Be om fjerning av innhold som er indeksert på Google Søk, i henhold til personvernloven i Europa

I mai i 2014 kom EU-domstolen (C-131/12, 13. mai 2014) frem til at enkelte personer kan be søkemotorer om å fjerne spesifikke resultater for søkeord som inkluderer navnene deres, i tilfeller der enkeltpersonenes rettigheter til personvern veier tyngre enn interessen for resultatene som vises.

Når du sender inn slike forespørsler, veier vi enkeltpersonens personvernrettigheter opp mot offentlighetens interesse for kunnskap og retten til å distribuere informasjon. Når vi evaluerer forespørselen din, undersøker vi hvorvidt resultatene inneholder utdatert informasjon om deg, i tillegg til hvorvidt informasjonen er av offentlig interesse – vi kan for eksempel avslå fjerning av informasjon om finanssvindel, pliktforsømmelse, straffesaksdommer eller offentlig atferd knyttet til offentlige tjenestepersoner.

Du trenger en digital kopi av en form for identifikasjon for å fylle ut dette skjemaet. Hvis du sender inn denne forespørselen på vegne av noen andre, må du sende inn identifikasjon for den aktuelle personen.

* Obligatorisk felt

INFORMASJONEN DIN

Ditt eget navn – selv hvis du sender forespørselen på vegne av noen andre du er autorisert til å representere. Hvis du representerer en annen person, må du ha juridisk myndighet til å opptre på vedkommendes vegne.

Hvis du sender inn denne forespørselen på vegne av noen andre, må du oppgi hvilket forhold du har til den aktuelle personen (for eksempel: «forelder» eller «advokat»). Vi kan be om dokumentasjon som bekrefter at du har autorisasjon til å representere vedkommende.

Vi ønsker å hindre falske forespørsler om fjerning fra folk som utgir seg for å være noen de ikke er, folk som prøver å skade konkurrenter, og folk som urettmessig prøver å skjule juridisk informasjon, og vi må derfor bekrefte identiteten din. Pass eller annen offentlig utstedt ID er ikke nødvendig. Du kan dekke til deler av dokumentet (f.eks personnummeret) så lenge resten av informasjonen identifiserer deg. Du kan også dekke til bildet, med mindre du ber om å få fjernet sider som har bilder av deg. Google bruker denne informasjonen utelukkende til å dokumentere at forespørselen virkelig kommer fra deg, og kopien av informasjonen slettes innen en måned etter at forespørselen om fjerning er ferdigbehandlet – forutsatt at loven ikke krever noe annet.

For å laste opp mer enn ett dokument, hold nede Ctrl- eller Kommando-tasten mens du velger filer.

Hvis du allerede har bedt oss om å fjerne nettadresser med lignende innhold, kan vi gi deg raskere hjelp hvis du svarer på e-posten vi har sendt deg, i stedet for å sende inn et nytt varsel.

Hvis du likevel foretrekker å sende oss et nytt varsel, bør du skrive inn det 14-sifrede referansenummeret fra den forrige forespørselen. Eksempel: 1-1111000001111. Du finner dette nummeret på emnelinjen i e-posten vi har sendt deg.


IDENTIFISER SØKERESULTATENE DU VIL HA FJERNET

Dette er navnet du vil ha fjernet søkeresultater for. Hvis du vil sende inn flere navn (f.eks. hvis du har giftet deg og byttet etternavn), må du legge inn et «/»-tegn mellom de ulike navnene. Eksempel: «Kari Hansen / Kari Pettersen».

Hvis varselet gjelder rettighetsbrudd med flere årsaker, bør du bare oppgi den første årsaken nedenfor. Klikk deretter på «Legg til en ny gruppe»-linken under tekstfeltene for å legge til en ny årsak.

For hver nettadresse du har lagt inn, må du forklare:

(1) hvordan siden er knyttet til personen forespørselen gjelder, og
(2) hvorfor innholdet på siden er lovstridig, unøyaktig eller utdatert.

For eksempel: «(1) Denne siden handler om meg fordi a, b og c. (2) Denne siden bør ikke inkluderes som et søkeresultat på grunn av x, y og z.»

Klikk her for å få hjelp til å finne nettadressen.

Oppgi én nettadresse per linje (maks. 1000 linjer)
Legg til en ny gruppe (Maksimum 10 grupper)

ERKLÆRINGER UNDER ED

Les gjennom informasjonen nedenfor, og merk av i boksene for å si deg enig.

Google LLC bruker personopplysningene du oppgir på dette skjemaet (inkludert e-postadressen din og eventuell ID-informasjon), og alle eventuelle personopplysninger du sender inn i videre korrespondanse, for å behandle forespørselen din og oppfylle de juridiske forpliktelsene våre. Vi kan dele detaljer om forespørselen din med personvernmyndighetene, men bare når de krever disse detaljene for å undersøke eller gjennomgå en avgjørelse vi har tatt. En vanlig grunn til dette er at du har kontaktet de nasjonale personvernmyndighetene om avgjørelsen vår. Vi kan oppgi detaljer til nettredaktørene for de nettadressene som er fjernet fra søkeresultatene våre.

Vær oppmerksom på at hvis du er logget på Google-kontoen din, kan det hende vi knytter innsendingen til denne kontoen.

UNDERSKRIFT

MM/DD/YYYY (f.eks. "12/19/2010")
for eksempel John A. Smith
Ved å skrive inn det fulle navnet ditt ovenfor, gir du oss den digitale underskriften din, som er like juridisk bindende som den fysiske underskriften din. Vær oppmerksom på at underskriften din må være identisk med for- og etternavnet du skrev inn øverst i dette nettskjemaet for at innsendingen skal gå gjennom.