Redirecting you to https://github.com/munki/munki/wiki/Authorized-Restarts