Skjema for forespørsler om fjerning av personopplysninger

Av personvernshensyn kan du ha rett til å be om fjerning av visse personopplysninger som er knyttet til deg.

Dette skjemaet er beregnet på forespørsler om fjerning av spesifikke resultater for søk som inkluderer navnet ditt, fra Google Søk. Hvis du vil be om å få fjernet personopplysninger fra et annet Google-produkt, må du sende inn en forespørsel via skjemaet for det aktuelle produktet, som du finner på Fjerning av innhold fra Google-siden.

Hvis du for eksempel vil be om å få fjernet personopplysninger fra Blogger, må du sende inn en forespørsel via det relevante Blogger-skjemaet.

Når vi mottar slike forespørsler, veier vi enkeltpersonens personvernrettigheter opp mot offentlighetens interesse for kunnskap og andres rett til å distribuere informasjonen. Vi kan for eksempel avslå å fjerne visse typer informasjon om finanssvindel, pliktforsømmelse, straffesaksdommer eller offentlig atferd knyttet til offentlige tjenestepersoner.

Du trenger en digital kopi av en form for identifikasjon for å fylle ut dette skjemaet. Hvis du sender inn denne forespørselen på vegne av noen andre, må du sende inn identifikasjonen for den aktuelle personen.

* Obligatorisk felt

INFORMASJONEN DIN

Ditt eget navn – selv hvis du sender forespørselen på vegne av noen andre du er autorisert til å representere. Hvis du representerer en annen person, må du ha juridisk myndighet til å opptre på vedkommendes vegne.

Hvis du sender inn denne forespørselen på vegne av noen andre, må du oppgi hvilket forhold du har til den aktuelle personen (for eksempel: «forelder» eller «advokat»). Vi kan be om dokumentasjon som bekrefter at du har autorisasjon til å representere vedkommende.

Vi ønsker å hindre falske forespørsler om fjerning fra folk som utgir seg for å være noen de ikke er, folk som prøver å skade konkurrenter, og folk som urettmessig prøver å skjule juridisk informasjon, og vi må derfor bekrefte identiteten til personen forespørselen sendes inn på vegne av (den relevante personen). Pass eller annen offentlig utstedt ID er ikke nødvendig. Du kan dekke til deler av dokumentet (f.eks personnummeret) så lenge resten av informasjonen identifiserer den relevante personen. Du kan også dekke til bildet på identifikasjonsdokumentet, med mindre du ber om å få fjernet sider som har bilder av den relevante personen. Google LLC bruker denne informasjonen utelukkende for å vurdere og dokumentere at forespørselen er ekte, og kopien av informasjonen slettes innen en måned etter at forespørselen om fjerning er ferdigbehandlet – forutsatt at lov og rett ikke krever noe annet.

For å laste opp mer enn ett dokument, hold nede Ctrl- eller Kommando-tasten mens du velger filer.

Hvis du (eller den relevante personen) allerede har bedt oss om å fjerne nettadresser med lignende innhold, kan vi gi deg raskere hjelp hvis du svarer på e-posten vi har sendt til deg (eller den relevante personen), i stedet for å sende inn et nytt varsel.

Hvis du foretrekker å sende oss et nytt varsel, bør du skrive inn det 14-sifrede referansenummeret fra den forrige forespørselen. Formatet ligner på dette: 1-1111000001111. Du finner dette nummeret på emnelinjen i e-posten vi sendte som svar på den forrige forespørselen.


IDENTIFISER PERSONOPPLYSNINGENE DU VIL HA FJERNET, OG HVOR DE ER

Hvis varselet gjelder rettighetsbrudd med flere årsaker, bør du bare oppgi den første årsaken nedenfor. Klikk deretter på «Legg til en ny gruppe»-linken under tekstfeltene for å legge til en ny årsak.

Klikk her for å få hjelp til å finne nettadressen.

Oppgi én nettadresse per linje (maks. 1000 linjer)

For hver nettadresse du har lagt inn, må du forklare:

(1) Forholdet mellom personopplysningene som er identifisert ovenfor, og personen forespørselen sendes inn på vegne av
(2) Grunnen til at du mener personopplysningene bør fjernes

Eksempel: «(1) Denne siden handler om meg fordi A, B og C. (2) Denne siden bør fjernes fordi X, Y og Z.»

Legg til en ny gruppe (Maksimum 10 grupper)

Dette er navnet du vil ha fjernet søkeresultater for. Hvis du vil sende inn flere navn (f.eks. hvis du har giftet deg og byttet etternavn), må du legge inn et «/»-tegn mellom de ulike navnene. Eksempel: «Kari Hansen / Kari Pettersen».

ERKLÆRINGER UNDER ED

Les gjennom informasjonen nedenfor, og merk av i boksene for å si deg enig.

Google LLC bruker personopplysningene du oppgir på dette skjemaet (inkludert e-postadressen din og eventuell ID-informasjon), og eventuelle personopplysninger du sender inn i videre korrespondanse, for å behandle forespørselen din og oppfylle de juridiske forpliktelsene våre. Vi kan dele detaljer om forespørselen din med personvernmyndigheter, men bare når de krever disse detaljene for å undersøke eller gjennomgå en avgjørelse vi har tatt. En vanlig grunn til dette er at du har kontaktet de nasjonale personvernmyndighetene om avgjørelsen vår. Hvis vi fjerner nettadresser fra søkeresultatene våre som følge av forespørselen din, kan vi oppgi detaljer til de aktuelle nettredaktørene for nettstedene som blir fjernet.

Vær oppmerksom på at hvis du er logget på Google-kontoen din, kan det hende vi knytter innsendingen til denne kontoen.

UNDERSKRIFT

MM/DD/YYYY (f.eks. "12/19/2010")
for eksempel John A. Smith
Ved å skrive inn det fulle navnet ditt ovenfor, gir du oss den digitale underskriften din, som er like juridisk bindende som den fysiske underskriften din. Vær oppmerksom på at underskriften din må være identisk med for- og etternavnet du skrev inn øverst i dette nettskjemaet for at innsendingen skal gå gjennom.