Verwijdering van content die is geïndexeerd in Google Zoeken, aanvragen op basis van wetgeving inzake gegevensbescherming in Europa

Volgens een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in mei 2014 (C-131/12, 13 mei 2014) hebben bepaalde mensen het recht zoekmachines te vragen specifieke resultaten te verwijderen voor zoekopdrachten waarin hun naam voorkomt, in gevallen waarin de privacyrechten van de persoon zwaarder wegen dan de belangen van de weergave van die resultaten.

Wanneer je een dergelijk verzoek indient, wegen we de privacyrechten van het individu af tegen het publieke belang om op de hoogte te zijn van deze informatie en het recht om deze informatie te distribueren. Tijdens de evaluatie van je verzoek bekijken we of de resultaten verouderde informatie over jou bevatten en of de informatie een publiek belang dient. We kunnen bijvoorbeeld weigeren bepaalde informatie over financiële oplichting, wanprestaties, strafrechtelijke veroordelingen of openbaar gedrag van overheidsfunctionarissen te verwijderen.

Je hebt een digitale kopie van een identiteitsbewijs nodig om dit formulier in te vullen. Als je dit verzoek namens iemand anders indient, moet je een identiteitsbewijs voor deze persoon verstrekken.

* Vereist veld

JOUW INFORMATIE

Je eigen naam, ook als je het verzoek indient namens iemand anders die je bevoegd bent te vertegenwoordigen. Als je iemand anders vertegenwoordigt, moet je wettelijk bevoegd zijn om namens deze persoon op te treden.

Als je dit verzoek namens iemand anders indient, geef je je relatie met die persoon op (bijvoorbeeld 'ouder', 'advocaat'). We kunnen om documentatie vragen die bewijst dat je bevoegd bent om deze persoon te vertegenwoordigen.

Ter voorkoming van frauduleuze verwijderingsverzoeken van mensen die zich voordoen als anderen, die proberen concurrenten te benadelen of die ten onrechte juridische informatie willen achterhouden, moeten we je identiteit bevestigen. Een paspoort of ander door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs is niet vereist. Je mag delen van het document (zoals het identificatienummer) onleesbaar maken, op voorwaarde dat de resterende informatie je identiteit bevestigt. Je mag ook je foto afdekken, tenzij je een verwijderingsverzoek indient voor pagina's die foto's van jou bevatten. Google gebruikt deze informatie uitsluitend om de authenticiteit van je verzoek te waarborgen en verwijdert de kopie binnen een maand na verwerking van je verwijderingsverzoek, tenzij anders vereist door de wet.

Als je meerdere documenten wilt uploaden, houd je Ctrl of Command ingedrukt terwijl je bestanden selecteert.

Wanneer je ons al hebt gevraagd URL's te verwijderen die vergelijkbare content bevatten, kunnen we je sneller helpen als je in plaats van een nieuw bericht te sturen de e-mail beantwoordt die je van ons hebt ontvangen.

Als je liever een nieuw bericht stuurt, voer je het veertiencijferige referentienummer van je vorige verzoek in. Dit nummer heeft een indeling zoals 1-1111000001111. Je vindt het referentienummer in de onderwerpregel van de e-mail die je van ons hebt ontvangen.


DE ZOEKRESULTATEN IDENTIFICEREN DIE JE WILT LATEN VERWIJDEREN

Dit moet de naam zijn die, wanneer deze wordt gebruikt in een zoekopdracht, de resultaten produceert die je wilt laten verwijderen. Als je meerdere namen wilt indienen (bijvoorbeeld als je meisjesnaam anders is dan je huidige achternaam), plaats je een '/' tussen de namen (bijvoorbeeld 'Jan Smits / Jan Jansen').

Als deze melding meerdere redenen voor verwijdering bevat, dien je alleen de eerste hieronder in. Klik vervolgens op de link 'Een nieuwe groep toevoegen' onder de tekstvakken om nog een reden toe te voegen.

Geef voor elke URL die je hebt opgegeven, uitleg over het volgende:

(1) hoe de pagina is gerelateerd aan het onderwerp van dit verzoek, en
(2) waarom de content op deze pagina onwettig, onjuist of verouderd is.

Bijvoorbeeld: '(1) Deze pagina gaat over mij omdat a, b en c. (2) Deze pagina moet niet worden opgenomen als zoekresultaat omdat x, y en z.'

Klik hier voor hulp bij het vinden van de URL.

Geef één URL per regel op (maximaal 1000 regels)
Een nieuwe groep toevoegen (Max. 10 groepen)

BEËDIGDE VERKLARINGEN

Lees de volgende verklaringen en vink de selectievakjes aan om te bevestigen dat je akkoord gaat.

Google LLC gebruikt de persoonlijke gegevens die je op dit formulier opgeeft (waaronder je e-mailadres en ID-gegevens) en eventuele persoonlijke gegevens die je indient bij verdere correspondentie, om je verzoek te verwerken en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We kunnen details van je verzoek delen met instanties voor gegevensbescherming, maar alleen wanneer dergelijke instanties deze details nodig hebben om onderzoek te doen of een beslissing van ons te controleren. Dit gebeurt gewoonlijk wanneer je ervoor hebt gekozen contact met je nationale instantie voor gegevensbescherming op te nemen over onze beslissing. We kunnen details verstrekken aan de webmaster(s) van de URL's die zijn verwijderd uit onze zoekresultaten.

Houd er rekening mee dat als je bent ingelogd op je Google-account, we je inzending kunnen koppelen aan dat account.

HANDTEKENING

MM/DD/YYYY (bijvoorbeeld "12/19/2010")
bijvoorbeeld: Johannes A. Smit
Door hierboven je volledige naam te typen, voorzie je ons van je digitale handtekening, die even juridisch bindend is als je fysieke handtekening. Houd er rekening mee dat je inzending alleen wordt geaccepteerd als je handtekening exact overeenkomt met de voor- en achternaam die je boven aan dit webformulier hebt opgegeven.