Personas informācijas noņemšanas pieprasīšanas veidlapa

Lai aizsargātu savu konfidencialitāti, jums ir tiesības pieprasīt noteiktas ar jums saistītas informācijas noņemšanu.

Iesniedzot šo veidlapu, varat pieprasīt, lai tiktu noņemti konkrēti Google meklēšanas rezultāti vaicājumiem, kas ietver jūsu vārdu. Ja vēlaties pieprasīt personas informācijas noņemšanu citā Google produktā, iesniedziet pieprasījumu, izmantojot attiecīgā produkta veidlapu — to varat atrast lapā Satura noņemšana no Google.

Piemēram, ja vēlaties pieprasīt personas informācijas noņemšanu pakalpojumā Blogger, iesniedziet pieprasījumu, izmantojot attiecīgo pakalpojuma Blogger veidlapu.

Ja iesniegsiet šādu pieprasījumu, mēs izvērtēsim atbilstīgās personas tiesības uz konfidencialitāti un sabiedrības intereses piekļūt šādai informācijai, kā arī citu lietotāju tiesības šādu informāciju izplatīt. Piemēram, mēs varam atteikties noņemt informāciju par krāpniecisku finanšu shēmu, nolaidīgu profesionālo darbību, sodāmību vai valsts amatpersonas sabiedrisko darbību.

Lai aizpildītu šo veidlapu, nepieciešama jūsu personu apliecinoša dokumenta digitāla kopija. Ja iesniedzat šo pieprasījumu citas personas vārdā, ir jānorāda šo personu identificējošs dokuments.

* Obligāts lauks

INFORMĀCIJA PAR JUMS

Jūsu vārds un uzvārds, pat ja pieprasījumu iesniedzat citas personas vārdā, kuru esat pilnvarots pārstāvēt. Ja pārstāvat citu personu, jums ir jābūt juridiskai pilnvarai rīkoties šīs personas vārdā.

Ja iesniedzat šo pieprasījumu citas personas vārdā, lūdzu, norādiet attiecības ar šo personu (piemēram, “tēvs/māte” vai “advokāts”). Mēs varam pieprasīt dokumentus, kas apstiprinātu, ka esat pilnvarots pārstāvēt šo personu.

Lai novērstu krāpnieciskus noņemšanas pieprasījumus no personām, kas uzdodas par citiem, mēģina radīt kaitējumu konkurentiem vai cenšas slēpt juridisku informāciju, mums ir jāapstiprina tās personas identitāte, kuras vārdā šis pieprasījums tiek iesniegts (atbilstošā persona). Nav nepieciešama pase vai cits valsts izdots personu apliecinošs dokuments. Varat aizsegt noteiktas dokumenta daļas (piemēram, personas kodu), bet pārējai redzamai informācijai ir jābūt identificējošai. Identificējošajā dokumentā varat arī aizsegt fotogrāfiju, ja vien nepieprasāt tādu lapu noņemšanu, kurās iekļauti šīs personas fotoattēli. Google LLC izmantos šo informāciju tikai jūsu pieprasījuma autentiskuma izvērtēšanai un apstiprināšanai, un dzēsīs šo kopiju mēneša laikā pēc noņemšanas pieprasījuma izpildes, ja vien tiesību aktos nav paredzēts citādi.

Lai augšupielādētu vairākus dokumentus, atlasot failus, turiet nospiestu taustiņu Ctrl vai Command.

Ja jūs (vai atbilstošā persona) esat jau pieprasījis noņemt līdzīga satura vietrāžus URL, ieteicams nesūtīt jaunu paziņojumu, bet atbildēt uz e-pasta ziņojumu, kuru jums (vai atbilstošajai personai) nosūtījām, lai mēs varētu ātrāk jums palīdzēt.

Ja vēlaties sūtīt jaunu paziņojumu, ievadiet iepriekšējā pieprasījuma 14 ciparu atsauces numuru. Numurs ir norādīts mūsu iepriekš nosūtītā e-pasta ziņojuma temata rindiņā šādā formātā: 1-1111000001111.


NORĀDIET PERSONAS INFORMĀCIJU, KO VĒLATIES NOŅEMT, KĀ ARĪ TĀS ATRAŠANĀS VIETU

Ja paziņojums attiecas uz vairākiem pārkāpuma iemesliem, tālāk iesniedziet tikai pirmo iemeslu. Pēc tam zem tekstlodziņiem noklikšķiniet uz saites Pievienot jaunu grupu, lai pievienotu citu iemeslu.

Noklikšķiniet šeit, ja nepieciešama palīdzība, lai atrastu vietrādi URL.

Katrā rindā ievadiet vienu URL (maks. rindu skaits: 1000)

Par katru norādīto URL, lūdzu, paskaidrojiet:

(1) Kā iepriekš norādītā personas informācija ir saistīta ar personu, kuras vārdā šo pieprasījumu iesniedzat; un
(2) kāpēc uzskatāt, ka šī personas informācija ir jānoņem.

Piemēram, “(1) Šīs lapas informācija attiecas uz mani, jo a, b un c. (2) Šī lapa ir jānoņem, jo x, y, un z.”

Pievienot jaunu grupu (Maks. 10 grupas)

Šim ir jābūt vārdam, kuram, izmantojot to meklēšanas vaicājumā, tiek parādīti rezultāti, ko vēlaties noņemt. Ja vēlaties iesniegt vairākus vārdus (piemēram, jūsu pirmslaulības uzvārds atšķiras no pašreizējā uzvārda), lūdzu, atdaliet tos ar slīpsvītru (“/”). Piemēram, “Jānis Kalniņš/Jānis Bērziņš”.

AR ZVĒRESTU APLIECINĀTI PAZIŅOJUMI

Lūdzu, izlasiet tālāk norādītos apgalvojumus un atzīmējiet attiecīgās izvēles rūtiņas, lai apstiprinātu, ka piekrītat.

Google LLC izmantos šajā veidlapā sniegto personas informāciju (tostarp e-pasta adresi un jebkādu personu identificējošu informāciju), kā arī jebkādu personas informāciju, ko, iespējams, iesniegsiet turpmākā sarakstē, lai izskatītu pieprasījumu un izpildītu juridiskās saistības. Pieprasījumā ietverto informāciju mēs varam kopīgot ar datu aizsardzības uzraudzības iestādēm, taču tikai tad, ja šī informācija tiek pieprasīta, lai izmeklētu vai pārskatītu mūsu pieņemto lēmumu. Parasti tas tā notiek, jo saistībā ar mūsu lēmumu esat sazinājies ar savas valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādi. Ja jūsu pieprasījuma dēļ no mūsu meklēšanas rezultātiem ir noņemti vietrāži URL, šo informāciju varam sniegt vienam vai vairākiem tīmekļa pārziņiem, kas pārvalda noņemtos vietrāžus URL.

Lūdzu, ņemiet vērā: ja esat pierakstījies savā Google kontā, mēs varam saistīt jūsu iesniegto informāciju ar attiecīgo kontu.

PARAKSTS

MM/DD/YYYY (piem., "12/19/2010")
piem., Jānis Kalniņš
Ierakstot savu vārdu un uzvārdu, jūs sniedzat mums savu digitālo parakstu, kam ir tāds pats juridiskais spēks kā parastajam parakstam. Lūdzu, ņemiet vērā: lai jūsu iesniegtā veidlapa tiktu pieņemta, parakstā ir jābūt norādītam tieši tādam pašam vārdam un uzvārdam, kādu ievadījāt šīs tīmekļa veidlapas augšdaļā.