Verwijdering van content die is geïndexeerd in Google Zoeken, aanvragen op basis van wetgeving inzake gegevensbescherming in Europa

Volgens een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in mei 2014 (C-131/12, 13 mei 2014) hebben bepaalde mensen het recht zoekmachines te vragen specifieke resultaten te verwijderen voor zoekopdrachten waarin hun naam voorkomt, in gevallen waarin de privacyrechten van de persoon zwaarder wegen dan de belangen van de weergave van die resultaten.

Wanneer u een dergelijk verzoek indient, wegen we de privacyrechten van het individu af tegen het publieke belang om op de hoogte te zijn van deze informatie en het recht om deze informatie te distribueren. Tijdens de evaluatie van uw verzoek bekijken we of de resultaten verouderde informatie over u bevatten en of de informatie een publiek belang dient. We kunnen bijvoorbeeld weigeren bepaalde informatie over financiële oplichting, wanprestaties, strafrechtelijke veroordelingen of openbaar gedrag van overheidsfunctionarissen te verwijderen.

U heeft een digitale kopie van een identiteitsbewijs nodig om dit formulier in te vullen. Als u dit verzoek namens iemand anders indient, moet u een identiteitsbewijs voor deze persoon verstrekken.

* Vereist veld

UW INFORMATIE

Uw eigen naam, ook als u het verzoek indient namens iemand anders die u bevoegd bent te vertegenwoordigen. Als u iemand anders vertegenwoordigt, moet u wettelijk bevoegd zijn om namens deze persoon op te treden.

Als u dit verzoek namens iemand anders indient, geeft u uw relatie met die persoon op (bijvoorbeeld 'ouder', 'advocaat'). We kunnen om documentatie vragen die bewijst dat u bevoegd bent om deze persoon te vertegenwoordigen.

Ter voorkoming van frauduleuze verwijderingsverzoeken van mensen die zich voordoen als anderen, die proberen concurrenten te benadelen of die ten onrechte juridische informatie willen achterhouden, moeten we uw identiteit bevestigen. Een paspoort of ander door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs is niet vereist. U mag delen van het document (zoals het identificatienummer) onleesbaar maken, op voorwaarde dat de resterende informatie uw identiteit bevestigt. U mag ook uw foto afdekken, tenzij u een verwijderingsverzoek indient voor pagina's die foto's van u bevatten. Google gebruikt deze informatie uitsluitend om de authenticiteit van uw verzoek te waarborgen en verwijdert de kopie binnen een maand na verwerking van uw verwijderingsverzoek, tenzij anders vereist door de wet.

Als u meerdere documenten wilt uploaden, houdt u Ctrl of Command ingedrukt terwijl u bestanden selecteert.

Wanneer u ons al heeft gevraagd URL's te verwijderen die vergelijkbare content bevatten, kunnen we u sneller helpen als u in plaats van een nieuw bericht te sturen de e-mail beantwoordt die u van ons heeft ontvangen.

Als u liever een nieuw bericht stuurt, voert u het veertiencijferige referentienummer van uw vorige verzoek in. Dit nummer heeft een indeling zoals 1-1111000001111. U vindt het referentienummer in de onderwerpregel van de e-mail die u van ons heeft ontvangen.


DE ZOEKRESULTATEN IDENTIFICEREN DIE U WILT LATEN VERWIJDEREN

Dit moet de naam zijn die, wanneer deze wordt gebruikt in een zoekopdracht, de resultaten produceert die u wilt laten verwijderen. Als u meerdere namen wilt indienen (bijvoorbeeld als uw meisjesnaam anders is dan uw huidige achternaam), plaatst u een '/' tussen de namen (bijvoorbeeld 'Jan Smits / Jan Jansen').

Als deze melding meerdere redenen voor verwijdering bevat, dient u alleen de eerste hieronder in. Klik vervolgens op de link 'Een nieuwe groep toevoegen' onder de tekstvakken om nog een reden toe te voegen.

Geef voor elke URL die u heeft opgegeven, uitleg over het volgende:

(1) hoe de pagina is gerelateerd aan het onderwerp van dit verzoek, en
(2) waarom de content op deze pagina onwettig, onjuist of verouderd is.

Bijvoorbeeld: '(1) Deze pagina gaat over mij omdat a, b en c. (2) Deze pagina moet niet worden opgenomen als zoekresultaat omdat x, y en z.'

Klik hier voor hulp bij het vinden van de URL.

Geef één URL per regel op (maximaal 1000 regels)
Een nieuwe groep toevoegen (Max. 10 groepen)

BEËDIGDE VERKLARINGEN

Lees de volgende verklaringen en vink de selectievakjes aan om te bevestigen dat u akkoord gaat.

Google Inc. gebruikt de persoonlijke gegevens die u in dit formulier opgeeft (waaronder uw e-mailadres en ID-gegevens) en eventuele persoonlijke gegevens die u indient bij verdere correspondentie, om uw verzoek te verwerken en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We kunnen details van uw verzoek delen met instanties voor gegevensbescherming, maar alleen wanneer dergelijke instanties deze details nodig hebben om onderzoek te doen of een beslissing van ons te controleren. Dit gebeurt gewoonlijk wanneer u ervoor heeft gekozen contact met uw nationale instantie voor gegevensbescherming op te nemen over onze beslissing. We kunnen details verstrekken aan de webmaster(s) van de URL's die zijn verwijderd uit onze zoekresultaten.

Houd er rekening mee dat als u bent ingelogd op uw Google-account, we uw inzending kunnen koppelen aan dat account.

HANDTEKENING

MM/DD/YYYY (bijvoorbeeld "12/19/2010")
bijvoorbeeld: Johannes A. Smit
Door hierboven uw volledige naam te typen, voorziet u ons van uw digitale handtekening, die even juridisch bindend is als uw fysieke handtekening. Houd er rekening mee dat uw inzending alleen wordt geaccepteerd als uw handtekening exact overeenkomt met de voor- en achternaam die u boven aan dit webformulier heeft opgegeven.