Zahteva za odstranitev vsebine, indeksirane v Iskanju Google, na podlagi zakona o varstvu podatkov v Evropi

Maja 2014 je Sodišče Evropske unije (C-131/12, 13. maj 2014) določilo, da lahko določene osebe zahtevajo odstranitev specifičnih rezultatov za poizvedbe, ki vsebujejo njihovo ime, v kolikor pravice glede zasebnosti te osebe prevladajo nad zanimanjem za te rezultate.

Če boste predložili tako zahtevo, bomo poskušali najti najprimernejše razmerje med posameznikovo pravico do zasebnosti ter pravico javnosti do obveščenosti in širjenja informacij. Pri obravnavanju vaše zahteve bomo preverili, ali rezultati vključujejo vaše zastarele podatke ter ali je javnost izrazila zanimanje za vaše podatke (zavrnemo lahko na primer odstranitev določenih podatkov o finančnih prevarah, strokovnih napakah ali malomarnosti, obsodbah zaradi kaznivih dejanj ali vedenju državnih uslužbencev v javnosti).

Za izpolnitev tega obrazca boste potrebovali digitalno kopijo identifikacijskega dokumenta. Če zahtevo pošiljate v imenu druge osebe, boste morali navesti identifikacijske podatke zadevne osebe.

* Obvezno polje

VAŠI PODATKI

Vaše ime, tudi če zahtevo pošiljate v imenu nekoga drugega, za katerega imate pooblastilo za zastopanje. Če zastopate nekoga drugega, morate imeti pravno pooblastilo za ukrepanje v njegovem imenu.

Če zahtevo pošiljate v imenu koga drugega, pojasnite svoje razmerje s to osebo (na primer »starš« ali »odvetnik«). Morda nam boste morali posredovati dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da ste pooblaščeni za zastopanje te osebe.

Zaradi preprečevanja lažnih zahtev za odstranitev od oseb, ki poskušajo z lažnim predstavljanjem škodovati konkurenci ali na neustrezen način zatajiti pravne informacije, moramo preveriti vašo identiteto. Potni list ali drug uradni identifikacijski dokument ni potreben. Dele dokumenta (npr. identifikacijsko številko) lahko prekrijete, če preostali podatki zadostujejo za vašo identifikacijo. Prekrijete lahko tudi svojo fotografijo, razen če zahtevate odstranitev strani s fotografijami, na katerih ste vi. Pri Googlu bomo te podatke uporabili izključno za to, da bomo lahko dokumentirali pristnost vaše zahteve. Kopijo bomo izbrisali v enem mesecu po zaključku obravnave zahteve za odstranitev, razen če zakonodaja določa drugače.

Če želite naložiti več dokumentov, med izbiranjem datotek pritisnite tipko Ctrl ali Command.

Če ste nam že posredovali zahtevo za odstranitev URL-jev s podobno vsebino, vam bomo lahko hitreje pomagali, če boste odgovorili na e-poštno sporočilo, ki smo vam ga poslali, namesto da pošljete novo obvestilo.

Če bi nam raje poslali novo obvestilo, vnesite 14-mestno referenčno številko iz prejšnjih zahtev. Primer oblike: 1-1111000001111. Prikazana je v vrstici za zadevo e-poštnega sporočila, ki smo vam ga poslali.


IZPOSTAVITE REZULTATE ISKANJA, ZA KATERE ŽELITE, DA JIH ODSTRANIMO

To mora biti ime, ki v primeru, ko ga uporabite kot iskalno poizvedbo, prikaže rezultate, za katere želite, da jih odstranimo. Če želite predložiti več imen (npr. če se vaš dekliški priimek razlikuje od trenutnega), jih ločite s poševnico (»/«). Primer: »Marija Novak/Marija Kralj«.

Če se to obvestilo nanaša na več razlogov za kršitev, posredujte samo prvega od spodaj navedenih. Nato pod besedilnimi polji kliknite povezavo »Dodaj novo skupino« in dodajte drug razlog.

Za vsak URL, ki ste ga navedli, pojasnite naslednje:

(1) kako je stran povezana z osebo, navedeno v tej zahtevi, in
(2) zakaj je vsebina na tej strani nezakonita, nepravilna ali zastarela.

Primer: »(1) Vsebina te strani se nanaša name, ker a, b in c. (2) Ta stran ne sme biti vključena v rezultatih iskanja, ker d, e in f.«

Če potrebujete pomoč pri iskanju URL-ja, kliknite tukaj.

Vnesite en URL na vrstico (največ 1000 vrstic)
Dodaj novo skupino (Največ 10 skupin)

ZAPRISEŽENE IZJAVE

Preberite naslednje trditve in označite polja, da potrdite, da se strinjate.

Google LLC bo osebne podatke, ki jih navedete v tem obrazcu (vključno z vašim e-poštnim naslovom in morebitnimi identifikacijskimi podatki), ter morebitne osebne podatke, ki jih posredujete v nadaljnjih dopisih, uporabil za obdelavo vaše zahteve in izpolnjevanje naših pravnih obveznosti. Podatke iz vaše zahteve lahko razkrijemo organom, pristojnim za varstvo podatkov, vendar samo kadar te podatke potrebujejo za preiskavo ali preučitev odločitve, ki smo jo sprejeli pri Googlu. Do tega običajno pride v primeru, ko se glede naše odločitve obrnete na državni organ, zadolžen za varstvo podatkov. Podatke lahko razkrijemo tudi spletnim skrbnikom URL-jev, ki so bili odstranjeni iz naših rezultatov iskanja.

Upoštevajte naslednje: če ste vpisani v Google Račun, lahko vašo oddajo povežemo s tem računom.

PODPIS

MM/DD/YYYY (npr. "12/19/2010")
npr. Janez Novak
Če na vrhu tega obrazca vnesete svoje polno ime, nam posredujete digitalni podpis, ki je pravno enako zavezujoč kot fizični podpis. Upoštevajte, da bo predložitev uspešna le, če se podpis popolnoma ujema z imenom in priimkom, ki ste ju vnesli na vrhu tega spletnega obrazca.