Formularz prośby o usunięcie danych osobowych

Ze względu na prawo do ochrony prywatności możesz poprosić o usunięcie pewnych związanych z Tobą danych osobowych.

Ten formularz służy do składania wniosków o usunięcie z wyszukiwarki Google określonych wyników dla zapytań zawierających Twoje imię i nazwisko. Jeśli chcesz poprosić o usunięcie danych osobowych z innej usługi Google, prześlij wniosek za pomocą formularza dla tej usługi. Formularze znajdziesz na stronie Usuwanie treści z Google.

Jeśli na przykład chcesz poprosić o usunięcie danych osobowych z Bloggera, prześlij wniosek na odpowiednim formularzu Bloggera.

Gdy prześlesz wniosek, weźmiemy pod uwagę zarówno Twoje prawo do prywatności, jak i interes publiczny wynikający z dostępu do tych informacji oraz prawa innych osób do ich rozpowszechniania. Na przykład możemy odmówić usunięcia określonych informacji o oszustwach finansowych, postępowaniu niezgodnym z etyką zawodową, wyrokach skazujących lub publicznych zachowaniach urzędników państwowych.

Aby wypełnić ten formularz, musisz mieć cyfrową kopię dowodu tożsamości. Jeśli przesyłasz wniosek w imieniu innej osoby, musisz przedstawić dokument potwierdzający jej tożsamość.

* Pole wymagane

TWOJE DANE

Twoje imię i nazwisko, również w przypadku, gdy przesyłasz zgłoszenie w imieniu innej osoby, do reprezentowania której masz pełnomocnictwo. Jeśli reprezentujesz inną osobę, musisz mieć odpowiednie pełnomocnictwo do działania w jej imieniu.

Jeśli przesyłasz tę prośbę w imieniu innej osoby, określ swoją relację z tą osobą (na przykład „rodzic” lub „adwokat”). Możemy poprosić o dokumenty potwierdzające Twoje upoważnienie do reprezentowania tej osoby.

Aby uniknąć spełniania fałszywych próśb o usunięcie treści zgłaszanych przez osoby, które podszywają się pod innych, chcą zaszkodzić konkurentom lub bezprawnie próbują ukryć legalnie dostępne informacje, musimy zweryfikować tożsamość osoby, w imieniu której jest składany wniosek (nazywanej dalej właściwą osobą). Nie wymagamy dowodu osobistego, paszportu ani innego dokumentu wydanego przez urząd państwowy. Możesz zasłonić części dokumentu (np. numer dokumentu), o ile pozostałe informacje umożliwiają identyfikację właściwej osoby. Możesz też zasłonić zdjęcie w dokumencie, o ile nie prosisz o usunięcie stron zawierających zdjęcia właściwej osoby. Google LLC użyje tych informacji wyłącznie do oceny i udokumentowania wiarygodności Twojego wniosku oraz usunie je w ciągu miesiąca od jego rozpatrzenia, chyba że prawo wymaga inaczej.

Aby przesłać więcej niż jeden dokument, wskazuj pliki z naciśniętym klawiszem Ctrl albo Command.

Jeśli wcześniej był już składany (przez Ciebie lub właściwą osobę) wniosek o usunięcie adresów URL zawierających podobne treści, nie składaj nowego wniosku, lecz odpowiedz na e-maila, który wysłaliśmy do Ciebie lub właściwej osoby. Dzięki temu będziemy mogli zareagować szybciej.

Jeśli jednak wolisz przesłać nowy wniosek, podaj 14-cyfrowy numer referencyjny z poprzedniego wniosku. Ma on format podobny do 1-1111000001111 i znajduje się w temacie naszej odpowiedzi na poprzedni wniosek.


WSKAŻ DANE OSOBOWE, O KTÓRYCH USUNIĘCIE PROSISZ, ORAZ ICH LOKALIZACJĘ

Jeśli zgłaszasz naruszenie prawa z kilku powodów, poniżej podaj tylko pierwszy z nich. Następnie kliknij link „Dodaj nową grupę” pod polami tekstowymi, by wstawić kolejny powód.

Aby uzyskać pomoc na temat odszukiwania adresu URL, kliknij tutaj.

Wprowadź po jednym adresie URL w wierszu (maksymalna liczba wierszy: 1000)

Prosimy o wyjaśnienie w przypadku każdego zgłoszonego adresu URL:

(1) w jaki sposób wskazane powyżej dane osobowe wiążą się z osobą, w imieniu której składasz wniosek
(2) dlaczego te dane osobowe powinny zostać usunięte

Przykład: „(1) Ta strona dotyczy mnie, ponieważ a, b i c. (2) Ta strona powinna zostać usunięta, ponieważ x, y i z”.

Dodaj nową grupę (Maksymalna liczba grup: 10)

Powinno to być imię i nazwisko generujące w wyszukiwarce wyniki, które chcesz usunąć. Jeśli chcesz zgłosić więcej niż jedno imię i nazwisko (np. gdy wcześniej posługiwałeś się nazwiskiem panieńskim), wstaw znak „/” między imionami i nazwiskami, na przykład „Jan Kowalski / Jan Malinowski”.

ZAPRZYSIĘŻONE OŚWIADCZENIA

Przeczytaj poniższe stwierdzenia i zaznacz odpowiednie pola wyboru, jeśli się z nimi zgadzasz.

Google LLC wykorzysta w celu rozpatrzenia Twojego wniosku i spełnienia wymagań prawnych dane osobowe, które podasz w tym formularzu (w tym Twój adres e-mail i wszelkie informacje z dokumentu potwierdzającego tożsamość), a także wszelkie dane osobowe, które prześlesz w ewentualnej późniejszej korespondencji. Szczegóły prośby możemy udostępnić instytucjom zajmującym się ochroną danych – jednak tylko wtedy, gdy zażądają one tych informacji, by zbadać lub sprawdzić podjętą przez nas decyzję. Zwykle ma to miejsce, gdy skontaktujesz się w sprawie naszej decyzji z z taką instytucją w swoim kraju. Jeśli na Twój wniosek usuniemy adresy URL z naszych wyników wyszukiwania, możemy przekazać informacje webmasterom usuniętych adresów.

Jeśli Twoje konto Google jest obecnie zalogowane, Twoje zgłoszenie może być powiązane z tym kontem.

PODPIS

MM/DD/YYYY (np. "12/19/2010")
np. Jan Kowalski
Wpisując powyżej swoje imię i nazwisko, udostępniasz nam swój cyfrowy podpis, który ma taką samą moc prawną, jak podpis własnoręczny. Pamiętaj, że podpis musi zawierać dokładnie takie same imię i nazwisko, jakie wprowadziłeś w górnej części formularza internetowego, aby zgłoszenie zostało złożone poprawnie.