Prośba o usunięcie treści zindeksowanej przez wyszukiwarkę Google na mocy europejskiego prawa ochrony danych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z maja 2014 roku (C-131/12 z 13 maja 2014 r.) stwierdził, że określone osoby mogą zwracać się do właścicieli wyszukiwarek z prośbą o usunięcie konkretnych wyników wyszukiwania haseł zawierających ich imię i nazwisko, jeśli prawo do prywatności tych osób ma priorytet nad prawem dostępu do tych wyników.

Po otrzymaniu takiej prośby oceniamy potrzebę ochrony prywatności danej osoby, jednocześnie biorąc pod uwagę prawo dostępu do informacji publicznej i prawo do jej rozpowszechniania. W celu rozpatrzenia prośby weźmiemy pod uwagę, czy wyniki wyszukiwania zawierają przestarzałe informacje i czy wzrosło publiczne zainteresowanie tymi informacjami; możemy na przykład odmówić usunięcia informacji na temat nadużyć finansowych, nieprawidłowości w pracy zawodowej, postępowania karnego albo publicznego zachowania urzędników publicznych.

Do wypełnienia tego formularza potrzebna jest cyfrowa kopia dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość. Jeśli przesyłasz prośbę w imieniu innej osoby, musisz dołączyć dokument potwierdzający jej tożsamość.

* Pole wymagane

TWOJE DANE

Twoje imię i nazwisko, również w przypadku, gdy przesyłasz zgłoszenie w imieniu innej osoby, do reprezentowania której masz pełnomocnictwo. Jeśli reprezentujesz inną osobę, musisz mieć odpowiednie pełnomocnictwo do działania w jej imieniu.

Jeśli przesyłasz tę prośbę w imieniu innej osoby, określ swoją relację z tą osobą (na przykład „rodzic” lub „adwokat”). Możemy poprosić o dokumenty potwierdzające Twoje upoważnienie do reprezentowania tej osoby.

Musimy weryfikować tożsamość zgłaszających, aby uniknąć spełniania fałszywych próśb o usunięcie treści, zgłaszanych przez osoby, które podszywają się pod innych, chcą zaszkodzić konkurentom lub bezprawnie próbują ukryć legalnie dostępne informacje. Nie wymagamy okazania paszportu ani dokumentu tożsamości wydanego przez instytucję państwową. Możesz zasłonić fragmenty dokumentu (np. numer identyfikacyjny), jeśli tylko pozostałe informacje pozwalają Cię zidentyfikować. Możesz także zasłonić swoje zdjęcie, chyba że prosisz o usunięcie stron ze zdjęciami, na których Cię widać. Firma Google wykorzysta te informacje wyłącznie w celu uwierzytelnienia zgłoszenia i usunie kopię dokumentu w ciągu miesiąca od zamknięcia Twojego zgłoszenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Aby przesłać więcej niż jeden dokument, wskazuj pliki z naciśniętym klawiszem Ctrl albo Command.

Jeśli już przesłałeś prośbę o usunięcie URL-i zawierających podobne treści, szybciej zajmiemy się tą sprawą, jeśli odpowiesz na otrzymanego e-maila, zamiast wysyłać nowe powiadomienie.

Jeśli jednak wolisz przesłać nowe powiadomienie, wpisz 14-cyfrowy numer referencyjny podany we wcześniejszej prośbie. Będzie on wyglądać na przykład tak: 1-1111000001111. Znajdziesz go w temacie naszego e-maila.


WSKAŻ WYNIKI WYSZUKIWANIA, KTÓRE CHCESZ USUNĄĆ

Powinno to być imię i nazwisko generujące w wyszukiwarce wyniki, które chcesz usunąć. Jeśli chcesz zgłosić więcej niż jedno imię i nazwisko (np. gdy wcześniej posługiwałeś się nazwiskiem panieńskim), wstaw znak „/” między imionami i nazwiskami, na przykład „Jan Kowalski / Jan Malinowski”.

Jeśli zgłaszasz naruszenie prawa z kilku powodów, poniżej podaj tylko pierwszy z nich. Następnie kliknij link „Dodaj nową grupę” pod polami tekstowymi, by wstawić kolejny powód.

Prosimy o wyjaśnienie w przypadku każdego zgłoszonego adresu URL:

(1) w jaki sposób strona dotyczy tematu prośby; oraz
(2) w jaki sposób treść strony łamie prawo, jest nieprecyzyjna lub nieaktualna.

Przykład: „(1) Ta strona dotyczy mnie ponieważ a, b i c. (2) Ta strona nie powinna pojawiać się w wynikach wyszukiwania ponieważ x, y i z”.

Aby uzyskać pomoc na temat odszukiwania adresu URL, kliknij tutaj.

Wprowadź po jednym adresie URL w wierszu (maksymalna liczba wierszy: 1000)
Dodaj nową grupę (Maksymalna liczba grup: 10)

ZAPRZYSIĘŻONE OŚWIADCZENIA

Przeczytaj poniższe stwierdzenia i zaznacz odpowiednie pola wyboru, jeśli się z nimi zgadzasz.

Firma Google LLC wykorzysta w celu rozpatrzenia Twojego zgłoszenia i spełnienia wymagań prawnych dane osobowe przesłane w tym formularzu (m.in. adres e-mail i wszelkie informacje z dokumentu potwierdzającego tożsamość), a także wszelkie dane osobowe, które prześlesz w ewentualnej późniejszej korespondencji. Szczegóły prośby możemy udostępnić instytucjom zajmującym się ochroną danych – jednak tylko wtedy, gdy zażądają one tych informacji, by zbadać lub sprawdzić podjętą przez nas decyzję. Tak się zwykle dzieje, gdy w sprawie naszej decyzji skontaktujesz się z taką instytucją w swoim kraju. Szczegóły możemy też udostępnić webmasterom stron, które usunęliśmy z naszych wyników wyszukiwania.

Jeśli Twoje konto Google jest obecnie zalogowane, Twoje zgłoszenie może być powiązane z tym kontem.

PODPIS

MM/DD/YYYY (np. "12/19/2010")
np. Jan Kowalski
Wpisując powyżej swoje imię i nazwisko, udostępniasz nam swój cyfrowy podpis, który ma taką samą moc prawną, jak podpis własnoręczny. Pamiętaj, że podpis musi zawierać dokładnie takie same imię i nazwisko, jakie wprowadziłeś w górnej części formularza internetowego, aby zgłoszenie zostało złożone poprawnie.