Chào mừng bạn đến với Chrome

Bạn đang sử dụng trình duyệt mới có tốc độ nhanh. Di chuột qua các dấu đánh dấu bên dưới để xem ba mẹo nhanh.

Giữ Chrome trong tầm tay bạn

Kéo hình xếp Chrome sang phía trái màn hình Bắt đầu của bạn để bạn luôn có thể truy cập trình duyệt mới, tốc độ nhanh.

Giữ Chrome trong tầm tay bạn

Make Chrome your default browser, so you can always get the best of the web on Windows 10.

Phát lại video
Tìm kiếm trên web ngay từ thanh địa chỉ.
Mở tab mới để tải các trang web ưa thích của bạn một cách nhanh chóng.
Đánh dấu trang để dễ dàng tìm thấy trang đó sau này.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm

Chrome dành cho thiết bị di động

Mang trải nghiệm của Chrome tới điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.