Anmod om fjernelse af indhold, som er indekseret i Google Søgning, i henhold til den europæiske lov om databeskyttelse

I maj 2014 fandt en afgørelse fra EU-domstolen (C-131/12, 13. maj 2014), at visse personer har ret til at anmode søgemaskiner om at fjerne bestemte resultater for forespørgsler, som indeholder deres navn, hvis interessen i de viste resultater ikke opvejer personens ret til privatliv.

Når du foretager denne type anmodning, forsøger vi at afbalancere den enkelte brugers ret til privatliv med offentlighedens interesse i at få indsigt i og ret til at videregive oplysninger. Når vi skal vurdere din anmodning, vil vi se på, om resultaterne omfatter forældede oplysninger om dig, samt hvorvidt offentligheden har interesse i oplysningerne – vi kan f.eks. vælge at afvise en anmodning om at fjerne visse oplysninger om økonomisk svindel, pligtforsømmelse, straffedomme eller embedsmænds offentlige adfærd.

Du skal have en digital kopi af et identifikationsbevis for at udfylde denne formular. Hvis du indsender denne anmodning på vegne af en anden, skal du vedlægge id-oplysninger for denne person.

* Obligatorisk felt

DINE OPLYSNINGER

Dit eget navn, også selvom du fremsætter anmodningen på vegne af en anden, som du er bemyndiget til at repræsentere. Hvis du repræsenterer en anden person, skal du være juridisk bemyndiget til at handle på vedkommendes vegne.

Hvis du indsender denne anmodning på vegne af en anden, skal du angive din tilknytning til vedkommende (f.eks. "forælder", "advokat"). Vi kan kræve fremvisning af dokumentation for, at du er bemyndiget til at repræsentere den pågældende person.

For at forhindre svigagtige anmodninger om fjernelse fra personer, der udgiver sig for at være en anden, som forsøger at skade konkurrenter, eller som prøver på at tilbageholde lovlige oplysninger, er vi nødt til at bekræfte din identitet. Et pas eller anden form for officiel identifikation er ikke påkrævet. Du er velkommen til at skjule dele af dokumentet (f.eks. id-numre), så længe de resterende oplysninger er nok til at identificere dig. Google bruger udelukkende disse oplysninger som hjælp til at dokumentere ægtheden af din anmodning, og når sagen om anmodning om fjernelse er lukket, sletter vi kopien inden for en måned, medmindre andet er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

Hvis du vil uploade mere end ét dokument, skal du trykke på Ctrl eller kommandotasten og holde fingeren nede, mens du vælger filer.

Hvis du allerede har bedt os om at fjerne webadresser med lignende indhold, kan vi hjælpe dig hurtigere, hvis du svarer på den mail, vi har sendt til dig, i stedet for at sende en ny meddelelse.

Hvis du hellere vil sende os en ny meddelelse, skal du angive det 14-cifrede referencenummer fra din tidligere anmodning. Nummeret har formatet 1-1111000001111. Du kan finde det i emnelinjen i den mail, vi har sendt til dig.


IDENTIFICER DE SØGERESULTATER, DU VIL HAVE FJERNET

Dette skal være det navn, som, når det anvendes som en søgeforespørgsel, giver de resultater, du ønsker at få fjernet. Hvis du vil indsende flere navne (f.eks. hvis dit pigenavn ikke er dit nuværende efternavn), skal du sætte en "/" mellem navnene, f.eks. "Jette Sørensen / Jette Hansen".

Hvis denne meddelelse vedrører flere årsager til krænkelse, skal kun den første indsendes nedenfor. Klik derefter på linket "Tilføj en ny gruppe" under tekstfelterne for at tilføje en anden årsag.

For hver webadresse, du har angivet, skal du forklare følgende:

(1) hvordan siden relaterer til individet i denne anmodning, og
(2) hvorfor indholdet på denne side er ulovligt, forkert eller forældet.

Eksempel: "(1) Denne side handler om mig, fordi a, b og. (2) Denne side bør ikke være til stede som et søgeresultat, fordi x, y og z".

Klik her for at få hjælp til at finde webadressen.

Indtast en webadresse pr. linje (maks. 1000 linjer)
Tilføj en ny gruppe (Maks. 10 grupper)

ERKLÆRINGER PÅ TRO OG LOVE

Læs følgende erklæringer, og markér afkrydsningsfelterne for at bekræfte, at du er enig.

Google LLC bruger de personlige oplysninger, som du angiver i denne formular (herunder din mailadresse og eventuelle id-oplysninger) og eventuelle personlige oplysninger, du måtte indsende i senere korrespondance, med henblik på at behandle din anmodning og overholde vores retslige forpligtelser. Det kan ske, at vi deler nogle af oplysningerne i din anmodning med databeskyttelsesmyndigheder, men kun hvis de anmoder om disse oplysninger i forbindelse med en undersøgelse eller gennemgang af en beslutning, som vi har truffet. Dette sker som regel, fordi du har valgt at kontakte den nationale databeskyttelsesmyndighed vedrørende vores beslutning. Vi sender muligvis oplysninger til webmasterne om de webadresser, der er blevet fjernet fra vores søgeresultater.

Bemærk, at vi kan knytte din indsendelse til din Google-konto, hvis du er logget ind på den.

SIGNATUR

MM/DD/YYYY (f.eks. "12/19/2010")
f.eks. John A. Smith
Ved indtastning af dit fulde navn ovenfor giver du os din digitale signatur, som er lige så juridisk bindende som din fysiske underskrift. Bemærk, at din signatur skal stemme fuldkommen overens med det fornavn og efternavn, du angav øverst i denne webformular, for at din indsendelse kan gennemføres.