Αίτημα κατάργησης περιεχομένου το οποίο έχει ευρετηριαστεί στην Αναζήτηση Google, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τον Μάιο του 2014, μια απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-131/12, 13 Μαΐου 2014) έκρινε ότι ορισμένα άτομα μπορούν να ζητήσουν από τις μηχανές αναζήτησης να καταργήσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα για ερωτήματα τα οποία περιλαμβάνουν το όνομά τους, σε περιπτώσεις στις οποίες το ενδιαφέρον σε αυτά τα αποτελέσματα που εμφανίζονται αντισταθμίζεται από τα δικαιώματα απορρήτου του εκάστοτε ατόμου.

Όταν υποβάλλετε ένα τέτοιο αίτημα, εξισορροπούμε τα δικαιώματα απορρήτου του ατόμου με το δημόσιο συμφέρον για την ενημέρωση και το δικαίωμα διανομής πληροφοριών. Κατά την αξιολόγηση του αιτήματός σας, θα ελέγξουμε εάν τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν μη επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με εσάς, καθώς και αν υπάρχει δημόσιο συμφέρον σε αυτές τις πληροφορίες. Για παράδειγμα, μπορεί να απορρίψουμε κάποιο αίτημα κατάργησης συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με οικονομικές απάτες, επαγγελματική αμέλεια, καταδικαστικές αποφάσεις ή τη δημόσια συμπεριφορά ατόμων ως κυβερνητικών υπαλλήλων.

Για να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα, θα χρειαστείτε ένα ψηφιακό αντίγραφο μιας μορφής εξακρίβωσης ταυτότητας. Εάν υποβάλετε το παρόν αίτημα εκ μέρους κάποιου άλλου, θα πρέπει να παράσχετε την εξακρίβωση ταυτότητας για λογαριασμό του.

* Απαιτούμενο πεδίο

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Το όνομά σας, ακόμα και εάν υποβάλλετε το αίτημα εκ μέρους κάποιου άλλου που εκπροσωπείτε βάσει εξουσιοδότησης. Εάν εκπροσωπείτε κάποιον άλλον, θα πρέπει να έχετε τη δέουσα νόμιμη εξουσιοδότηση, για να ενεργείτε εκ μέρους του.

Εάν υποβάλλετε αυτό το αίτημα εκ μέρους κάποιου άλλου, προσδιορίστε τη σχέση σας με αυτό το άτομο (για παράδειγμα: "γονέας", "δικηγόρος"). Ενδεχομένως να ζητήσουμε τεκμηρίωση η οποία θα επιβεβαιώνει ότι έχετε λάβει εξουσιοδότηση για την εκπροσώπηση αυτού του ατόμου.

Για να αποτραπεί η υποβολή μη νόμιμων αιτημάτων κατάργησης από άτομα που οικειοποιούνται την ταυτότητα άλλων ατόμων, τα οποία επιχειρούν να βλάψουν ανταγωνιστές ή να αποκρύψουν αθέμιτα πληροφορίες νομικής φύσεως, επιβάλλεται η επαλήθευση της ταυτότητας. Δεν απαιτείται διαβατήριο ή άλλο κρατικό έγγραφο ταυτοποίησης. Μπορείτε να κρύψετε κάποια τμήματα του εγγράφου (π.χ. τον αριθμό ταυτότητας), εφόσον η ταυτότητά σας εξακριβώνεται από τα υπόλοιπα στοιχεία. Επίσης, μπορείτε να κρύψετε τη φωτογραφία σας, εκτός εάν αιτείστε την κατάργηση σελίδων που περιλαμβάνουν φωτογραφίες σας. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία αποκλειστικά για να τεκμηριώσει την αυθεντικότητα του αιτήματός σας και θα διαγράψει το αντίγραφο εντός ενός μήνα από το κλείσιμο της υπόθεσης αιτήματος κατάργησης, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τη νομοθεσία.

Για να ανεβάσετε περισσότερα από ένα έγγραφα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ή το πλήκτρο Command κατά την επιλογή των αρχείων.

Εάν μας έχετε ζητήσει ήδη να καταργήσουμε URL με παρόμοιο περιεχόμενο, μπορούμε να σας βοηθήσουμε πιο γρήγορα εάν απαντήσετε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στείλαμε από ό,τι εάν στείλετε μια νέα ειδοποίηση.

Εάν προτιμάτε να μας στείλετε μια νέα ειδοποίηση, εισαγάγετε τον 14ψήφιο αριθμό αναφοράς από το προηγούμενο αίτημά σας. Για παράδειγμα, η θα έχει τη μορφή 1-1111000001111. Μπορείτε να τον βρείτε στη γραμμή θέματος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στείλαμε.


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ

Αυτό θα πρέπει να είναι το όνομα από το οποίο, όταν χρησιμοποιείται ως ερώτημα αναζήτησης, προκύπτουν τα αποτελέσματα που θέλετε να καταργήσετε. Εάν θέλετε να υποβάλετε πολλά ονόματα (π.χ. εάν το πατρικό σας όνομα διαφέρει από το επώνυμό σας), τοποθετήστε το σύμβολο "/" ανάμεσα στα ονόματα. Για παράδειγμα, "Μαρία Ιωάννου / Μαρία Παπαδοπούλου".

Εάν αυτή η ειδοποίηση αφορά πολλές αιτίες παραβίασης, υποβάλετε μόνο την πρώτη αιτία παρακάτω. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στον σύνδεσμο "Προσθήκη νέας ομάδας" κάτω από τα πλαίσια κειμένου, για να προσθέσετε μια άλλη αιτία.

Για κάθε URL που καταχωρίσατε, εξηγήστε:

(1) Τον τρόπο με τον οποίο η σελίδα σχετίζεται με το υποκείμενο αυτού του αιτήματος και
(2) Τους λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε αυτήν τη σελίδα είναι παράνομο, ανκριβές ή μη επικαιροποιημένο.

Για παράδειγμα: "(1) Αυτή η σελίδα αφορά εμένα για αυτούς τους λόγους. (2) Αυτή η σελίδα δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται ως αποτέλεσμα αναζήτησης, για αυτούς τους λόγους."

Κάντε κλικ εδώ, για να λάβετε βοήθεια σχετικά με τον εντοπισμό του URL.

Εισαγάγετε μία διεύθυνση URL ανά γραμμή (Έως και 1000 γραμμές)
Προσθήκη νέας ομάδας (Έως και 10 ομάδες)

ΕΝΟΡΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε τις παρακάτω δηλώσεις και επιλέξτε τα πλαίσια για να επιβεβαιώσετε ότι συμφωνείτε.

Η Google LLC θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε σε αυτήν τη φόρμα (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τυχόν στοιχείων ταυτοποίησής σας) και τυχόν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να υποβάλλετε σε περαιτέρω επικοινωνία μαζί μας, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του αιτήματός σας και της εκπλήρωσης των έννομων υποχρεώσεών της. Έχουμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε στοιχεία του αιτήματός σας σε αρχές προστασίας δεδομένων, αλλά μόνο όταν απαιτούν αυτά τα στοιχεία, προκειμένου να διερευνήσουν ή να εξετάσουν κάποια απόφασή μας. Αυτό συνήθως συμβαίνει, όταν επιλέγετε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές προστασίας δεδομένων σχετικά με την απόφασή μας. Έχουμε το δικαίωμα να παράσχουμε στοιχεία στους webmaster των URL που έχουν καταργηθεί από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Λάβετε υπόψη ότι εάν είστε συνδεδεμένοι στον Λογαριασμό σας Google, μπορεί να συσχετίσουμε την υποβολή σας με τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

MM/DD/YYYY (π.χ. "12/19/2010")
π.χ. Γιάννης Παπαδόπουλος
Πληκτρολογώντας το πλήρες όνομά σας παρακάτω, μας παρέχετε την ψηφιακή σας υπογραφή, η οποία είναι εξίσου νομικά δεσμευτική με τη φυσική σας υπογραφή. Λάβετε υπόψη ότι η υπογραφή σας πρέπει να αντιστοιχεί επακριβώς στο όνομα και το επώνυμο που καταχωρίσατε στο επάνω τμήμα αυτής της φόρμας ιστού, προκειμένου να είναι επιτυχής η υποβολή σας.