Искане за премахване на съдържание, индексирано в Google Търсене, съгласно законодателството за защита на данните в Европа

През май 2014 г. решение на Съда на Европейския съюз (C-131/12, 13 май 2014 г.) постанови, че някои хора могат да искат от търсещите машини да премахнат конкретни резултати за заявки, които включват името им, когато правото на поверителност на лицето натежава над интереса за показване на тези резултати.

Когато подавате такова искане, ще потърсим баланс между правото на поверителност на личността и интереса на обществеността да знае, както и правото за разпространение на информация. Докато разглеждаме искането ви, ще проверим дали резултатите включват неактуална информация за вас, а също и дали има обществен интерес към нея. Например може да откажем премахването на определена информация за финансови измами, професионална небрежност, наказателни присъди или обществено поведение на държавни служители.

За попълването на този формуляр ще ви е необходимо дигитално копие на документ за самоличност. Ако изпращате искането от името на друг човек, ще трябва да удостоверите самоличността му.

* Задължително поле

ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Вашето име, дори да изпращате искането от името на друго лице, което сте упълномощени да представлявате. Ако представлявате друг човек, трябва да имате правни пълномощия да действате от негово име.

Ако изпращате това искане от името на друг човек, моля, посочете в какви отношения сте с него (например „родител“ или „адвокат“). Възможно е да поискаме документи за потвърждение, че сте упълномощени да представлявате съответното лице.

За да се предотвратят измамнически искания за премахване от хора, които се представят за други, опитват да навредят на конкуренцията или по нереден начин се стремят да скрият законна информация, трябва да удостоверим самоличността ви. Не се изисква паспорт или друг официален документ за самоличност. Може да скриете части от документа (напр. идентификационни номера), стига оставащата информация да ви идентифицира. Може също да скриете снимката си, освен ако не искате премахване на страници, включващи снимки на вас. Google ще използва тези данни единствено с цел доказване на автентичността на искането ви и ще изтрие копието в рамките на един месец от закриването на заявката за премахване, освен когато законът изисква друго.

За да качите повече от един документ, натиснете и задръжте клавиша Ctrl или Command, докато избирате файлове.

Ако вече сте поискали да премахнем URL адреси с подобно съдържание, можем да ви помогнем по-бързо, като отговорите на имейла от нас, вместо да изпращате ново известие.

В случай че предпочитате да ни изпратите ново известие, въведете 14-цифрения референтен номер от предишната си молба. Той ще бъде във формат 1-1111000001111 и е посочен в темата на изпратения от нас имейл.


ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЪРСЕНЕТО, КОИТО ИСКАТЕ ДА БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ

Това трябва да е името, при чието използване като заявка за търсене се получават резултатите, които искате да премахнем. Ако желаете да изпратите няколко имена (напр. ако моминското ви име не е същото като настоящата ви фамилия), разделете ги с „/“. Например „Иванка Петрова / Иванка Георгиева“.

Ако това известие засяга няколко причини за премахване поради нарушение, моля, въведете само първата по-долу. След това кликнете върху връзката „Добавяне на нова група“ под текстовите полета, за да добавите останалите.

За всеки предоставен URL адрес, моля, обяснете:

(1) по какъв начин страницата е свързана със засегнатата страна във връзка с това искане; и
(2) защо съдържанието на тази страница е незаконно, невярно или неактуално.

Например: „(1) Тази страница е свързана с мен, защото a, b и c. (2) Тази страница не трябва да се показва като резултат от търсенето, защото x, y и z.“

Кликнете тук за помощ при намирането на URL адреса.

Моля, въведете по един URL адрес на ред (максимум 1000 реда)
Добавяне на нова група (Максимум 10 групи)

КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Моля, прочетете следните заявления и потвърдете, че ги приемате, като поставите отметка в квадратчетата.

Google LLC ще използва личната информация, която предоставите в този формуляр (включително имейл адреса ви и данните за самоличността ви), както и личната информация, евентуално изпратена от вас в бъдеща кореспонденция, с цел обработване на искането ви и изпълняване на законовите си задължения. Може да споделим подробности за заявката ви с органите за защита на данните, но само когато ги поискат за разследване или проверка на наше решение. Това обикновено би се случило, когато се свържете с националния си орган за защита на данните относно решението ни. Може да предоставим подробности на уеб администратора или съответно уеб администраторите на URL адресите, премахнати от резултатите ни от търсенето.

Моля, обърнете внимание, че ако сте влезли в профила си в Google, може да свържем изпратената от вас информация с него.

ПОДПИС

MM/DD/YYYY (напр. "12/19/2010")
напр. Иван Петров
С въвеждането на пълното си име по-горе ни предоставяте цифровия си подпис, който има същата правна сила като физическия. Моля, обърнете внимание, че за да е успешно изпращането, подписът ви трябва точно да съответства на собственото и фамилното име, които сте въвели в горната част на този уеб формуляр.