Xem tổng quan về Google Earth

Từ việc phát hiện những vụ đắm tàu dưới đáy đại dương cho đến việc phóng to các thành phố 3D trên khắp thế giới, bạn có thể khám phá một thư viện không ngừng phát triển gồm có các chuyến tham quan, video và hình ảnh được tạo bởi Google Earth và các đối tác hỗ trợ.

Hình ảnh 3D

Hình ảnh 3D

Bay qua toàn bộ khu vực đô thị ở chế độ 3D.

Cây 3D

Cây 3D

Xem cây 3D trong công viên, vùng lân cận và trong rừng.

Hình ảnh lịch sử

Hình ảnh lịch sử

Quay ngược về quá khứ bằng hình ảnh lịch sử.

Đại dương

Đại dương

Lặn xuống những độ sâu mới với Đại dương của chúng tôi trong các chuyến tham quan Google Earth.

Tòa nhà 3D

Tòa nhà 3D

Khám phá những chuyến tham quan trong mô hình 3D của các tòa nhà, thành phố và địa điểm nổi tiếng.

Sao Hỏa

Sao Hỏa

Khám phá hành tinh mới và xem hình ảnh từ NASA.

Bầu trời

Bầu trời

Khám phá các thiên hà xa xôi, những chòm sao và hơn thế nữa.

Mặt trăng

Mặt trăng

Tìm hiểu thêm về Mặt trăng và theo dõi các nhiệm vụ của tàu Apollo.

Thay đổi khí hậu

Thay đổi khí hậu

Tham gia những chuyến tham quan được thuật lại về tác động của biến đổi khí hậu.

Các anh hùng của Google Earth

Các anh hùng của Google Earth

Xem cách mọi người sử dụng Google Earth để thay đổi thế giới của họ.

Kính viễn vọng Hubble

Kính viễn vọng Hubble

Duyệt qua những hình ảnh ấn tượng này hoặc di chuyển tới chúng trong không gian.

Địa điểm yêu thích

Địa điểm yêu thích

Khám phá những địa điểm thú vị được chia sẻ bởi những người tiên phong trên thế giới.

UNESCO

UNESCO

Thực hiện chuyến đi bộ ảo quanh các địa điểm tự nhiên và văn hóa.

Thiên hà nước

Thiên hà nước

Tạo dựng thiên hà của riêng bạn cho môi trường của bạn.