Formulär för begäran om borttagning av personliga uppgifter

Du har rätt att begära att få vissa personliga uppgifter som rör dig borttagna av sekretesskäl.

Via det här formuläret kan du begära borttagning av enskilda resultat för sökfrågor som innehåller ditt namn på Google Sök. Om du vill begära borttagning av personliga uppgifter från någon annan av Googles produkter gör du det via formuläret för den produkten, som du hittar via sidan Ta bort innehåll från Google.

Om du till exempel vill begära borttagning av personliga uppgifter från Blogger skickar du begäran via det relevanta Blogger-formuläret.

När du skickar en begäran gör vi en avvägning mellan den berörda individens integritet, eventuellt allmänintresse av att informationen är tillgänglig och andras rätt att sprida informationen i fråga. Vi kan till exempel avslå en begäran om att ta bort viss information om ekonomiska bedrägerier, tjänstefel, brottmålsdomar eller myndighetspersoners uppträdande.

Du måste ha en digital kopia av någon form av id-handling för att kunna fylla i det här formuläret. Om du skickar begäran för någon annans räkning måste en id-handling som styrker deras identitet bifogas.

* Obligatoriskt fält

DINA UPPGIFTER

Ditt eget namn, även i det fall du lämnar in begäran åt någon som du är bemyndigad att företräda. Om du företräder någon annan måste du ha rättslig befogenhet att agera å den personens vägnar.

Om du lämnar in begäran för någon annans räkning anger du i vilket förhållande du står till personen i fråga (t.ex. målsman eller advokat). Vi kan komma att be om dokumentation som bekräftar att du är behörig att företräda denna person.

Vi måste bekräfta identiteten på personen för vars räkning begäran skickas (den relevanta personen) för att förhindra felaktiga begäranden från personer som utger sig för att vara någon annan, försöker skada sina konkurrenter eller försöker dölja laglig information på ett otillbörligt sätt. Det behöver inte vara ett pass eller annat id från myndigheter. Du får dölja delar av dokumentet (t.ex. id-nummer) förutsatt att den återstående informationen räcker för att identifiera den relevanta personen. Du får också dölja fotot om du inte ber om att sidor med bilder av den relevanta personen ska tas bort. Google LLC använder endast informationen för att kunna bedöma och dokumentera att din begäran är autentisk och vi raderar kopian inom en månad från att ärendet om borttagning är avslutat, om den inte måste sparas längre av rättsliga skäl.

Håll ner Ctrl- eller Cmd-tangenten medan du väljer filer om du vill överföra flera dokument.

Om du (eller den relevanta personen) redan har bett oss att ta bort webbadresser med liknande innehåll kan vi hjälpa dig snabbare om du svarar på e-postmeddelandet vi skickade till dig (eller den relevanta personen) i stället för att skicka ett nytt.

Om du hellre skickar ett nytt meddelande anger du referensnumret på fjorton siffror från din tidigare begäran. Formatet ser ut så här: 1-1111000001111. Du hittar referensnumret i ämnesraden för e-postmeddelandet du fick som svar på din föregående begäran.


IDENTIFIERA DE PERSONLIGA UPPGIFTERNA SOM DU VILL SKA TAS BORT OCH VAR DE FINNS

Om anmälan gäller flera skäl till borttagning ber vi dig att bara ange det första nedan. Klicka därefter på länken Lägg till en ny grupp under textrutorna för att lägga till fler skäl.

Klicka här om du behöver hjälp med att hitta webbadressen.

Ange en webbadress per rad (max 1000 rader)

Förklara följande för varje webbadress som du tillhandahåller:

(1) hur de personliga uppgifterna som beskrivits ovan handlar om personen för vars räkning begäran skickas, och
(2) varför du anser att de personliga uppgifterna bör tas bort

Exempel: (1) Den här webbsidan handlar om mig eftersom a, b och c. (2) Den här sidan bör tas bort eftersom x, y, och z.

Lägg till en ny grupp (max 10 grupper)

Detta ska vara det namn som producerar de resultat du önskar få borttagna när det används i en sökning. Om du vill lämna flera namn (t.ex. om ditt namn som ogift skiljer sig från ditt nuvarande efternamn) placerar du ett ”/” mellan namnen. Exempel: Sven Svensson/Sven Karlsson.

SKRIFTLIGA UTSAGOR

Läs igenom påståendena nedan och godkänn genom att markera kryssrutorna.

Google LLC använder de personliga uppgifter du anger i det här formuläret (inklusive din e-postadress och annan identifierande information), och eventuella personliga uppgifter som du lämnar inom ramen för vidare korrespondens, i syfte att behandla din begäran och uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi kan delge dataskyddsmyndigheter informationen i din begäran, men bara om det behövs för att de ska kunna undersöka eller granska ett beslut som vi har fattat. Det vanligaste skälet till detta är att du har valt att kontakta din nationella dataskyddsmyndighet angående vårt beslut. Om webbadresser tas bort från våra sökresultat till följd av din begäran kan vi ge information till de webbansvariga för de borttagna webbadresserna.

Obs! Om du är inloggad på ditt Google-konto kan det du skickar kopplas till det kontot.

NAMNTECKNING

MM/DD/YYYY (t.ex. "12/19/2010")
t.ex. John A. Smith
Genom att ange ditt fullständiga namn ovan ger du oss din digitala signatur. Den är lika bindande som en fysisk signatur. Observera att din signatur måste överensstämma exakt med det för- och efternamn som du angav högst upp i det här webbformuläret. Annars går det inte att skicka formuläret.