của Google, theo mặc định Google sẽ nhận được thông tin nhật ký chuẩn gồm có địa chỉ IP hệ thống của bạn và một hoặc nhiều cookie. Bạn có thể định cấu hình trình duyệt Chrome và Chrome OS để không chấp nhận cookie từ Google hoặc các trang web khác. Tìm hiểu thêm về cách định cấu hình cookie và dữ liệu trang web trong trình duyệt Chrome và Chrome OS.

Nếu bạn sử dụng Chrome để truy cập các dịch vụ khác của Google, chẳng hạn như sử dụng công cụ tìm kiếm trên trang chủ của Google hoặc kiểm tra Gmail, việc bạn sử dụng Chrome sẽ không khiến Google nhận được bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân bổ sung hay đặc biệt nào về bạn.

Ngoài ra, một số tính năng của Chrome có thể gửi một lượng thông tin bổ sung hạn chế tới Google hoặc công cụ tìm kiếm mặc định của bạn:

 • Nếu bạn sử dụng tính năng Nhiều người dùng của trình duyệt Chrome, bạn có thể thiết lập các bản sao trình duyệt Chrome được cá nhân hóa cho những người dùng đang dùng chung thiết bị vi tính. Tính năng này không nhằm bảo vệ dữ liệu của bạn trước những người khác sử dụng thiết bị của bạn - vì vậy bất cứ ai có quyền truy cập vào thiết bị đều có thể xem mọi thông tin trong tất cả các tiểu sử. Để thực sự bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị những người khác xem, hãy sử dụng tài khoản người dùng được tích hợp sẵn trong hệ điều hành của bạn.

 • Nếu bạn chọn Google làm công cụ tìm kiếm của mình, Chrome sẽ kết nối với Google khi khởi động hoặc khi bạn thay đổi mạng nhằm xác định địa chỉ web cục bộ tốt nhất để gửi truy vấn tìm kiếm. Khi bạn nhập URL hoặc truy vấn vào thanh địa chỉ của Chrome hoặc hộp tìm kiếm của Trình khởi chạy ứng dụng, các chữ cái bạn nhập có thể được gửi đến công cụ tìm kiếm mặc định của bạn để tính năng dự đoán của công cụ tìm kiếm có thể tự động đề xuất các cụm từ hoặc URL mà có thể bạn đang tìm kiếm. Ngoài ra, với người dùng đã đăng nhập, văn bản mà bạn nhập vào hộp tìm kiếm của Trình khởi chạy ứng dụng được gửi đến Google để cung cấp đề xuất cho địa chỉ liên hệ của bạn và ứng dụng mà bạn có thể đang tìm kiếm. Nếu bạn chấp nhận truy vấn hoặc URL được dự đoán, Chrome cũng có thể gửi thông tin đó từ trình duyệt tới công cụ tìm kiếm mặc định của bạn. Tìm hiểu thêm về cách tắt truy vấn dự đoán của máy chủ trong thanh địa chỉ.

 • Nếu bạn sử dụng tính năng Instant của Chrome và tính năng này được công cụ tìm kiếm mặc định của bạn hỗ trợ, các kết quả tìm kiếm và các dự đoán nội tuyến sẽ xuất hiện ngay khi bạn nhập vào thanh địa chỉ. Đối với chính sách ghi lại của Google liên quan đến các dự đoán trên thanh địa chỉ và Chrome Instant, hãy xem bài viết "Chính sách ghi lại dành cho các dự đoán trên thanh địa chỉ và Chrome Instant" trong trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

 • Nếu bạn điều hướng đến một URL không tồn tại, Chrome có thể gửi URL đó tới Google để chúng tôi có thể giúp bạn tìm thấy URL mà bạn đang tìm kiếm. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này theo cách tổng hợp để giúp những người dùng web khác - ví dụ như để thông báo cho họ biết rằng trang web có thể ngừng hoạt động. Tìm hiểu thêm về cách tắt đề xuất về lỗi điều hướng.

 • Chrome kết nối với Google định kỳ để thực hiện các chức năng như kiểm tra các bản cập nhật, kiểm tra trạng thái kết nối, xác thực thời gian hiện tại và ước tính số lượng người dùng đang hoạt động. Từng bản sao trình duyệt Chrome, bao gồm cả số cài đặt được tạo ngẫu nhiên tạm thời, sẽ được gửi tới Google khi bạn cài đặt và sử dụng sản phẩm lần đầu tiên. Số tạm thời này sẽ bị xóa ngay lần đầu tiên trình duyệt Chrome tự động kiểm tra các bản cập nhật. Nếu bạn đã nhận hoặc đã kích hoạt lại bản sao trình duyệt Chrome như một phần của chiến dịch quảng cáo, bản sao đó cũng có thể tạo thẻ quảng cáo không phải là duy nhất được gửi tới Google khi thực hiện tìm kiếm bằng Google và mã thông báo duy nhất được gửi tới Google khi bạn chạy lần đầu và sử dụng trình duyệt sau khi cài đặt, cài đặt lại hoặc kích hoạt lại. Chrome OS có thể gửi thẻ quảng cáo không phải duy nhất cho Google theo định kỳ (kể cả trong quá trình thiết lập ban đầu) và khi thực hiện tìm kiếm với Google. Hơn nữa, dùng thử nội bộ có thể dẫn tới các biến thể khác nhau của Chrome và Chrome có thể gửi thông tin không phải là duy nhất tới Google về biến thể nào đang hoạt động.

 • Chrome OS kết nối với Google khi thiết lập thiết bị lần đầu để xác định xem thiết bị có tuân theo các chính sách của quản trị viên doanh nghiệp hay không. Quá trình này liên quan đến việc gửi một phần băm nhỏ của số sê-ri thiết bị tới Google và nhận lại danh sách số sê-ri thiết bị được băm nhỏ của các thiết bị đã được quản trị viên doanh nghiệp định cấu hình làm thiết bị của doanh nghiệp. Chrome kết nối với Google về các chính sách phiên khi người dùng đăng nhập lần đầu vào Chrome hoặc bắt đầu duyệt web mà không đăng nhập (ngoại trừ chế độ Khách) trên thiết bị tuân theo chính sách. Chrome sẽ kiểm tra định kỳ để cập nhật các chính sách này. Chính sách doanh nghiệp có thể liên quan tới báo cáo hoạt động và trạng thái của Chrome (bao gồm cả thông tin vị trí của thiết bị Chrome OS) được thiết lập bởi quản trị viên doanh nghiệp.

 • Nếu bạn đăng nhập vào trình duyệt Chrome, Chrome OS hoặc thiết bị Android kể cả Chrome dưới dạng ứng dụng đã được cài đặt sẵn bằng tài khoản Google của bạn, thao tác này sẽ bật tính năng đồng bộ hóa. Google sẽ lưu trữ một số thông tin nhất định như dấu trang, lịch sử và các cài đặt khác trên các máy chủ của Google cùng với tài khoản Google của bạn. Thông tin được lưu trữ với tài khoản của bạn được bảo vệ theo Chính sách bảo mật của Google. Chúng tôi cũng lưu trữ thông tin này để cung cấp thông tin đó cho bạn trên các phiên bản khác của Chrome mà bạn chọn đăng nhập. Tìm hiểu thêm về thông tin cụ thể mà bạn có thể chọn để đồng bộ hóa đồng thời tìm hiểu thêm về cách tắt tính năng đồng bộ hóa của Chrome trong trình duyệt Chrome.

 • Nếu bạn đăng nhập vào Chrome OS bằng tài khoản Google của bạn, bật tính năng sử dụng ứng dụng của Google ở chế độ ngoại tuyến trong trình duyệt Chrome hoặc cài đặt ứng dụng Chrome lưu trữ dữ liệu trong tài khoản Google Drive của bạn, Chrome có thể kết nối với máy chủ của Google và đồng bộ hóa dữ liệu của bạn với bản sao cục bộ để bật chức năng ngoại tuyến.

 • Nếu bạn tạo người dùng được giám sát trong trình duyệt Chrome hoặc trên Chrome OS bằng tài khoản Google của mình, Google sẽ đồng bộ hóa và lưu trữ một số thông tin nhất định, chẳng hạn như lịch sử của người dùng bị giám sát và các cài đặt khác trên máy chủ của Google cùng với tài khoản Google của bạn. Chúng tôi lưu trữ thông tin này để cung cấp cho bạn tại chrome.com/manage. Thông tin được lưu trữ với tài khoản của bạn được bảo vệ theo Chính sách bảo mật của Google.

 • Nếu bạn sử dụng tính năng Dịch của Chrome, tính năng này sẽ gửi văn bản mà bạn chọn dịch tới Google để dịch.

 • Nếu bạn sử dụng tính năng Kiểm tra chính tả của Chrome, tính năng cho phép bạn sử dụng cùng một công nghệ được sử dụng trong Google Tìm kiếm để kiểm tra chính tả của bạn, tính năng này sẽ gửi văn bản mà bạn nhập tới Google để có các đề xuất về chính tả và ngữ pháp.

 • Nếu bạn sử dụng tính năng nhập bằng giọng nói của Chrome, tính năng này sẽ gửi tới Google bản ghi âm truy vấn bằng giọng nói của bạn, ngôn ngữ trình duyệt mặc định của bạn cũng như cài đặt ngữ pháp của trang web mà bạn đang sử dụng tính năng nhập bằng giọng nói. Google sẽ sử dụng thông tin này để chuyển đổi âm thanh đã ghi âm thành văn bản. Nếu bạn đã bật thống kê sử dụng và báo cáo sự cố và bạn sử dụng tính năng nhập bằng giọng nói, thông tin bổ sung sẽ được gửi tới Google bao gồm URL của trang web sử dụng tính năng nhập bằng giọng nói, hệ điều hành, nhà sản xuất và kiểu của thiết bị vi tính và phần cứng âm thanh mà bạn đang sử dụng.

 • Nếu bạn sử dụng tính năng Tự động điền của Chrome, đây là tính năng tự động hoàn thành các biểu mẫu web cho bạn dựa trên các biểu mẫu tương tự mà bạn đã điền trước đó, Chrome sẽ gửi tới Google các thông tin hạn chế về những trang có biểu mẫu web, bao gồm đoạn URL được băm nhỏ của trang web và thông tin chi tiết về cấu trúc của biểu mẫu để chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ Tự động điền cho biểu mẫu web này. Mặc dù thông tin mà Chrome gửi đi có thể bao gồm sự kiện bạn đã nhập thông tin vào biểu mẫu nhưng văn bản thực mà bạn nhập vào các trường sẽ không được gửi tới Google trừ khi bạn chọn lưu trữ dữ liệu đó trong tài khoản Google của bạn bằng cách sử dụng tính năng đồng bộ hóa của Chrome.

 • Một số biểu mẫu web do Chrome xử lý sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn sử dụng Google Wallet chứ không phải tính năng Tự động điền của Chrome để hoàn thành biểu mẫu và thực hiện thanh toán. Nếu bạn sử dụng Google Wallet, Chrome sẽ thu thập thông tin về máy tính của bạn (bao gồm cả vị trí của máy tính) và chia sẻ thông tin đó với Google Wallet để bảo vệ bạn khỏi hành vi lừa đảo.

 • Nếu bạn sử dụng tính năng vị trí của Chrome, tính năng cho phép bạn chia sẻ thông tin vị trí của bạn với trang web, Chrome sẽ gửi thông tin mạng cục bộ cho Dịch vụ vị trí của Google để có được vị trí ước tính. Tìm hiểu thêm về Dịch vụ vị trí của Google và cách bật / tắt tính năng vị trí trong Google Chrome. Thông tin mạng cục bộ có thể bao gồm (tùy thuộc vào khả năng của thiết bị) thông tin về bộ định tuyến wifi gần bạn nhất, ID di động của cột phát sóng gần bạn nhất, cường độ của tín hiệu wifi hoặc tín hiệu di động và địa chỉ IP đang được gán cho thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xử lý yêu cầu về thông tin vị trí và để điều hành, hỗ trợ cũng như cải tiến chất lượng chung của Chrome và Dịch vụ vị trí của Google. Thông tin được thu thập đã mô tả ở trên sẽ được ẩn danh và tổng hợp trước khi được Google sử dụng để phát triển các tính năng hay sản phẩm và dịch vụ mới hoặc để cải tiến chất lượng chung của bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào khác của Google.

 • Nếu bạn đang sử dụng phiên bản dành cho thiết bị di động của Chrome và bạn đã cấp cho các ứng dụng Google trên Android hoặc Chrome trên iOS quyền truy cập vào vị trí của mình, thì Chrome có thể sử dụng vị trí của bạn cho các dịch vụ có bật tính năng vị trí của Google, chẳng hạn như tìm kiếm bằng thanh địa chỉ nâng cao.

 • Nếu bạn cố gắng kết nối với trang web của Google bằng kết nối an toàn và trình duyệt chặn kết nối do thông tin cho thấy bạn đang bị một người nào đó trên mạng cố tình tấn công (“tấn công người đứng giữa”), Chrome có thể gửi thông tin về kết nối đó tới Google nhằm mục đích giúp xác định quy mô tấn công cũng như cách thức tấn công.

 • Nếu bạn bật tính năng "Giảm mức sử dụng dữ liệu" của Chrome trên thiết bị di động, Chrome sẽ gửi lưu lượng truy cập HTTP của bạn qua máy chủ tối ưu hóa của Google để giảm lượng dữ liệu được tải xuống và cải thiện hiệu suất. Dịch vụ tối ưu hóa bị tắt đối với các kết nối tới nguồn gốc HTTPS và đối với các kết nối từ tab Ẩn danh.

 • Đối với trình duyệt Chrome và Chrome OS, bạn có thể chọn gửi thống kê sử dụng và báo cáo sự cố tới Google. Bạn có thể quản lý cài đặt này trong trang tùy chọn Chrome; đối với người dùng Chrome OS, thống kê sử dụng và báo cáo sự cố được bật theo mặc định. Cài đặt này sẽ áp dụng đối với tất cả người dùng cho một lần cài đặt Chrome cụ thể. Thống kê sử dụng và báo cáo sự cố giúp chúng tôi chẩn đoán sự cố, giúp chúng tôi hiểu cách người dùng tương tác với Chrome cũng như giúp chúng tôi cải thiện hiệu suất của Chrome.

 • Đối với người dùng Chromecast, Google có thể thu thập thông tin về hoạt động của hệ thống, sự cố và các thông tin chi tiết khác về cách bạn sử dụng Chromecast, kể cả việc sử dụng các ứng dụng và miền (nhưng không phải URL đầy đủ) mà Chromecast truy cập. Cài đặt Chromecast cho báo cáo sự cố và dữ liệu sử dụng được bật theo mặc định, người dùng Chromecast có thể quản lý cài đặt này bằng trình đơn cài đặt của ứng dụng thiết lập của các cài đặt đó.

 • Chrome luôn cố gắng tránh gửi thông tin nhận dạng cá nhân bạn. Tuy nhiên, báo cáo sự cố có thể chứa thông tin hệ thống tại thời điểm xảy ra sự cố và lỗi dẫn tới sự cố. Chúng tôi có thể chia sẻ với bên thứ ba một số thông tin tổng hợp, không mang tính chất cá nhân nhất định mà chúng tôi có được từ phân tích của mình, chẳng hạn như tần suất xảy ra của một số loại sự cố nhất định.

Thông tin Google nhận được khi bạn sử dụng tính năng Duyệt web an toàn trên Chrome hoặc các trình duyệt khác

Google Chrome và một số trình duyệt bên thứ ba nhất định (kể cả một số phiên bản Firefox của Mozilla và Safari của Apple) có tính năng Duyệt web an toàn của Google. Duyệt web an toàn gửi và nhận thông tin giữa trình duyệt mà bạn đang sử dụng và các máy chủ của Google về các trang web đáng ngờ -- ví dụ như khi bạn truy cập vào một trang web bị nghi ngờ là trang web lừa đảo hoặc có phần mềm độc hại.

Trình duyệt của bạn sẽ kết nối định kỳ với các máy chủ của Google để tải xuống danh sách “Duyệt web an toàn” mới nhất, chứa các trang web lừa đảo hoặc có phần mềm độc hại đã biết. Ngoại trừ nhận được thông tin nhật ký chuẩn bao gồm địa chỉ IP và một hay nhiều cookie, Google không thu thập thêm bất kỳ thông tin tài khoản hoặc thông tin nhận dạng cá nhân nào khác trong quá trình kết nối này. Bản sao của danh sách mới nhất được lưu trữ cục bộ trên hệ thống của bạn.

Mỗi trang web mà bạn truy cập sẽ được đối chiếu với danh sách Duyệt web an toàn trên hệ thống của bạn. Nếu có sự trùng khớp với danh sách, trình duyệt của bạn sẽ gửi cho Google một bản sao băm nhỏ từng phần của URL trang web để Google có thể gửi thêm thông tin tới trình duyệt của bạn. Google không thể xác định URL thực từ thông tin này. Đọc thêm thông tin về cách tính năng này hoạt động.

Ngoài ra, các tính năng Duyệt web an toàn sau chỉ dành riêng cho Chrome:

 • Một số phiên bản của Chrome có công nghệ Duyệt web an toàn có thể xác định các trang web có khả năng gây hại cũng như các tải xuống tệp thi hành chưa được xác định bởi Google. Thông tin về các trang web có khả năng gây hại hoặc việc tải xuống tệp thi hành (bao gồm URL đầy đủ của trang web hoặc tệp thi hành tải xuống) có thể được gửi tới Google để giúp xác định liệu trang web hoặc nội dung tải xuống có gây hại hay không. Ngoại trừ nhận được thông tin nhật ký chuẩn bao gồm địa chỉ IP, URL đã truy cập và một hay nhiều cookie, Google không thu thập thêm bất kỳ thông tin tài khoản hoặc thông tin nhận dạng cá nhân nào khác như một phần của kết nối này.

 • Bạn có thể chọn gửi thông tin bổ sung để giúp cải tiến tính năng Duyệt web an toàn khi bạn truy cập trang web có vẻ chứa phần mềm độc hại. Dữ liệu này được gửi khi bạn đóng hoặc điều hướng khỏi trang cảnh báo Duyệt web an toàn. Các báo cáo chứa những dữ liệu như URL và nội dung của trang web cũng như URL của trang đưa bạn đến trang web đó có thể được Google sử dụng để xác minh liệu trang web có phân phát nội dung có thể gây hại cho người dùng hay không.

 • Nếu thống kê sử dụng được bật trong Chrome và bạn truy cập trang web mà chúng tôi cho rằng có khả năng gây hại, một số dữ liệu bổ sung nhất định sẽ được chia sẻ với Google, bao gồm URL đầy đủ mà bạn đã truy cập, tiêu đề "giới thiệu" được gửi tới trang đó và URL khớp với danh sách Duyệt web an toàn.

 • Bạn luôn có thể chọn tắt tính năng Duyệt web an toàn trong Chrome.

Thông tin mà nhà điều hành trang web nhận được khi bạn truy cập trang web bằng Chrome

Trang web mà bạn truy cập bằng Chrome sẽ tự động nhận được thông tin nhật ký chuẩn tương tự với thông tin mà Google nhận được. Các trang web này cũng có thể đặt cookie riêng hoặc lưu trữ dữ liệu trang web trên hệ thống của bạn. Bạn có thể hạn chế cookie và dữ liệu trang web khác trong trang tùy chọn của Chrome.

Nếu bạn bật tính năng dự đoán hoạt động mạng của Chrome và bạn truy cập vào trang web, Chrome có thể tìm kiếm địa chỉ IP của tất cả các liên kết trên trang web và mở các kết nối mạng để tải các trang web nhanh hơn. Trang web cũng có thể sử dụng công nghệ kết xuất trước để tải trước các liên kết mà bạn có thể nhấp vào tiếp theo.

Nếu bạn sử dụng Chrome ở chế độ ẩn danh (hoặc ở chế độ khách trên Chrome OS), Chrome sẽ không truyền bất cứ cookie có sẵn nào tới các trang web mà bạn truy cập. Các trang web có thể đặt cookie mới trên hệ thống của bạn trong khi bạn ở các chế độ này; các cookie này sẽ chỉ được lưu trữ tạm thời và được truyền tới trang web khi bạn vẫn ở chế độ ẩn danh/khách. Chúng sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt, đóng tất cả các cửa sổ ẩn danh đang mở hoặc thoát khỏi chế độ khách. Mặc dù Chromecast không có chế độ ẩn danh, nếu bạn đang sử dụng chế độ ẩn danh trên trình duyệt Chrome của mình và chuyển một trang web tới Chromecast, Chromecast sẽ không ghi lại miền của trang web đó.

Nếu bạn chọn sử dụng tính năng vị trí của Chrome, dịch vụ này sẽ cho phép bạn chia sẻ thông tin vị trí của bạn với trang web. Chrome sẽ không cho phép trang web truy cập vào thông tin vị trí của bạn nếu bạn không đồng ý. Google không có quyền kiểm soát các trang web của bên thứ ba hay các thực tiễn về bảo mật của họ. Hãy xem xét cẩn thận các thực tiễn về bảo mật của bất kỳ trang web nào trước khi đồng ý chia sẻ thông tin vị trí của bạn với trang web đó.

Thông tin được lưu trữ trên hệ thống của bạn khi bạn sử dụng Chrome

Chrome lưu trữ một số thông tin cục bộ trên hệ thống của bạn. Thông tin này có thể bao gồm:

 • Thông tin cơ bản về lịch sử duyệt web, ví dụ: URL của các trang bạn truy cập, tệp bộ nhớ cache của văn bản và hình ảnh từ những trang đó cũng như danh sách một số địa chỉ IP được liên kết từ các trang mà bạn truy cập.

 • Chỉ mục có thể tìm kiếm của hầu hết các trang mà bạn truy cập (ngoại trừ các trang bảo mật có địa chỉ web "https", ví dụ như một số trang của ngân hàng)

 • Ảnh chụp màn hình với kích thước hình ảnh thu nhỏ của hầu hết các trang mà bạn truy cập

 • Cookie hoặc các dữ liệu lưu trữ trên web được các trang web mà bạn truy cập đặt trên hệ thống của bạn

 • Dữ liệu được lưu trữ cục bộ mà các tiện ích bổ sung đã lưu

 • Bản ghi về các nội dung bạn đã tải xuống từ các trang web

Bạn luôn có thể chọn xóa thông tin lịch sử duyệt web của bạn, toàn bộ hoặc một phần.

Bạn cũng có thể giới hạn thông tin Chrome lưu trữ trên hệ thống của bạn bằng cách sử dụng chế độ ẩn danh (hoặc chế độ khách trên Chrome OS). Trong các chế độ này, Chrome sẽ không lưu trữ thông tin cơ bản về lịch sử duyệt web, chẳng hạn như URL, nội dung trang được lưu trong bộ nhớ cache hoặc địa chỉ IP của trang được liên kết từ các trang web mà bạn truy cập. Chrome cũng sẽ không lưu trữ ảnh chụp nhanh các trang mà bạn truy cập hoặc lưu bản ghi về các nội dung tải xuống của bạn (mặc dù thông tin này vẫn có thể được lưu trữ ở nơi khác trên hệ thống của bạn, ví dụ: trong danh sách các tệp đã mở gần đây). Cookie mới nhận được ở các chế độ này sẽ không được lưu sau khi bạn đóng trình duyệt, đóng tất cả các cửa sổ ẩn danh đang mở hoặc thoát khỏi chế độ khách. Bạn có thể biết khi nào bạn đang ở chế độ ẩn danh/khách nhờ biểu tượng ẩn danh xuất hiện ở góc trên của trình duyệt; trong một số trường hợp đường viền của cửa sổ trình duyệt cũng có thể thay đổi màu sắc.

Khi bạn thay đổi cấu hình của trình duyệt, chẳng hạn như bằng cách đánh dấu trang web hoặc thay đổi cài đặt của bạn, thông tin này cũng được lưu. Các thay đổi này không bị ảnh hưởng bởi chế độ ẩn danh/khách.

Bạn có thể chọn để Chrome lưu mật khẩu của các trang web cụ thể. Bạn có thể xem lại mật khẩu đã lưu trữ trong cài đặt Chrome.

Số nhận dạng duy nhất cho Quản lý quyền kỹ thuật số

Để cho phép truy cập một số nội dung nhất định bằng trình duyệt Chrome dành cho Windows, Chrome OS hoặc Chromecast, có thể bạn phải dùng Chrome để cung cấp cho các đối tác nội dung và trang web sử dụng Adobe Flash Access đã chọn số nhận dạng duy nhất được lưu trữ trên hệ thống của mình. Trên Chrome OS và trình duyệt Chrome dành cho Windows, bạn có thể tắt tính năng này trong cài đặt hoặc đặt lại giá trị của số nhận dạng duy nhất bằng cách cài đặt lại hệ điều hành. Trên Chromecast, số nhận dạng duy nhất này được lưu trữ vĩnh viễn trên thiết bị của bạn và không thể xóa hoặc thay đổi.

Các bên được cung cấp số nhận dạng duy nhất của bạn có thể liên kết số này với thông tin nhận dạng cá nhân bạn cung cấp cho họ. Việc sử dụng số nhận dạng duy nhất của Google để cung cấp nội dung từ máy chủ của Google tuân thủ Chính sách bảo mật của Google. Nếu bạn đang truy cập nội dung từ dịch vụ của bên thứ ba, bạn nên xem lại các chính sách bảo mật của các bên đó để tìm hiểu thêm.

Sử dụng các ứng dụng, tiện ích mở rộng, chủ đề, dịch vụ và các tiện ích bổ sung khác với Chrome

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng, tiện ích mở rộng, chủ đề, dịch vụ và các tiện tích bổ sung khác (“Tiện ích bổ sung”) với Chrome, bao gồm một số tiện ích có thể được cài đặt sẵn hoặc được tích hợp với Chrome và một số tiện ích mà bạn có thể tải xuống từ Cửa hàng Chrome trực tuyến hoặc các nguồn khác.

Trước khi cài đặt một Tiện ích bổ sung, bạn nên xem lại các quyền được yêu cầu. Tiện ích bổ sung có thể được thiết kế để lưu trữ, truy cập và chia sẻ dữ liệu được lưu trữ cục bộ hoặc trong tài khoản Google Drive của bạn. Tiện ích bổ sung có thể sử dụng thông báo được gửi qua máy chủ của Google. Chrome có thể kiểm tra, tải xuống và cài đặt các bản cập nhật cho tiện ích bổ sung của bạn. Chrome có thể gửi chỉ báo sử dụng tới Google cho các Tiện ích bổ sung đã cài đặt. Một số tiện ích bổ sung có thể yêu cầu quyền truy cập vào số nhận dạng duy nhất để quản lý quyền kỹ thuật số. Bạn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng số nhận dạng duy nhất đó bằng cách xóa tiện ích bổ sung khỏi Chrome.

Đôi khi, Google có thể phát hiện một Tiện ích bổ sung gây ra lỗ hổng bảo mật hoặc vi phạm điều khoản dành cho nhà phát triển của Cửa hàng Chrome trực tuyến hoặc các thỏa thuận pháp lý, luật, quy định hoặc chính sách khác. Chrome có thể tải xuống định kỳ danh sách các Tiện ích bổ sung vi phạm từ máy chủ của Google và Google có thể tùy ý vô hiệu hóa từ xa hoặc xóa các Tiện ích bổ sung này khỏi hệ thống của người dùng.

Tiện ích bổ sung do Google phát triển và cung cấp có thể kết nối với máy chủ của Google và phải tuân theo Chính sách bảo mật của Google trừ khi được quy định khác. Tiện ích bổ sung do bên thứ ba phát triển và cung cấp phải do bên thứ ba đó chịu trách nhiệm và phải tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba. Ví dụ: một phiên bản plugin Adobe Flash Player được cài đặt sẵn với Chrome. Trang web của Adobe tại www.adobe.com cung cấp thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Adobe liên quan đến Flash Player và bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tắt Flash Player hoặc bất kỳ plugin nào khác.

Sử dụng

Thông tin mà Google nhận được khi bạn sử dụng Chrome được xử lý để vận hành và cải tiến Chrome cũng như các dịch vụ khác của Google. Thông tin mà các nhà điều hành trang web khác nhận được tuân theo chính sách bảo mật của các trang web đó. Chrome lưu trữ thông tin trên hệ thống của bạn để cải thiện hiệu suất của Chrome và để cung cấp cho bạn các tính năng và dịch vụ hữu ích.

Thông tin khác

Google tuân theo các nguyên tắc bảo mật của luật Che giấu an toàn Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin về khuôn khổ của Luật che giấu an toàn Hoa Kỳ hoặc đăng ký của chúng tôi, hãy xem trang web của Bộ thương mại.

Các thông tin khác về Chrome có sẵn tại đây.

Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi, hãy truy cập chính sách bảo mật đầy đủ. Nếu bạn có câu hỏi khác, hãy liên hệ với Google bất kỳ lúc nào. Hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

Privacy Matters

c/o Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View CA 94043 (USA)