Begär borttagning enligt europeisk dataskyddslag av innehåll som indexerats på Google Sök

I en dom från EU-domstolen (C-131/12, 13 maj 2014) fastställdes att vissa personer kan be sökmotorer att ta bort specifika sökresultat för sökfrågor som innehåller deras namn, om personens integritet väger tyngre än allmänhetens intresse av att ta del av sökresultatet.

När en sådan begäran lämnas in väger vi den enskildes integritetsintresse mot allmänhetens intresse av att känna till och distribuera informationen. När vi bedömer din begäran tittar vi på om resultatet innehåller inaktuell information om dig samt om det finns ett allmänintresse i informationen. Exempelvis kanske vi inte tar bort information om ekonomiskt bedrägeri, tjänstefel, brottsmålsdomar eller myndighetspersoners uppträdande.

Du måste ha en digital kopia av någon form av id-handling för att kunna fylla i det här formuläret. Om du skickar begäran för någon annans räkning måste du bifoga id-handling som styrker den personens identitet.

* Obligatoriskt fält

DINA UPPGIFTER

Ditt eget namn, även i det fall du lämnar in begäran åt någon som du är bemyndigad att företräda. Om du företräder någon annan måste du ha rättslig befogenhet att agera å den personens vägnar.

Om du lämnar in begäran för någon annans räkning anger du i vilket förhållande du står till personen i fråga (t.ex. målsman eller advokat). Vi kan komma att be om dokumentation som bekräftar att du är behörig att företräda denna person.

Vi måste bekräfta din identitet för att förhindra felaktiga begäranden från personer som utger sig för att vara någon annan, försöker skada sina konkurrenter eller försöker dölja laglig information på ett otillbörligt sätt. Det behöver inte vara pass eller annat id från myndigheter. Du får dölja delar av dokumentet (t.ex. id-nummer) förutsatt att den återstående informationen räcker för att identifiera dig. Du får också dölja ditt foto om du inte ber om att sidor med bilder av dig ska tas bort. Google använder bara informationen för att kunna dokumentera att din begäran är autentisk och vi raderar kopian inom en månad från att ärendet om borttagning är avslutat, om inte lagen kräver att den sparas längre.

Håll ner Ctrl- eller Cmd-tangenten medan du väljer filer om du vill överföra flera dokument.

Om du redan har bett oss att ta bort webbadresser med liknande innehåll kan vi hjälpa dig snabbare om du svarar på e-postmeddelandet vi skickade i stället för att skicka ett nytt.

Om du hellre skickar ett nytt meddelande anger du referensnumret på fjorton siffror från din tidigare begäran. Formatet ser ut så här: 1-1111000001111. Du hittar referensnumret i ämnesraden för e-postmeddelandet du fick från oss.


IDENTIFIERA SÖKRESULTATEN SOM DU VILL SKA TAS BORT

Detta ska vara det namn som producerar de resultat du önskar få borttagna när det används i en sökning. Om du vill lämna flera namn (t.ex. om ditt namn som ogift skiljer sig från ditt nuvarande efternamn) placerar du ett ”/” mellan namnen. Exempel: Sven Svensson/Sven Karlsson.

Om anmälan gäller flera skäl till borttagning ber vi dig att bara ange det första nedan. Klicka därefter på länken Lägg till en ny grupp under textrutorna för att lägga till fler skäl.

Förklara följande för varje webbadress som du tillhandahåller:

(1) På vilket sätt sidan handlar om den person som begäran gäller
(2) Varför sidans innehåll är olagligt, felaktigt eller föråldrat.

Exempel: (1) Den här webbadressen handlar om mig eftersom a, b och c. (2) Den här sidan borde inte vara med i sökresultat eftersom x, y och z.

Klicka här om du behöver hjälp med att hitta webbadressen.

Ange en webbadress per rad (max 1000 rader)
Lägg till en ny grupp (max 10 grupper)

SKRIFTLIGA UTSAGOR

Läs igenom påståendena nedan och godkänn genom att markera kryssrutorna.

Google LLC använder de personliga uppgifter du anger i det här formuläret (inklusive din e-postadress och annan identifierande information), och eventuella personliga uppgifter som du lämnar inom ramen för vidare korrespondens, i syfte att behandla din begäran och uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi kan delge dataskyddsmyndigheter informationen i din begäran, men bara om det behövs för att de ska kunna undersöka eller granska ett beslut som vi har fattat. Detta beror vanligen på att du har valt att kontakta din nationella dataskyddsmyndighet angående vårt beslut. Vi kan ge information till webbansvariga för de webbadresser som har tagits bort från våra sökresultat.

Obs! Om du är inloggad på ditt Google-konto kan det du skickar kopplas till det kontot.

NAMNTECKNING

MM/DD/YYYY (t.ex. "12/19/2010")
t.ex. John A. Smith
Genom att ange ditt fullständiga namn ovan ger du oss din digitala signatur. Den är lika bindande som en fysisk signatur. Observera att din signatur måste överensstämma exakt med det för- och efternamn som du angav högst upp i det här webbformuläret. Annars går det inte att skicka formuläret.