Személyes adatok eltávolítását kérelmező űrlap

Adatvédelmi okokból jogosult lehet az Önnel kapcsolatos bizonyos személyes adatok eltávolításának kérésére.

Ezzel az űrlappal kérelmezheti az Ön nevét tartalmazó lekérdezésekhez tartozó bizonyos keresési találatok eltávolítását a Google Keresésből. Ha valamelyik másik Google-termékből szeretné személyes adat eltávolítását kérelmezni, küldje be a kérelmet az adott termék űrlapján, amelyet a Tartalom eltávolítása a Google-ról oldalon találhat meg.

Ha például személyes adatok eltávolítását szeretné kérelmezni a Bloggerről, a vonatkozó Blogger-űrlappal küldheti be a kérelmet.

A kérelem beküldésekor mérlegeljük az érintett személy adatvédelmi jogait, az információk megismeréséhez fűződő közérdeket, valamint mások információterjesztéshez való jogát is. Megtagadhatjuk például bizonyos információk eltávolítását pénzügyi visszaéléssel, szakmai mulasztással, büntetőítélettel, illetve kormányzati tisztségviselőként tett publikus megnyilvánulással kapcsolatban.

Az űrlap kitöltéséhez szükség lesz a személyazonossága igazolására alkalmas valamilyen dokumentumának digitális másolatára. Ha a kérelmet más nevében nyújtja be, akkor az adott személy azonosítására alkalmas okiratról kell digitális másolatot benyújtania.

* Kötelező mező

AZ ÖN ADATAI

Az Ön saját neve – abban az esetben is, ha olyan más személy nevében nyújtja be a kérelmet, akinek jogosult a képviseletére. Ha más személy képviseletében jár el, akkor megfelelő felhatalmazással kell rendelkeznie, hogy az illető nevében eljárhasson.

Ha a kérelmet valaki más nevében nyújtja be, akkor közölje, hogy milyen kapcsolat fűzi az illetőhöz (pl. „szülő”, „ügyvéd” stb.). Előfordulhat, hogy kérünk olyan dokumentumot, amely megerősíti, hogy Ön jogosult az adott személy képviseletére.

Annak megakadályozása érdekében, hogy egyesek magukat más személynek kiadva, csalárd céllal adjanak be eltávolítási kérelmeket – például hogy kárt okozzanak versenytársaiknak, vagy hogy illetéktelenül érjék el a jogszerűen közzétett információk törlését –, ellenőriznünk kell azon személynek a személyazonosságát, akinek a nevében a kérelmet benyújtják (a továbbiakban: az érintett személy). Nem szükséges, hogy az okmány útlevél vagy állami szerv által kiadott más azonosító okmány legyen. A dokumentum egyes részeit (pl. az azonosítószámokat) olvashatatlanná is teheti, amennyiben az olvashatóan maradó adatok megfelelően azonosítják az érintett személyt. Ha nem olyan oldal eltávolítását kéri, amelyen az érintett személy fényképe szerepel, akkor felismerhetetlenné teheti az azonosító okmányon található fényképet is. A Google LLC az így kapott adatokat kizárólag a kapott kérelem hitelességének ellenőrzésére és dokumentálására használja fel, és – amennyiben a vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – az eltávolítási kérelem ügyének lezárását követő egy hónapon belül törli az okmány másolatát.

Egynél több dokumentum feltöltéséhez tartsa lenyomva a Ctrl vagy a Command billentyűt a fájlok kiválasztása közben.

Ha Ön (vagy az érintett személy) már megkért bennünket, hogy távolítsunk el hasonló tartalmú URL-eket, akkor gyorsabban segíthetünk, ha Ön (vagy az érintett személy) az általunk küldött e-mailre válaszol ahelyett, hogy új bejelentést küldene.

Ha inkább új bejelentést küldene nekünk, adja meg a 14 számjegyű hivatkozási számot az előző kérelemből. A formátum a következőre hasonlít: 1-1111000001111. A számot az előző kérelemre válaszként küldött e-mail tárgysorában találhatja.


AZ ELTÁVOLÍTANI KÍVÁNT SZEMÉLYES ADATOK ÉS AZOK HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Ha több jogsértési indokot is jelenteni szeretne, kérjük, az alábbiakban csak az elsőt adja meg. Ezt követően kattintson a szövegmezők alatt található "Új csoport hozzáadása" linkre újabb indok megadásához.

Kattintson ide, ha segítségre van szüksége az URL kikereséséhez.

Kérjük, soronként egy URL-t adjon meg (legfeljebb 1000 sor)

Mindegyik megadott URL esetében ismertesse a következőket:

(1) Hogyan kapcsolódik a fent meghatározott személyes adat ahhoz a személyhez, akinek a nevében benyújtotta a kérelmet; és
(2) miért gondolja úgy, hogy el kell távolítani az érintett személyes adatot?

Példa: „(1) Ez az oldal rólam szól, mert a, b és c. (2) Ezt az oldalt azért kell eltávolítani, mert x, y és z”.

Új csoport hozzáadása (Legfeljebb 10 csoport)

Ez az a név legyen, amelyet keresési lekérdezésként használva azt a találatot kapja, amelynek az eltávolítását szeretné kérni. Ha több nevet kíván megadni (például ha a leánykori családi neve eltér az aktuális családi nevétől), tegyen „/” jelet a nevek közé. Például: „Horváth Zsuzsa / Kovács Zsuzsa”.

ESKÜ ALATT TETT NYILATKOZATOK

Kérjük, olvassa el az alábbi nyilatkozatokat, és jelölje be a négyzeteket annak megerősítéséhez, hogy egyetért.

A Google LLC az űrlapon közölt személyes adatokat (így például az Ön e-mail-címét és a személyi azonosító adatokat), valamint a további levélváltások során adott esetben rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat az Ön kérésének feldolgozására és a Google-lal szemben támasztott jogszabályi kötelezettségek teljesítésére használja fel. Kérelme adatait megoszthatjuk az adatvédelmi hatóságokkal, de kizárólag abban az esetben, ha a hatóságok az adatok átadását az általunk meghozott döntés vizsgálatához vagy felülvizsgálatához kérik. Erre általában akkor kerül sor, ha Ön úgy dönt, hogy döntésünk miatt az illetékes nemzeti adatvédelmi hatósághoz fordul. Ha a kérelem nyomán eltávolítottunk URL-eket a keresési találatok közül, az eltávolított URL-ek adatait átadhatjuk az érintett webmestereknek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha be van jelentkezve Google-fiókjába, beküldését az adott fiókhoz társíthatjuk.

ALÁÍRÁS

MM/DD/YYYY (például "12/19/2010")
például Tóth András
Azzal, hogy fent begépeli teljes nevét, megadja digitális aláírását, amely jogi értelemben éppen annyira kötelező erejű, mint rendes aláírása. Kérjük, ne feledje, hogy aláírásának meg kell egyeznie az űrlap tetején megadott vezeték- és utónévvel, hogy az űrlapot sikeresen elküldhesse.