Formulář žádosti o odstranění osobních údajů

Z důvodu ochrany soukromí můžete mít právo požádat o odstranění některých osobních údajů, které s vámi souvisejí.

Tento formulář je určen k odeslání žádosti o odstranění konkrétních výsledků Vyhledávání Google pro dotazy, které zahrnují vaše jméno. Chcete-li požádat o odstranění osobních údajů z jiné služby Google, odešlete žádost prostřednictvím formuláře dané služby, který naleznete na naší stránce Odebrání obsahu z Googlu.

Chcete-li například požádat o odstranění osobních údajů z Bloggeru, odešlete žádost pomocí odpovídajícího formuláře služby Blogger.

Po odeslání žádosti se pokusíme vyvážit práva na soukromí jednotlivce se zájmem veřejnosti na přístup k informacím a s právy ostatních na distribuci informací. Můžeme například odmítnout odstranit některé informace o finančních podvodech, profesním pochybení, odsouzení za trestný čin nebo veřejném působení úředních osob.

K vyplnění tohoto formuláře budete potřebovat digitální kopii dokladu totožnosti. Pokud tuto žádost odesíláte jménem někoho jiného, budete muset dodat jejich doklad totožnosti.

* Povinné pole

VAŠE ÚDAJE

Vaše vlastní jméno (i v případě, že žádost podáváte za někoho jiného, koho jste oprávněni zastupovat). Pokud někoho zastupujete, musíte mít oprávnění jednat jeho nebo jejím jménem.

Pokud tuto žádost odesíláte za někoho jiného, uveďte svůj vztah k dané osobě (například „rodič“ nebo „zástupce“). Můžeme požádat o dokumentaci, která potvrdí, že jste oprávněni tuto osobu zastupovat.

Abychom předešli podvodným žádostem o odstranění od osob, které předstírají jinou identitu, snaží se poškodit konkurenci nebo chtějí podvodem zatajit právní informace, potřebujeme ověřit totožnost osoby, jejímž jménem je žádost odesílána. Nevyžadujeme cestovní pas ani jiný národní identifikační doklad. Bude-li vaše totožnost zřejmá ze zbylých informací, můžete části dokumentu (např. jeho číslo) zakrýt. Pokud nežádáte o odstranění stránek, které obsahují fotografie příslušné osoby, můžete na dokladu totožnosti zakrýt také fotografie. Společnost Google LLC tyto informace využije výhradně k posouzení a doložení pravosti vaší žádosti a do jednoho měsíce od uzavření žádosti o odstranění obsahu kopii smaže (pokud právní předpisy nevyžadují jinak).

Chcete-li nahrát více než jeden dokument, podržte při výběru souborů klávesu Ctrl nebo Command.

Pokud jste vy (nebo příslušná osoba) již požádali o odstranění adres URL s podobným obsahem, pomůžeme vám rychleji, když namísto odeslání nového oznámení odpovíte na e-mail, který jsme vám (nebo příslušné osobě) zaslali.

Chcete-li nám raději poslat nové oznámení, zadejte 14místné referenční číslo z předchozí žádosti. Bude mít přibližně takovýto formát: 1-1111000001111. Naleznete jej v předmětu e-mailu, který jsme odeslali v reakci na předchozí žádost.


UVEĎTE, KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE CHCETE ODSTRANIT A KDE SE NACHÁZEJÍ

Pokud se toto oznámení týká několika důvodů porušení práv, níže odešlete pouze první z nich. Poté pod textovými poli klikněte na odkaz Přidat novou skupinu a přidejte další důvod.

Pomoc s vyhledáním adresy URL získáte kliknutím sem.

Zadejte prosím jednu adresu URL na řádek. (Maximální počet řádků: 1000)

Pro každou adresu URL, kterou jste zadali, vysvětlete:

(1) jak se osobní údaje uvedené výše týkají osoby, jejímž jménem žádost podáváte, a
(2) proč se domníváte, že by osobní údaje měly být odstraněny.

Příklad: „(1) Tato stránka se mě týká, protože A, B a C. (2) Tato stránka by měla být odstraněna, protože X, Y a Z.“

Přidat novou skupinu (Maximální počet skupin: 10)

Mělo by se jednat o jméno, jehož vyhledáním se zobrazí výsledky, které chcete odstranit. Chcete-li odeslat několik jmen (pokud se například vaše příjmení za svobodna liší od vašeho současného příjmení), vložte mezi jednotlivá jména lomítko („/“). Příklad: „Jana Černá / Jana Nováková“.

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

Přečtěte si následující prohlášení a zaškrtnutím políček potvrďte, že s nimi souhlasíte.

Osobní údaje, které uvedete v tomto formuláři (včetně e-mailové adresy a všech identifikačních údajů), a osobní údaje, které odešlete v další korespondenci, použije společnost Google LLC ke zpracování žádosti a splnění svých zákonných povinností. Podrobnosti o žádosti můžeme sdílet s úřady pro ochranu osobních údajů, avšak pouze v případě, že je potřebují k prošetření nebo kontrole našeho rozhodnutí. Většinou se jedná o případy, kdy se kvůli našemu rozhodnutí obrátíte na místní úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud adresy URL z výsledků Vyhledávání v reakci na vaši žádost odstraníme, můžeme o nich sdělit podrobnosti příslušným webmasterům.

Upozorňujeme, že pokud jste přihlášeni k účtu Google, můžeme váš příspěvek přidružit k danému účtu.

PODPIS

MM/DD/YYYY (např. "12/19/2010")
Příklad: Jan Novák
Zadáním celého jména výše nám poskytujete svůj digitální podpis, který vás právně zavazuje stejně jako podpis fyzický. Aby nahlášení proběhlo úspěšně, musí váš podpis přesně odpovídat křestnímu jménu a příjmení zadaným v horní části tohoto formuláře.