Žádost o odstranění obsahu indexovaného ve Vyhledávání Google na základě právních předpisů EU o ochraně dat

Podle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (C-131/12, 13. května 2014) mohou někteří lidé požádat vyhledávače o odstranění konkrétních výsledků vyhledávání pro dotazy zahrnující jejich jméno, pokud je zájem na zveřejnění těchto výsledků převážen právem příslušné osoby na ochranu soukromí.

Pokud takovou žádost podáte, pokusíme se vyvážit právo jednotlivce na ochranu osobních údajů s právem veřejnosti na získávání a šíření informací. Při vyhodnocování žádosti budeme zjišťovat, zda výsledky obsahují zastaralé informace o vaší osobě a zda je zveřejnění těchto informací ve veřejném zájmu. Můžeme například zamítnout odstranění informací o finančních podvodech, profesním pochybení, odsouzení za trestný čin nebo veřejném působení úředních osob.

K vyplnění tohoto formuláře bude zapotřebí digitální kopie identifikačního dokladu. Pokud tuto žádost odesíláte jako zástupce jiné osoby, budete muset dodat identifikační doklad příslušné osoby.

* Povinné pole

VAŠE ÚDAJE

Vaše vlastní jméno (i v případě, že žádost podáváte za někoho jiného, koho jste oprávněni zastupovat). Pokud někoho zastupujete, musíte mít oprávnění jednat jeho nebo jejím jménem.

Pokud tuto žádost odesíláte za někoho jiného, uveďte svůj vztah k dané osobě (například „rodič“ nebo „zástupce“). Můžeme požádat o dokumentaci, která potvrdí, že jste oprávněni tuto osobu zastupovat.

Abychom předešli podvodným žádostem o odstranění od osob, které předstírají jinou identitu, snaží se poškodit konkurenci nebo chtějí podvodem zatajit právní informace, potřebujeme ověřit vaši totožnost. Nevyžadujeme cestovní pas ani jiný národní identifikační doklad. Bude-li vaše totožnost zřejmá ze zbylých informací, můžete části dokumentu (např. jeho číslo) zakrýt. Pokud nežádáte o odstranění stránek, které obsahují vaše fotografie, můžete zakrýt také svoji fotografii. Společnost Google tyto informace využije výhradně k doložení pravosti vaší žádosti a do jednoho měsíce od uzavření žádosti o odstranění obsahu kopii smaže (pokud právní předpisy nevyžadují jinak).

Chcete-li nahrát více než jeden dokument, podržte při výběru souborů klávesu Ctrl nebo Command.

Pokud jste již požádali o odstranění adres URL s podobným obsahem, pomůžeme vám rychleji, když namísto odeslání nového oznámení odpovíte na e-mail, který jsme vám zaslali.

Chcete-li nám raději zaslat nové oznámení, zadejte 14místné referenční číslo ze své předchozí žádosti. Číslo bude mít takovýto formát: 1-1111000001111. Naleznete jej v předmětu e-mailu od nás.


UVEĎTE, KTERÉ VÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ CHCETE ODSTRANIT

Mělo by se jednat o jméno, jehož vyhledáním se zobrazí výsledky, které chcete odstranit. Chcete-li odeslat několik jmen (pokud se například vaše příjmení za svobodna liší od vašeho současného příjmení), vložte mezi jednotlivá jména lomítko („/“). Příklad: „Jana Černá / Jana Nováková“.

Pokud se toto oznámení týká několika důvodů porušení práv, níže odešlete pouze první z nich. Poté pod textovými poli klikněte na odkaz Přidat novou skupinu a přidejte další důvod.

Pro každou adresu URL, kterou jste zadali, vysvětlete:

(1) Jak stránka souvisí s předmětem této žádosti.
(2) Proč je obsah této stránky nezákonný, nepřesný nebo zastaralý.

Příklad: „(1) Tato stránka se mě týká, protože A, B a C. (2) Tato stránka by neměla být zahrnuta ve výsledcích vyhledávání, protože X, Y a Z.“

Pomoc s vyhledáním adresy URL získáte kliknutím sem.

Zadejte prosím jednu adresu URL na řádek. (Maximální počet řádků: 1000)
Přidat novou skupinu (Maximální počet skupin: 10)

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

Přečtěte si následující prohlášení a zaškrtnutím políček potvrďte, že s nimi souhlasíte.

Osobní údaje, které uvedete v tomto formuláři (včetně e-mailové adresy a všech identifikačních údajů), a osobní údaje, které odešlete v další korespondenci, společnost Google LLC použije pro účely zpracování vaší žádosti a splnění svých zákonných povinností. Podrobnosti o žádosti můžeme sdílet s úřady pro ochranu osobních údajů, avšak pouze v případě, že tyto podrobnosti potřebují k prošetření nebo kontrole našeho rozhodnutí. Většinou se jedná o případy, kdy se kvůli našemu rozhodnutí obrátíte na místní úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti můžeme sdělit také webmasterům adres URL, které byly z našich výsledků vyhledávání odstraněny.

Upozorňujeme, že pokud jste přihlášeni k účtu Google, můžeme váš příspěvek přidružit k danému účtu.

PODPIS

MM/DD/YYYY (např. "12/19/2010")
Příklad: Jan Novák
Zadáním celého jména výše nám poskytujete svůj digitální podpis, který vás právně zavazuje stejně jako podpis fyzický. Aby nahlášení proběhlo úspěšně, musí váš podpis přesně odpovídat křestnímu jménu a příjmení zadaným v horní části tohoto formuláře.