A Google Keresés által indexelt tartalom eltávolításának kérése az európai adatvédelmi törvény értelmében

Az Európai Unió Bíróságának 2014 májusában kelt határozata (C-131/12, 2014. május 13.) úgy rendelkezik, hogy adott személyek a keresőmotorokat arra kérhetik, hogy távolítsanak el bizonyos keresési találatokat, amelyek lekérdezései a nevüket tartalmazzák, amennyiben az adott találatok megjelenése iránti érdeklődésnél előrébb sorolhatók az adott személy adatvédelemhez fűződő jogai.

Amikor ilyen kérést nyújt be, akkor együttesen vizsgáljuk a magánszemély adatvédelmi jogait és az adatok nyilvános megismerésének és terjesztésének jogait. A kérés kiértékelése során megvizsgáljuk, hogy a találatok elavult adatokat tartalmaznak-e Önről, valamint azt, hogy közérdekűek-e az adatok – például előfordulhat, hogy megtagadjuk olyan információk eltávolítását, amelyek pénzügyi visszaéléssel, szakmai mulasztással, büntetőítélettel, illetve kormányzati tisztségviselőként tett publikus megnyilvánulással kapcsolatosak.

Az űrlap kitöltéséhez szükség lesz a személyazonossága igazolására alkalmas valamilyen okiratának digitális másolatára. Ha a kérelmet más nevében nyújtja be, akkor annak a személynek az azonosítására alkalmas okiratról kell digitális másolatot benyújtania.

* Kötelező mező

AZ ÖN ADATAI

Az Ön saját neve – abban az esetben is, ha olyan más személy nevében nyújtja be a kérelmet, akinek jogosult a képviseletére. Ha más személy képviseletében jár el, akkor megfelelő felhatalmazással kell rendelkeznie, hogy az illető nevében eljárhasson.

Ha a kérelmet valaki más nevében nyújtja be, akkor közölje, hogy milyen kapcsolat fűzi az illetőhöz (pl. „szülő”, „ügyvéd” stb.). Előfordulhat, hogy kérünk olyan dokumentumot, amely megerősíti, hogy Ön jogosult az adott személy képviseletére.

Annak megakadályozása érdekében, hogy egyesek magukat más személynek kiadva, csalárd céllal adjanak be eltávolítási kérelmeket – például hogy kárt okozzanak versenytársaiknak, vagy hogy illetéktelenül érjék el a jogszerűen közzétett információk törlését –, ellenőriznünk kell a kérelmezők személyazonosságát. Nem szükséges, hogy az okmány útlevél vagy állami szerv által kiadott valamely más azonosító igazolvány legyen. A dokumentum egyes részeit (pl. az azonosító számokat) olvashatatlanná is teheti, amennyiben az olvashatóan maradó adatok megfelelően azonosítják Önt. Ha nem olyan oldal eltávolítását kéri, amelyen a fényképe szerepel, akkor felismerhetetlenné teheti a fényképét is. A Google az így kapott adatokat kizárólag a kapott kérés hitelességének dokumentálására használja fel, és – amennyiben a vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – az eltávolítási kérés ügyének lezárását követő egy hónapon belül törli az okmány másolatát.

Egynél több dokumentum feltöltéséhez tartsa lenyomva a Ctrl vagy a Command billentyűt a fájlok kiválasztása közben.

Ha már megkért bennünket, hogy távolítsunk el hasonló tartalmú URL-eket, akkor gyorsabban segíthetünk, ha az általunk küldött e-mailre válaszol ahelyett, hogy új bejelentést küldene.

Ha inkább új bejelentést küldene nekünk, adja meg a 14 számjegyű hivatkozási számot az előző kérelemből. A formátum a következő: 1-1111000001111. A számot megtalálhatja a tőlünk kapott e-mail tárgysorában.


AZONOSÍTSA AZ ELTÁVOLÍTANI KÍVÁNT KERESÉSI TALÁLATOKAT

Ez az a név legyen, amelyet keresési lekérdezésként használva azt a találatot kapja, amelynek az eltávolítását szeretné kérni. Ha több nevet kíván megadni (például ha a leánykori családi neve eltér az aktuális családi nevétől), tegyen „/” jelet a nevek közé. Például: „Horváth Zsuzsa / Kovács Zsuzsa”.

Ha több jogsértési indokot is jelenteni szeretne, kérjük, az alábbiakban csak az elsőt adja meg. Ezt követően kattintson a szövegmezők alatt található "Új csoport hozzáadása" linkre újabb indok megadásához.

Mindegyik megadott URL esetében ismertesse a következőket:

(1) hogyan kapcsolódik az oldal a kérés alanyához; illetve
(2) miért törvénybe ütköző, pontatlan vagy idejétmúlt az oldalon szereplő tartalom.

Példa: „(1) Ez az oldal rólam szól, mert a, b és c. (2) Ennek az oldalnak azért nem kellene szerepelnie a keresési eredmények között, mert x, y és z.”

Kattintson ide, ha segítségre van szüksége az URL kikereséséhez.

Kérjük, soronként egy URL-t adjon meg (legfeljebb 1000 sor)
Új csoport hozzáadása (Legfeljebb 10 csoport)

ESKÜ ALATT TETT NYILATKOZATOK

Kérjük, olvassa el az alábbi nyilatkozatokat, és jelölje be a négyzeteket annak megerősítéséhez, hogy egyetért.

A Google LLC az űrlapon közölt személyes adatokat (így például az Ön e-mail-címét és a személyi azonosító adatokat), valamint a további levélváltások során adott esetben rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat az Ön kérésének feldolgozására és a Google-lal szemben támasztott jogszabályi kötelezettségek teljesítésére használja fel. Kérelme adatait megoszthatjuk az adatvédelmi hatóságokkal, de kizárólag abban az esetben, ha a hatóságok az adatok átadását az általunk meghozott döntés vizsgálatához vagy felülvizsgálatához kérik. Erre általában akkor kerül sor, ha Ön úgy dönt, hogy döntésünk miatt az illetékes nemzeti adatvédelmi hatósághoz fordul. A keresési eredményeink közül eltávolított URL-ek adatait átadhatjuk a webmestereknek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha be van jelentkezve Google-fiókjába, beküldését az adott fiókhoz társíthatjuk.

ALÁÍRÁS

MM/DD/YYYY (például "12/19/2010")
például Tóth András
Azzal, hogy fent begépeli teljes nevét, megadja digitális aláírását, amely jogi értelemben éppen annyira kötelező erejű, mint rendes aláírása. Kérjük, ne feledje, hogy aláírásának meg kell egyeznie az űrlap tetején megadott vezeték- és utónévvel, hogy az űrlapot sikeresen elküldhesse.