Tải xuống phiên bản Google Earth mới nhất dành cho PC, Mac hoặc Linux

Bằng cách cài đặt, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của Google Earth

Bạn đang tải xuống Google Earth 6.1. Phiên bản mới nhất, Google Earth 6.2, không hỗ trợ Mac OS 10.4 trở xuống.

Tùy chỉnh cài đặt Google Earth bằng thiết lập nâng cao

Bạn đang tải xuống phiên bản 7.1 của Google Earth. Phiên bản này tự động cài đặt các bản cập nhật được đề xuất. Nếu bạn muốn phiên bản Google Earth trước đó hoặc phiên bản 7.1 không cập nhật, vui lòng truy cập trang Trình cài đặt trực tiếp.

Yêu cầu hệ thống:

PC - Windows XP, Windows Vista hoặc Windows 7

Mac - Mac OS X 10.6.0 hoặc phiên bản mới hơn

Linux - Thư viện LSB 4.0 (Linux Standard Base)

Mới trong phiên bản này:

Bay qua hình ảnh 3D mới

Khám phá các thắng cảnh nổi tiếng có hướng dẫn tham quan

Tải xuống khác:

Người dùng đã đăng ký: Tải xuống Google Earth Pro